Vaccinationsprogram och preventivmedel – till Lars Braws 100-års minne


Den 19 augusti i år skulle Rotary Doctors grundare Lars Braw ha fyllt 100 år. Även om Lars gick bort förra året så fortlever hans idéer och tankar. Lars var en person med många tankar om hur man kan förändra och förbättra världen. Monica och Christian Braw, Lars barn har frågat sig hur Lars skulle ha reagera inför Coronapandemin och är övertygade om att Lars skulle ha engagerat sig för att förebygga de negativa konsekvenser som denna kris förorsakar.

 

Därför gör Rotary Doctors nu ett upprop och en insamling för Lars Braws 100-års minne som kommer att stödja den verksamhet som hotas men som är allra viktigast att upprätthålla. Det är vaccinationer för barn och preventivmedel för kvinnor. Just nu törs många mammor inte gå till sjukvårdsinrättningar för förebyggande på grund av Corona och på grund av alla de rykten som förekommer. Det är många som varnar för att vaccinationsantalet går ner, mammor får inte påfyllning av sina preventivmedel, de kommer inte till mödravård och fler föder barn hemma utan utbildad personal. Detta sker i många länder bland annat Kenya och det kan få mycket negativa konsekvenser i lång tid framöver. Därför är det speciellt viktigt att upprätthålla denna verksamhet i coronatider. Läs uppropet här: Upprop Lars Braw 100 årsminne

Rotary Doctors bedriver tre sjuksköterskeledda jeeplinjer som genomför vaccinationer och ger mödravård, bland annat preventivmedelsrådgivning och distribution. Tyvärr kan inte läkare och tandläkare åka ut till Kenya, men verksamheten upprätthålls genom vår samarbetsorganisation i Kenya.

Varje vardag åker dessa jeeplinjer ut till avlägsna byar Pokot och TransNzoia områdena. Det är fattiga områden där det är långt till vanlig sjukvård. Jeeparna söker upp små byar, olagliga bosättningar och enskilda hus.

Vaccinationsprogrammet för barn många olika vacciner, några som ska tas i flera steg: BCG mot TBC, polio, mässlingen, samt pentavalent som är mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och en bakterie som förorsakar lunginflammation, hjärnhinneinflammation. Det är viktig att se till att barn blir får alla vaccinationer och blir fullständigt skyddade. Kvinnor kan välja mellan olika sorts preventivmedel, dels piller, inplantat eller sprutor som räcker olika länge. Sprutor och inplantat är de mest populära. Varje vecka vaccineras ca 600 barn och 100 kvinnor får preventivmedel, dessutom görs mödravårdskontroller och viktkontroller av små barn då undernärda barn identifieras och de familjerna får stöd med näringstillskott.

Jeeplinjerna bemannas av två personer som är sjukvårdsutbildade, vid två linjer är det två sjuksköterskor, vid en linje är det en sjuksköterska och en labtekniker. Rotary Doctors står för kostnaderna för en av personalen vid varje linje, hälsomyndigheterna lånar ut den andra personen som stöd för verksamheten. Alla kostnader för transporterna ut till de avlägsna byarna betalas också av Rotary Doctors, drivmedel och andra kostnader för jeeparna som används. Vacciner och preventivmedel står myndigheterna för. Då barn behöver extra näringsrik mat köper Rotary Doctors in det. Kostnaden för Rotary Doctors är ca 10 000 kr per jeeplinje per månad.

Gör som Lars Braw skulle ha gjort, reagera och handla. Stöd denna viktiga verksamhet i Lars Braws minne skicka in en gåva till bankgiro 900-4722 eller SWISH 900 4722. Skriv Lars Braw på inbetalningen.

2020-08-20