Intryck från Konyao

Efter snart sex veckor har Anna Danielsson, läkare från Örebro, delat med sig av sina intryck från att ha jobbat på Konyao hälsocenter i North Pokot, nordvästra Kenya:

Patienterna som kommer till kliniken i Konyao är mycket fattiga. Många bor i hyddor och lever i självhushåll med kor, getter och kameler. Det är för torrt för att odla något den här årstiden. Det är stor brist på vatten och detta gör att det är enormt många barn med magsjuka och många av dem är så uttorkade att de måste läggas in på den lilla sjukhusavdelningen för dropp. Många barn har också malaria. En hel del undernärda barn kommer till kliniken. Överarmsmått mäts och de kan få speciell näringsrikgröt och de får sen komma för uppföljning.

 

Många kvinnor söker för ont i kroppen och ledvärk. För det mesta beror det på det enormt tunga arbete de utför. Bära 20-liters vattendunkar på huvudet någon km från vattendraget många gånger per dag. Hacka i jorden. Huksittande laga mat till den stora barnaskaran över öppna elden. Ständigt bärande på ett litet barn. Ibland är dock värken i kroppen orsakad av resttillstånd av tyfoidfeber.

En annan patientgrupp är de som skadats genom att de kört omkull på motorcykel (boda boda) eller blivit sparkad av kor.

Ett stort bekymmer på kliniken i Konya är att det är brist på det mesta – mediciner, reagens för laboratorieundersökningar, undersökningsutrustning. Det är sådant som ska levereras från statliga myndigheten men inte finns tillgängligt. De patienter som behöver röntgen eller fortsatt vård på sjukhus har ofta mycket svårt att skaffa pengar till transporten.

Jag har under min tid här haft många givande diskussioner med Clinical officers och sjuksköterskor om diagnos och behandlingsmetoder. Jag har försökt påverka både personal och patienter att minska användningen av antibiotika för att minska resistensutvecklingen.