Resa till verksamheten i Kenya

En veckan resa till Rotary Doctors verksamhet i Kenya med Rotarymedlemmar – januari 2019,  Ingvar och Birgitta Mohlins minnesanteckning.

(Om du vill läsa om nästa resa i september – 19, klicka här.)

Dag 1 –  21/1 Måndag
Efter att gruppen samlats i Kisumu åkte vi direkt till första besöksobjektet, Barding dispensär i Siaya County i Mumias området, en klinik som har ingått i en jeeplinje men som nu överlämnats till den Kenyanska myndigheten. Här träffade vi en kenyansk clinical officer, Mary, (Clinical officer är en utbildning mellan sjuksköterska och läkare). Hon arbetade tillsamman med en volontär, Patrick. Vid vårt besök fanns det många patienter, många mammor med barn som väntade på sin tur.
Rotary doctors hade besökt kliniken regelbundet med en jeeplinje under c:a två år sedan överlämnades kliniken till myndigheterna och blev en permanent klinik med service varje dag. På platsen är det vanligt med HIV varför information om detta var en viktig uppgift. Man gjorde blodtester för både HIV och malaria. På området finns två byggnader i bruk varav en hade ett rum för förvaring av HIV tester och mycket noggrann dokumentation i arkiv. Det fanns vidare en stor byggnad under konstruktion men ännu inte färdig, så hade det varit under några år och färdigdatum var inte utsatt.

På väg till nästa besök stannade vi vid Nyamsenda community dispensary för att inta medförd lunch. Denna byggnad var inte helt färdig och för tillfället till synes övergiven, men en jeeplinjje har använt den som mobil klinik och nu hoppas man att myndigheten snart skall skicka en sköterska att tjänstgöra här.

Därefter besökte vi en vattenkälla, Kambinga community spring som sponsrats av Falkenbergs rotaryklubbar. Efter det åkte vi till Kadunya där vi såg en källa som också den hade sponsrats av Falkenbergs rotaryklubbar. Den första låg nära några bebodda hus och det var flera kvinnor som väntade på att få fylla sina vattenkärl. På vägen till den andra källan passerade vi genom ett område som tillhörde en familj med 3 små hus i vilka mor och far hade ett och de två andra beboddes av familjens äldsta söner. Det var mycket rent och fint ordnat, bl. a. hade invånarna i ett hus en solcellsdriven radio.

Efter detta fick vi se en plats Kaberenge kommun och en oskyddad källa som användes av befolkningen. Här växte det vattenhyacinter i källvattnet. Befolkningen skopade bort växterna för att kunna fylla sina kärl med vatten. Detta vatten var infekterat och behövde kokas för att bli drickbart. Djuren kunde nå källan vilket inte var bra. När man skopar upp vatten förorenas källvattnet som från början är av god kvalitet. Det är lätt att smittor sprids i källvattnet trots att det är ständigt rinnande.
Denna källa står på tur för åtgärd när någon lämnar bidrag till investeringen.

Efter besöken vid källorna kom vi till Mumias där vi besökte Doctor House och blev bjudna på en härlig fruktsallad och vi fick träffa tandläkaren Lars Wallin med fru Siv från Nyköping som just nu befinner sig här för att undersöka barnen i skolorna, och ge viss behandling.

Vi övernattade på hotell Bungoma Elegant Hotel, elegansen visade sig inte för oss. Hotellet var godkänt men inte mera. Vi fick vänta 3 timmar på maten efter vår beställning, ja, vi var ju 14 pers men å andra sidan var vi alla inbokade på hotellet. Sven Åke berättade en självupplevd historia från ett liknade tillfälle, efter en lång väntan såg han genom fönstret en man med en skottkärra fylld med kycklingar. Vad kan vi lära av detta, jo att det är bättre att skaffa råvaran när man har fått beställningen.

Dag 2 –  22/1 tisdag
Fältbesök vid skola i Eshirumbwe, som hade mera än 900 elever och 14 lärare.
Vi fick uppleva hur all tandläkarutrustning från jeepen med hjälp av barnen lastades in i ett klassrum för att bli tandläkarmottagning. Tandläkaren, Lars screenade barnen som ställde upp sig klassvis i långa led på skolgården. Åldern var 9-10 år, alla gapade duktigt för tandläkare men de som hade ont var mera försiktiga med gapandet. Efter undersökningen fick de friska barnen återgå till klassen medan de övriga noterades för åtgärd. Tandsten var vanligt och åtgärdades, lätt lagning utfördes med mobil borrutrustning vilken medfördes i jeepen tillsamman med mobilt elverk. De barn som behandlats fick av tandläkaren tandborste och pennor som belöning. Dessa var skänkta av tillverkare i Sverige och en del hade medförts av vår grupp. Klass 7-8 fick lunch i skolan medan de yngre fick majs o böngröt som lagades på platsen. Vi gick runt till de olika klassrummen och fick del av undervisningen, i ett klassrum fick Anders, från vår grupp ta över och undervisa om Sverige i en geografi lektion. I andra klassrum var det sång, matematik m.m. Barnen som Anders undervisade var mycket uppmärksamma och ställde många frågor om Sverige.

Nästa stopp var Angatia community shallow well sponsrad av Halmstad Rotaryklubb. Denna brunn var grävd och försedd med hand pump. På platsen höll man på med att soltorka diverse skördade spannmålsprodukter på utlagda presenningar.

Sedan besökte vi Matunga sub county hospital, där rotary doctors hjälpte till med träning om kroniska sjukdomar av sköterskor som arbetar vid dispensärer som överlämnats till Kenyanska staten. De tar hand om sjukdomar såsom diabetes, astma, högt blodtryck m.m. I sjukhuset fanns BB och barnavård. Man genomförde c:a 10 förlossningar per dag.

Tillbaka till Mumias och Doctor House för fruktsallad och sedan vidare till Kakamega rain forest Rondo Retreat för övernattning. Promenad i regnskogen med guide uppför en sluttning till en bergstopp för att se solnedgång, nästa morgon samma promenad för att se soluppgång.

Dag 3 23/2 onsdag
Efter soluppgångsupplevelsen åkta vi direkt till Kitale west side hotel.
Resan tog hela dagen med raster utmed vägen.

Dag 4 24/1 torsdag
Selina Wachiyye var guide för dagen. Första besöket gällde en grävd brunn sponsrad av Falkenbergs rotaryklubb. Platsen, Emkwen community shallow well. Vi möttes vid källan av sjungande damer som var där för att hämta vatten. Sången översattes åt oss och det var den känslomässigt största upplevelsen under resan. Sången beskrev lyckan att ha fått denna gåva, rent vatten på närmare håll och alla var friskare numera, det var av stor betydelse för befolkningen nu och i framtiden för flera generationer framåt.

Efter detta känsloladdade besök kom vi till Umoja centre mobile clinic där vi träffade dr Herman Cerne från Sverige. Den mobila kliniken installerades i en kyrka på ett utmärkt bra sätt. Kyrkan indelades i olika avdelningar, en mottagning där alla registrerades. Mottagningen sköttes av ordföranden i kommittén, och barnen vägdes, fick temperaturen uppmätt och allt skrevs in i journalen. Här undervisades patienterna under väntan i barnavård, hygien, familjeplanering, näringstillförsel m.m. Därefter kom man till läkaren som arbetade i en avskärmning av upphängt tyg. Här togs blodprov som analyserades. Efter läkarbesöket kunde man få medicin av en apotekare, läkemedlen medfördes i den mobila kliniken d.v.s. jeepen. I en annan avskärmning skedde vaccinering.

Platsen döpte vi till ”Gnosjö”, ett stort torg var omgärdat av allehanda hantverkare som sysslade med allt upptänkbart, snickare, smeder, timmerhantering uppsågning av plank och brädor med Huskvarna motorsågar. På min fråga om man kände till Logosol sågbänkar fick jag svaret att det gjorde man men att dessa var för dyra att anskaffa. Det fanns flera små hus med kvarnar där man kunde mala sin medförda säd. Det fanns även en bensinmack vid torget. Givetvis var platsen också ordnad för marknad med alla slags produkter.

Vi åkte vidare till St. Emmanuel primary school och en shallow well, en brunn, sponsrad av Åhus och Kristianstad RK. När vi var där höll barnen just på med att diska sina matkärl efter lunchen. Disken skedde vid brunnen som var utrustad med en pump, barnen turades om att pumpa med den långa pumpstången. Det var en mycket stor skola med många barn i primary och secondary klasserna.
Vi kunde se att det var en annan attityd bland barnen här jämfört med andra besök vi gjort, lite tuffare och annan disciplin kan man säga. Området vi besökte beboddes av fattigare befolkning.

Här bedrevs också ett projekt av rotary doctors med 100% täckta latriner i varje hem i hela byn och möjlighet att tvätta händerna efter toabesöket.
Avslutades med besök i doctor house med delikat fruktsallad. I huset bodda två läkare, just nu båda svenskar.

Dag 5  –  25/1 fredag
Besök vid Karuas community dispensary överlämnad till government, vi träffade nurse Slyvian. Hennes uppgift är att ta emot patienter som kommer till kliniken för att få vård samt ta prover såsom blodprov för malaria- och HIV test, ge vissa läkemedel samt ge information om hygien m. m. I området finns HIV och därför ingår att ge information om detta. Kenyansk läkare besöker kliniken regelbundet, och patienter remitteras också till sjukhus vid behov. Alla patientbesök noteras noggrant i journaler också behandlingar noteras. Det fanns möjlighet att utföra akut förlossning i kliniken men vatten saknades och fick hämtas ett bra stycke därifrån. I läkemedelsförrådet fanns bl.a. antibiotika, adrenalin, paracetamol. Påfyllning av läkemedel fick hon köpa i Kwanza ganska långt bort. Slyvian gjorde ett lugnt och behagligt intryck, kunnig och seriös. Vi hade svårt att förstå att hon kunde arbeta ensam här långt ut i geografin. Hon bodde ensam i ett litet hus nära kliniken.

Dagen avslutades med besök i en rotaryklubb i Kitale West Side Hotel
Klubben är bara 3 år gammal har ännu bara 13 medlemmar, alla är unga, 3 rotaract medlemmar, bl.a. en kille från Sydsudan. Jag diskuterade med presidenten och en medlem som just varit i Nairobi för utbildning i rotarys fondhantering bl.a. global grant projekt.