Toalettvanor – viktigt men svårt att förändra

Möte som startar upp projektet

Rotary Doctors, genom finansiering från Strängnäs Bisp Thomas Rotaryklubb, genomför nu ett tredje projekt för att förbättra saniteten i fem nya byar i Amoka, västra Kenya. Brist på latriner –  utomhustoaletter är ett stort problem i många byar. Befolkningen går ut på fält och in bland buskar för att uträtta sina behov, så det finns ofta mycket avföring alldeles i närheten av byarna. Detta leder naturligtvis till att sjukdomar sprids. Projektet genomförs från oktober 2020 till februari 2021.

Lärdomar från andra organisationers tidigare projekt är att det är svårt att ändra toalettvanor. Det kan vara svårt och genant att prata om, toalettbestyr är ju något man utför i mörkret för att det är väldigt privat. Därför är det viktigt att byborna börjar att prata om detta, om avföring, var den hamnar, flugorna som flyger runt och  sjukdomarna som sprids. Det göra att bybor ser sammanhang, engagerar sig i sin egen hälsa och lovar att vara med i projektet genom att bygga en egen latrin – eller att förbättra den som de har.

En påbörjad latrinbyggnad

Ett sådant möte bygger också upp förväntningar på alla att vara med i projektet. Ett sådant ”triggering” möte har nu ägt rum i det nuvarande projektet. Samtidigt har ett möte med de äldre ledarna i byn hållits för att involverad dem till stöd för projektet samt en utbildningsdag för byhälsovolontärerna som ska stödja byborna under byggnationen. Efter de novemberregn som kommer nu förväntas byborna bygga latriner, med stöd och uppmuntran från varandra, byhälsovolontärer och Rotary Doctors koordinator. Det finns instruktioner om hur djupt hålet måste vara, att det ska finnas ett lock som stänger ute flugor och andra djur, att det ska finnas en byggnad som ger avskildhet samt att det ska finnas en handtvättanordning.

De två tidigare projekten har visat på mycket bra resultat. I mitten av 2018 genomförde Rotary Doctors ett pilotprojekt i två byar. Resultatet, drastiskt minskade diarrésjukdomarna, syns tydligt i den officiella hälsostatistiken från myndigheterna. Se diagrammet här nedan. Ett andra projekt slutfördes i juni 2020 och även det projektet har haft ett positivt resultat. Efter ett år kan en utvärdering göras tillsammans med hälsodispensärerna för att jämföra på statistik över sjukdomar.

Resultat från projekt 2018:
Procent av diagnostiserade sjukdomar vid respektive hälsoklinik:

Forest villageJuli-Dec 2017
Före projektet
Jan-Juni 2018
Före projektet
Juli-Dec 2018
Efter projektet
Jan-Juni 2019
Efter projektet
Diarréer
Barn under 5 år
56 %54 %22 %19 %
Diarréer
Alla över 5 år
48 %47 %23 %16 %
Webanania
Diarréer
Barn under 5 år
61 %62 %33 %17 %
Diarréer
Alla över 5 år
46 %44 %34 %11 %

Här finns också en rapport från det andra projektet som genonfördes för den som är intresserad:  CLTS PROGRAMME FOLLOW UP REPORT-FEB-MAY2020-f

Foto: Selina Wachiyye