Tack till klubbar som gett 1kr/medlem/dag under 2016: