Matkris i östra Afrika

Det varnas just nu för en matkris i Öst- och Centralafrika, mer än 45 miljoner kommer att behöva humanitär hjälp. Orsakerna bakom krisen är den långvariga torkan, på grund av klimatförändringar, covid-19 krisen samt stora besvär vid en av de värsta gräshoppsinvasioner i kombination med världskrisen vad gäller mat på grund av kriget i Ukraina. Rädda barnen och Oxfam står bakom rapporten om krisen.

Kenya har drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor lever redan i akut hunger och är i behov av hjälp, 1,4 miljoner döda boskapsdjur har registrerats. I enlighet med en rapport från Kenyanska regeringen är den svåraste situationen är i norra och östra Kenya, regioner som Turkana, Samburu och Wajir men området North Pokot, där Rotary Doctors har verksamhet, är ett av de områden där det varnas för hungersnöd. Kenya är också ett land som brukar importera vete från Ukraina och Ryssland. Nu är priserna höga på världsmarknaden vilket också slår igenom på priser i Kenya. Så samtidigt som familjers egen produktion av mat, genom boskapshållning eller genom att odla är hårt belastad är det också svårt och dyrt att köpa mat.

Vid Rotary Doctors mobila barn- och mödravårdskliniker i North Pokot ser vi en ökning av antalet undernärda barn. I vanliga fall är det 5 % av barnen som kommer som är undernärda. Denna siffra har alltså stigit i maj, en exakt siffra får vi när maj månads statistik är inne. Vid kriser vet vi också sen tidigare att könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar. När unga flickor gifts bort blir en färre mun att mätta och i North Pokot innebär det också att familjen får boskap i brudpris. Det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av en kris.

Rotary Doctors har tre mobila barn- och mödravårds jeeplinjer med kenyansk personal i västra Kenya, bland annat i North Pokot. Barn som kommer till de mobila klinikerna kontrolleras alltid för undernäring och om de är undernärda får mammorna endera näringstillskott eller extra näringsrik gröt till barnen. Vid North Pokot linjen finns också en nutritionist som ger råd till mammorna.

Ge gärna en gåva till stöd för Rotary Doctors stöd för arbetet att motverka undernäring. Skriv undernäring på inbetalningen.
Swish: 900 47 22
Bankgiro: 900 -4722