Sävsjö stöder start av ny jeeplinje och tandvårdsklinik

I augusti startar Rotarys Läkarbank ett nytt samarbete med Gundua Stiftelsen som stöder olika verksamheter bland annat

Brenda, chefssjuksköterska på centret ser fram emot att arbeta tillsammans med de svenska läkarna. Foto: Karin Håkansson

ett hälsocenter i närheten av samhället Ex-Lewa och Kisima norr om Mount Kenya. Gundua Stiftelsen är en svensk stiftelse som bidrar med att förbättra läskunnighet och hälsa och som har kronprinsessan Victoria som beskyddare. Stiftelsen har frågat om Läkarbanken kan skicka läkare och tandläkare till Gundua hälsocenter. I mitten av augusti åker den första läkaren Hans Danielsson, ner till hälsocentret och Kisima. Han kommer tre dagar i veckan att bemanna en jeeplinje som har kliniker i avlägsna byar  och två dagar i veckan jobba på hälsocentret. Hälsocentret är idag bemannat med två sjuksköterskor, en lab-tekniker och en apotekare. Det är ett nytt upplägg för Läkarbanken och ger nya möjligheter till verksamheter, bland annat kan man remittera patienter från jeeplinjeklinikerna till centret för provtagning i fall det skulle behövas. Ett viktigt uppdrag blir att  lära ut och informera om att inte använda för mycket antibiotika i vården. Patienter förväntar sig att få antibiotika vid ett doktorsbesök och en del personal har inte kunskaper om faran att förskriva för mycket sådan medicin. Gundua hälsocenter har hela tiden haft detta som en viktig målsättning, men informationen måste också nå ut till byarna och till hälsopersonal som arbetar på lägre nivå eller på sjukhusen i omgivningen. Där kan en svensk läkare med kunskap och auktoritet bidra med information.

Läkarbanken håller dessutom på att skicka ner en tandläkarstol till hälsocentret för att förbättra tandvården som kan ges där. I slutet av september skickar vi också ner den första tandläkaren, Claes Rydevik. Som på de andra tandvårdsklinikerna i Kenya kommer vi här att fokusera på barntandvård så besök uti skolor blir en viktig del i arbetet.

Sävsjö Rotaryklubb stödjer starten av detta nya projekt. En av deras medlemmar Jerry Fredriksson tillsammans med hustrun Inga har skänkt pengar till klubben som tillsammans med givarna bestämt att stödja starten på samarbetet mellan Läkarbanken och Gundua Stiftelsen. Dels kommer klubben att stödja Hans Danielsson som sin “Egen läkare”, det vill säga täcka alla kostnader i samband med hans uppdrag. Det är en summa på 30 000 kr. Dessutom stöder klubben barntandvården med 17 000 kr i form av en fond för att finansiera barnens besök hos tandläkaren.

Efter Hans Danielsson och Claes Rydevik kommer fler läkare och tandläkare att skickas ner i ett stafettsystem. Området runt Mount Kenya ligger lite högre upp än de andra områdena i Kenya där Läkarbanken är verksam. Levnadsförhållanden och sjukdomspanoramat är lite annorlunda. Det kommer därför att bli intressant att följa hur verksamheten kommer att utvecklas.