Toalettvanor – viktigt men svårt att förändra

IMG_20171018_123029

Foto: Daniel Muruka

Rotary Doctors har genom stöd från Åhus Rotaryklubb och organisationen Water for All genomfört ett pilotprojekt för att förbättra saniteten i två byar i västra Kenya. Brist på toaletter/latriner är ett stort problem i många byar. Befolkningen går ut på fält och in bland buskar för att uträtta sina behov, så det finns ofta mycket avföring alldeles i närheten av byarna.

Lärdomar från andra organisationers tidigare projekt är att det är svårt att ändra toalettvanor. Det kan vara svårt och genant att prata om, toalettbestyr är ju något man utför i mörkret för att det är väldigt privat.

Detta projektet motiverade byborna att bygga egna latriner just genom att prata om det. Det började med att man lär ut hur mycket avföring som byn ”producerar” på en dag, en vecka och en månad, diskuterade vart det tar vägen, varför det är farligt och bidrar till dålig hälsa. Sen gick byborna en ”the walk of shame” – eller “skampromenad” –  för att se var avföringen hamnar, sedan diskuterade de situationen och det ledde till att byborna åtog sig att göra förändringar. Då byggdes en latrin för att demonstrera hur man enkelt kan konstruera en sådan med material som varje hushåll har eller kan få tag på. Detta var första delen av projektet. 

Foto: Jacinta Karimi

Den andra delen var att den projektansvariga personen från Rotarys Läkarbank, Selina, samt hälsovolontärer i byarna besökte alla hushåll för att motivera, instruera och hjälpa till att bygga latriner. Man förde också noggranna anteckningar på vilka som byggt en latrin som fick vara förebilder för andra. Antalet byggda latriner ökade för varje veckan och månad som gick. Med jämna mellanrum hade man också möten med planeringsgrupperna. Till slut hade alla hushåll i de två byarna latriner. 

Efter det kom hälsomyndigheterna i distriktet och kontrollerade situationen, tittade på latrinerna och att det också fanns möjlighet att tvätta händerna efter ett latrinbesök.
Som resultat blev de båda byarna utnämnda till ”open defecation free” byar, alltså byar där befolkningen inte “sprider avföring i det fria”!