Empowering girls på H22 mässan i Helsingborg

Rotarydistriktet 2390 har under året haft en speciell kommittee för att främja budskapet från Rotarys världspresident ”Att stärka flickor – Empowering girls”!
De nästa två veckorna kraftsamlar de och deltar på den stora stora H22 mässan i Helsingborg med flera föredrag. Här är programmet:

Invigning av H22 Rotaryklubbarna i Helsingborg
30 maj kl. 10.00
Distriktsguvernör Ulf Bingsgård.
Plats: Utställningsområde vänster om Kärnan på höjden ovanför Stortorget.

Följande 8 föredrag kommer att hållas

1. FlickFrid – Glädjen med att ge hjälp till någon som behöver den.

1 juni kl. 14.00-14.30 i ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, (Mitt emot Mariakyrkan ), Helsingborg

Projektledare Harriet Johansen presenterar ett projekt startat av Rotaryklubbarna i Landskrona som bl.a. ger ekonomiskt stöd till Garissa i Kenya.

Flickhemmet i Garissa är hem för 107 föräldralösa flickor. Flera hundra flickor går dessutom i skola där. Hälsoundervisning, mödra- och barnavård, förlossningsvård, barnmorskeutbildning. Se hemsidan.

Harriet har även försäljning av handarbete i FlickFrids nätbasar och på plats denna dag.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

2. ”Empowering Girls, ett världsomspännande Rotaryprojekt.”

1 juni kl. 15.00-16.00 i ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, (Mitt emot Mariakyrkan,) Helsingborg

Föredrag av Elisabet Jensen, Distriktskommittén Empowering Girls. Ordförande.

Flickor behöver allt stöd de kan få, säger Rotarys internationella president. Vi kan säkert hjälpas åt att hjälpa till. Vi måste få bort de skadliga sedvänjor flickor och kvinnor utsätts för innan år 2030.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

 

 

3. Forskning och handledning inom hederskulturen. Obs ändrat datum

7 juni kl. 14.30 -15.30. Plats. Mötesrummet, IKEAS nya satsning DM,  Blåkullagatan 40, Drottninghög, Helsingborg. Mötesrummet ligger vackert omgärdat av växter.

Föredrag av Hanna Cinthio, FreeZone Sweden,

Till dig som vill ge unga en rätt till frihet och vill ta ett större socialt ansvar.

Hanna Cinthio är sakkunnig i hedersrelaterade frågor. Hon har 15 års erfarenhet inom forskning, utbildning och handledning i Sverige och internationellt, kartläggning av hedersproblematik i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Lunds kommun. Hanna arbetar som utbildare och sakkunnig.

Arbetar du med unga och leder organisationer och förvaltningar, arbetar i näringslivet, ges du här en inblick i hur vi kan arbeta hedersförebyggande.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

4. Rotary Doctors – Empowering girls

8 juni kl. 13.00 -13.30 Plats: Mötesrummet, IKEAS nya satsning DM på Blåkullagatan 40, Drottninghög, Helsingborg. Möteslokalen ligger omgärdad av trädgårdsland i rader!

Föredrag av CG Olofsson, tidigare mångårig skattmästare i Rotary Doctors, en stiftelse med rika erfarenheter i ämnet Empowering Girls, håller ett intressant och gripande föredrag.

Rotary Doctors arbetar bl. a. mot skadliga sedvänjor som riktas mot flickor och kvinnor. Ett projekt med Rotary Doctors i Kenya har uppnått fina resultat i kampen mot de orättvisor som visas flickor.

Rotary arbetar i år med det ämne som Shekhar Mehta, Rotarys Internationella president och Unicef samarbetar om Empowering Girls.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.


5. Alla ungas rätt till ett liv i frihet! 
Hur går vi från ord till handling?

Den 8 juni kl.14.00-15.30, på ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, mitt emot Mariakyrkan, Helsingborg.

Föredrag av Johanna Salama, verksamhetsutvecklare, FreeZone Sweden, johanna@freezone.se www.freezonesweden.se   0723 127 527

En stor grupp ungdomar lever med ett begränsat livsutrymme, utan möjlighet att kunna påverka sitt eget liv, framtid eller utvecklas som de önskar pga. styrande hedersnormer. Under denna interaktiva föreläsning får ni ta del av FreeZone Swedens arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, stärka ungas rättigheter och främja den psykiska hälsan. Ni får delta i övningar kopplat till metoden Fria Zoner och uppleva HUR vi arbetar för att skapa positiva förändringar och bättre förutsättningar för de unga.

Målgrupp är: Du som arbetar med unga eller leder organisationer och förvaltningar, arbetar i näringslivet och vill ta ett större socialt ansvar, erbjuds här flera stärkande metoder med fokus på tjejer och kvinnor. För sina många år av stärkande arbete med unga har Johanna belönats med flera priser, bland annat Anna Lindhs minnesfonds stipendium och senast 2019 utsågs Johanna till årets Våga va’ dig själv – stipendiat.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

6. Barbro( flick )skolan i Tanzania

Den 16 juni kl 09.00-09.30 på ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, mitt emot Mariakyrkan, Helsingborg

Föredrag av Katarina Heide är biträdande rektor på ProCivitas Privata Gymnasium.

Katarina berättar här om skolans satsning på internationalisering, om utbytet med Barbroskolan och de erfarenheter och lärdomar som man fått genom utbytet. En Flickskola i Tanzania som engagerar en skola i Helsingborg!

Låt dig inspireras.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

 7. Rotarydoktorn i Kenya.

Den 16 juni kl 10.00-10.30 på ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, (Mitt emot Mariakyrkan, ) Helsingborg  

Föredrag av Annika Skoglund, nominerat till distriktsguvernör, från Helsingborg Kärnan Rotaryklubb

Annika Skoglund berättar och visar bilder från egna upplevelser av flickor och kvinnors svåra situation i flera olika afrikanska länder. Hon berättar med stor empati om människor hon mött som Rotary Doctor.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

 

 8. Om våld i nära relationer och på nätet.

Den 16 juni kl. 11.00-12.00 på ProCivitas Privata Gymnasium, Billesplatsen, (mitt emot Mariakyrkan ), Helsingborg

Föredrag av Ulrika Rogland, advokat med stor erfarenhet av mäns våld mot kvinnor

Ulrika  gör oss medvetna om att flickor och kvinnor har det svårt även i vårt land. De utsätts för våld. Varför??? Hon har stor erfarenhet inom detta förtvivlade område. Vi kan hjälpas åt att komma bort från våld.

Kom spontant eller anmäl dig gärna till elisabet.jensen@outlook.com dagen innan.

Övrig information
Tyvärr har inslaget om NAFGEM fått utgå. Vi hoppas att våra åhörare har fått intresse för ämnet Empowering Girls och går in på Distrikt 2390s hemsida, den högra spalten. Där kommer våra intressanta föredrag, däribland NAFGEM, Network Against Female Genital Mutilation (Tanzania) att annonseras ut. Välkommen att delta. En länk till varje enskilt program kommer också att finnas där, om du trycker på rubriken.

Ett stort tack till ProCivitas Privata Gymnasium som upplåter sina lokaler till oss.

Ett stort tack till IKEA Drottninghög som lånar ut sina lokaler till oss.

Ett stort tack till alla föredragshållare som osjälviskt delger oss djupa kunskaper mitt i semesterperioden. Ett varmt tack till alla.

Om man vill ge en slant till Empowering Girls kan man använda Rotarys konto men skriv då, OBS! detta är viktigt! på meddelandet att pengarna skall gå till ”Empowering Girls” Annars går de in i den allmänna potten.

Swish är 123 129 37, Bankgiro: 5256-3335

Tack för uppmärksamheten.

Vi önskar er en fortsatt trevlig vistelse på H22 i den stora stadsmässan, speglande framtiden.

Rotary Distriktskommittén 2390 Empowering Girls

Elisabet Jensen, ordförande