Start » Om läkarbanken » Jeepläkarlinjens historia