28Mar/12

Uppdaterade stadgar

Uppdaterade stadgar Rotarys Läkarbank, som är en stiftelse, har uppdaterat sin stadgar. Ändamåls paragrafen är den samma som tidigare, men en del andra paragrafer har uppdaterats. Läs de nya stadgarna: Rotarys Läkarbanks Stadgar