Bekämpning av jiggers

Jiggereparasiten går under huden

Jiggereparasiten går under huden. Foto: Jacinta Karimi

Jiggers är en sandflugeparasit som kryper in under huden, oftast på fötterna och ibland på andra kroppsdelar till exampel händerna. När den får fäste inomhus eller bland höns och kycklingar smittar den lätt barn och vuxna. Fötterna blir infekterade av parasiten, det gör ont, kliar och blir svårt att gå. Därför går barnen som drabbas ofta inte till skolan. Det drabbar oftast fattiga familjer och har blivit ett stigma, något som man skäms över.
Våra jeepläkare har mött problemet på klinikerna, men det går inte att behandla vid bara ett besök. Det bästa är istället att hjälpa en hel by på en gång och se till att parasiten inte finns kvar i och runt bostäderna samtidigt som man behandlar de som drabbats.
Därför startade Rotary Doctors för några år sedan ett speciellt jiggerprojekt på initiativ av en av jeepläkarna, Christina Ledin, som samlade in 25 000 kr bland sina vänner att användas mot jiggers.

Sen dess har flera kampanjdagar genomförts. En sådan kampanj genomförs tre dagar i sträck, alla i en byn med infekterade fötter eller andra utsatta kroppsdelar ska får behandling. Fötter och händer sänks ner i en vätska av väteperoxid som dödar parasiten, sedan skrubbas resterna bort med en majskolv som borste och skärs ut med en liten skalpell! Den behandlingen måste upprepas i tre omgångar olika dagar. Samtidigt måste också golven i husen lagas genom att man blandar tvättmedel med vatten och koskit och sen lagar lergolven. Dessutom får alla bybor skor för att skydda fötterna.

Det senast projektet genomfördes i augusti 2018 i samband med Julieumsuppropet för det andra kvartalet, se mer: Klicka här
Rotary Doctors genomför regelbundet jiggersprojekt. Är du eller din klubb intresserad finns det möjlighet att stödja just detta projektet. Kontakta kansliet.

Efter behandlingen fick alla skor

Efter behandlingen fick alla skor. Foto: Jacinta Karimi

Utsatta kroppsdelar skall blötas i en speciell vätska

Utsatta kroppsdelar skall blötas i en speciell vätska. Foto: Jacinta Karimi

Besprutning av parasiten

Besprutning av parasiten. Foto: Jacinta Karimi