14Jul/14

Rotary Doctors Fellow

Rotary Doctors Fellow Rotary Doctors Fellow är en utmärkelse för personer som gjort något extra för Läkarbanken och dess verksamhet. Till exempel för en en person som organiserat konserter, insamlingar, lotterier eller någotRead More…