North Pokot – ny verksamhet

North Pokot, foto: Ulrka Elmroth

Rotary Doctors har inlett ett samarbete med ett sjukhus och hälsodispensärer (motsvarande vårdcentraler) i området North Pokot i Kenya, norr om Viktoriasjön och nära gränsen till Uganda. I området bor ett folk som kallar sig just Pokot, och de talar språket Pokot. Det är ett boskapsskötande folk i ett område i Kenya som varit ganska isolerat, det är nyligen som utbyggnaden av hälsovård och skolor börjat.
De flesta män migrerar med boskapen under delar av året, medans kvinnor stannar i byarna och tar hand om barn, getter och odlar majs. Månggifte är vanligt och flickor gifts bort tidigt, kvinnlig könsstympning i tidig tonårsålder förekommer fortfarande trots att det är olagligt. Barn går i skolan, men många går bara något år.

Rotary Doctors läkare jobbar tillsammans med den lokala personalen dels på ett litet sjukhus och på fyra hälsodispensärer. En hälsoutmaning är att det fortfarande är mycket låga vaccinations siffror, därför stödjer Rotary Doctors uppsökande barn- och mödravård, för att bland annat nå barn för vaccinationer.

Elvis, en av sjuksköterskorna på en hälsodispensär i North Pokot. Foto: Ulrika Elmroth

Utbildning av hälsovolontärer kommer också att genomföras så att de ska kunna informera om vikten av vaccination och andra viktiga hälsofrågor.

Läs mer om läkarnas arbete på Ulrika Elmroths blogg, hon var i Pokot i nov/dec 2018: http://ullisikenya.blogg.se/