Det lokala teamet i Matungu

Läkarna som åker ner för att arbete som volontärer för Rotarys Läkarbank gör ett fantastiskt viktigt och bra arbete. Men fråga vilken läkare som helst som varit nere i Kenya om vad som är viktigast för honom/henne för att kunna göra ett bra jobb. De kommer att säga: – Det lokala teamet! Läkaren kommer ner och arbetar tillsammans med ett lokalt team som assisterar läkaren och kompletterar läkarens insatser. De har viktiga kunskaper som läkaren inte klarar sig utan: de känner till områdena där klinikerna är, de känner de frivilliga från klinikkommittéerna, de kan språket, kulturen, de vet vilka vägar man skall köra och hur mycket man skall betala för bananer på marknaden och mycket, mycket annat!

Jeeplinjen i Matungu, som är baserad i staden Mumias, startade i början av januari i år och Läkarbanken har rekryterat ny personal till teamet. Detta team har en lite ny profil för att området är nytt och för att få in ny professionell kunskap bland personalen i Kenya.

Eric tar ett malariatest. Foto: Karin Håkansson

I Matungu har Läkarbanken anställt en kombinerad lab-tekniker och HIV/AIDS rådgivare. Han heter Erik Wafula. Det har varit viktigt att få en person som är kompetent som labratorietekniker eftersom vi på denna linjen på försök skall göra flera tester och analysera dem i mikroskop. Ny riktlinjer har införts i Kenya angående malaria.  Förr kunde läkaren göra en diagnos genom att bara se symptomen, men nu måste alla testas för att inte övermedicinera. På jeeplinjerna har en snabbtest används som är ganska dyr, nu skall vi se om vi kan få lika bra tester till ett lägre pris. Dessutom kommer flera olika tester att kunna tas. Erik är också HIV/AIDS rådgivare, det behövs även i Matungu men det är mycket färre HIV/AIDS smittade personer i detta området än i andra områden där jeeplinjerna finns. Här tar Erik ett blodprov för en malaria test på ett litet barn:

Christine föreskriver medicin. Foto: Karin Håkansson

 

Som apotekare eller farmaceut har Läkarbanken anställt Christine Chesoli. Alla jeeplinjer handhar mycket mediciner och rekommendationer förnyas och ändras ofta. Det är dessutom mediciner som inte alltid jeepläkarna är vana. Mediciner skrivs alltid ut av läkaren men patienterna behöver bra och tydliga instruktioner om användningen. När vi har en farmaceut på linjen så vet vi att det blir bra gjort och läkaren inte behöver ägna så mycket tid åt det utan kan ta emot fler patienter. Christine kommer också att få ett övergripande ansvar  när det gäller medicin, kontroll av användning och beställning för de två linjerna som är baserad i Mumias. På de andra linjerna har chaufförerna utbildats för att dela ut mediciner och det fungerar bra, men det är också bra att ha en farmaceut anställd som kan ta ett lite mer övergripande ansvar. Här sitter Christine och sorterar medicin:

Auxilia sköter barn- och mödravården. Foto: Karin Håkansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Matungulinjen lånar de lokal hälso- myndigheterna ut en sjuksköterska till teamet. Hon heter Auxila Nyamwoma och har lång erfarenhet att arbete med primärhälsovård i Matunguområdet. Hon spelar därför en ovärderlig roll för teamet med hennes kunskap och engagemang. Han har hand om all barnavård, till exempel genom att vaccinera barnen. Hon har också hand om mödravård och ger råd till kvinnor om preventivmedel.  Här möter Auxila en mamma med barn för en kontroll:

 

Kommittén har möte. Foto: Karin Håkansson

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi varje klinik finns det också en kommitté av frivilliga bybor. De spelar en viktig roll. De informerar och påminner byborna om när doktorn kommer, de hjälper till när kliniken är i gång med registrering av patienterna och en översätter för doktorn. De ordnar också med lunch till jeeplinje teamet. Här diskuterar kommittén vid Khandayi kliniken med Daniel, Läkarbankens koordinator på plats. Mannen till höger är ordförande i kommittén och kvinnan till vänster är kassören.