Ny jeeplinje – Endebess

Registrering av patienter vid den nya jeeplinjen

Registrering av patienter vid den nya jeeplinjen. Foto Henry Pressfeldt

Den nya jeeplinjen som ligger norr om Viktoriasjön upp mot Mount Elgon har startat. Efter en och en halv veckas jobb har jeeplinjeteamet mött 600 patienter. Luftvägsinfektioner så som lunginflammation, andra infektioner, diabetes, hudåkommor, högt blodtryck är de vanligast diagnoserna. Det finns också ett stort behov av hälsoinformation i området.

Majoriteten av befolkningen är kristna: anglikaner, presbyritaner eller katoliker, men det finns också muslimer och hinduer i området. Traditionellt har den ursprungliga klanen, Saboat, varit boskapsskötare, som trodde på en gud som bodde uppe på Mount Elgon. Under kolonialtiden fanns där vita farmare men de har flyttat ut och nya folkgrupper har flyttat in. Så det är nu en mycket blandad befolkning.

Flera av jeeplinjeteamet har jobbat vid andra jeeplinjer tidigare, sjuksköterskan Sara har flyttat från Siaya, apotekaren Christine från Mumias och så är det en nyanställd laboratorieassistent som också är chaufför. Carl-Henry Pressfeldt, första läkaren på linjen, har varit jeepläkare vid många tidigare tillfällen. Han är nöjd efter den första riktiga arbetsveckan:

– Teamet har jobbat jättebra ihop, det är bra att redan erfarna teammedlemmar har valt att jobba här upp.

Dr. Henry möter undersöker en patient

Dr. Henry möter undersöker en patient. Foto: Jacinta Karimi

Planeringen för den nya linjen startade redan i augusti. Först identifierades Endebessdistriktet som ett område med stort behov av sjukvård, det finns få hälsokliniker, samtidigt som sjukdomsstatistik var hög och antal barn som fått alla sina vaccinationer färre än i andra områden. En antal områden valdes ut och byarna där blev sedan tillfrågade om de ville ha besök av jeeplinjen. När de fem områdena dit jeeplinjen åker, en varje vardag, hade bestämts utsåg ledarna i byarna en klinikkommittéer för varje område, med ordförande, kassör och sekreterare, samt andra volontärer. Kommittémedlemmarna fick under slutet av december en utbildning i vad deras roll är. De skall informera andra bybor om att kliniken kommer och på klinikdagen hjälpa till att organisera kliniken, t.ex registrera och väga alla patienter. De första klinikdagarna behövde de naturligtvis lite extra stöd för att komma igång med arbetet. Så det var en del utmaningar för jeeplinjeteamen de första dagarna då de behövde hjälpa kommittéerna igång med sitt arbetet och göra sina egna arbeten själva.

Varje kommitté har också en person som översätter mellan patienten och läkaren. I ett område var det dock speciella utmaningar. Där bor det många olika klaner, och det fanns ingen som kunde både pokotspråket och engelska som kunde översätta, så då fick en person först översätta från pokot till kiswahili och sedan en annan person från kiswahili till engelska. Då finns det naturligtvis en risk att det kan bli en del missuppfattningar.

Utanför en av klinikerna

Utanför en av klinikerna. Foto: Henry Pressfeldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitale är den närmaste staden. Därifrån är det ungefär 30 – 40 kilometer ut till de olika klinikerna på Endebesslinjen. Staden har cirka 200 000 innevånare. Där finns läkarhuset som du kan se på bilden här nedan. Så småningom kommer en andra jeeplinje öppna i denna regionen eftersom det finns ett stort behov av sjukvård. Huset är därför dimensionerat för att kunna hysa två läkare.
house 1 - web