Lopet for Change – projekt i nytt område

Sedan 2019 har Rotary Doctors bildat och stött lokala grupper av kvinnor, män och ungdomar i olika delar av North Pokot som jobbat med att förändra synen på kvinnors rätt till hälsa i sina egna samhällen. En del traditioner i North Pokot har betytt att unga flickor har fått genomgå könsstympning i tidiga tonåren och därefter gifts bort. Unga kvinnor har heller inte haft inflytande över när de ska gå till hälsodispensären eller om de ska använda preventivmedel. I projekt som kallats Kasei for Change eller Kanyerus for Change har lokala ”For Change-grupper” arbetat med att sprida kunskap för att ändra på dessa föreställningar och förbättra kvinnors hälsosituation. Grupperna får först kunskap själva och sedan sprider denna till skolor, i kyrkor, vid marknadsplatserna och till lokala ledare. I Kasei och Kanyerus syns framgångar, fler kvinnor anser att de får bestämma mer om sin egen hälsa, könsstympning har nästa försvunnit, färre flickor behöver gifta sig tidigt och antalet som går i skolan har ökat.

Nu börjar ett liknande projekt i ett nytt område, Lopet for Change-projektet. Kasie for Change har stötts av Forum CIV, Inner Wheel och D2390s Empowering Girl kommitté och Kanyerus for Change har stötts av Uppsala Glunten Rotaryklubb. Båda dessa projekt fortsätter. Det nya Lopet-projektet kommer att stödjas av Forum CIV, som är en paraplyorganisation för mindre biståndsorganisationer och delar ut stöd som kommer från SIDA. Men även till detta projektet kommer vi att få stöd från Inner Wheel och vi hoppas också från andra.

Kabete projektledare för Kasei- och Lopet for Change

Just nu samlar projektledaren i Lopet for Change, Kabete, in fakta och data för att ha en bra ”base-line” när projektet börjar, så vi år efter år ska kunna utvärdera resultaten. Kabete kommer sedan att informera lokala ledare, ”elders”, lärare och hälsopersonal i området om projektet och efter det rekrytera medlemmar till ”For Change-grupperna”. Vi kommer regelbundet att rapportera om nyheter i projektet, titta på Facebook och i vårt månadsbrev.

 

 

 

Presentation för Empowering girl kommittén i 2390, 15/9 -23: Kvinnors rätt till hälsa 14 sept 2390