Start » Aktuellt » Ny jeeplinje i Matungu

Ny jeeplinje i Matungu

Hinken för handtvätt

Hinken för handtvätt

Under sena hösten har jeeplinjekoordinatorn Jacinta varit runt i alla byar där jeeplinjekliniker skall starta. Hon har pratat med byborna som har bildat fem hälsokommittéer för att samarbeta med jeepteamen när de kommer. Hälsokommittéerna har fått speciella uppgifter som de skall förbereda inför starten. Det är viktigt att byborna får och tar ett eget ansvar för jeepkliniken som kommer till deras byar. I december fick ordföranden, sekreteraren, kassören och personer som skall fungera som tolkar från varje kommittée vara med på en utbildning om deras uppgifter. Första veckan i januari var Jacinta och den första läkaren på linjen i byarna igen för att se på förberedelserna och diskutera med kommittéerna. En del kommittéer bidrar med bord, stolar och bänkar för väntande patienter beroende på vad som finns i lokalen redan. Alla bidrar med två sophinkar, en hink med kran för att kunna använda till handtvätt och en patientregistreringsbok. Dessutom skall kommittéerna ha grävt en latrin och ett avfallshål om det inte funnits sedan tidigare vid den lokal där klinikerna skall sättas upp. De flesta av lokalerna är små kyrkor, där kyrksalen kommer att delas upp i olika rum med hjälp av draperier, ett rum för doktorn, ett för registrering, ett för provtagning och HIV/AIDS rådgivning och ett för medicinutdelning. De flesta av de fem kommittéerna har gjort ett bra jobb, en fick besked att det måste vara väggar på latrinen inte bara ett hål i marken. Kommittéerna har sedan ansvar för att informera om kliniken i byarna, registrera patienter, se till att utrustningen tas om hand om och förse jeepteamet med lunch.

Jeeplinjeteamet består av en läkare som kommer från Sverige eller Nederländerna, en sjuksköterska från hälsomyndigheterna, en chaufför/apotekare och en HIV/AIDS rådgivare/lab tekniker. På den första klinikdagen hade teamet 63 patienter till läkaren, 5 kvinnor för familjeplanering, 71 vaccinationer och 6 nyblivna mammor till barnavårdskliniken. De kommande dagarna har det också varit fullt med patienter. Det ser ut som det varit en bra start på den nya linjen.

Inköp till huset

Inköp till huset

Läkarhuset ligger i staden Mumias där vi fått hyra ett hus som tidigare använts av ett av sockerbolagen i staden. Området är känt för sin sockerrörsodling. Huset ligger i en så kallad compound men har stått tomt ett tag så det behövdes en del reparationsarbete och städning i huset och i trädgården. Siemen de Boer  är första läkaren, på bilden här bredvid har han gjort en del inköp till huset tillsammans med rörmokaren och elektrikern. Personalen från den tidigare linjen i Nandi Hills har följt med till Matungu linjen, men nu har tyvärr Julius, HIV/AIDS rådgivaren från Nandi bestämt att han skall sluta. Han vill fortsätta att studera och vill söka in till en vårdutbildning.  Vi önskar Julius lycka till med sitt arbete och sina studier.

Mobila apotekshyllor

Mobila apotekshyllor

Början på en latrin

Början på en latrin

Doktorshuset

Doktorshuset