Toalettvanor – viktigt men svårt att förändra

Rotary Doctors har genom stöd från Åhus Rotaryklubb och organisationen Water for All genomfört ett projekt för att förbättra saniteten i fem byar i västra Kenya. Brist på toaletter/latriner är ett stort problem i många byar. Befolkningen går ut på fält och in bland buskar för att uträtta sina behov, så det finns ofta mycket avföring alldeles i närheten av byarna.

Lärdomar från andra organisationers tidigare projekt är att det är svårt att ändra toalettvanor. Det kan vara svårt och genant att prata om, toalettbestyr är ju något man utför i mörkret för att det är väldigt privat.

Detta projektet, som har genomförts från februari till juni i år, motiverade byborna att bygga egna latriner just genom att prata om det. Det började med att man lärde ut hur mycket avföring som byn ”producerar” på en dag, en vecka och en månad, diskuterade vart det tar vägen, varför det är farligt och hur det bidrar till dålig hälsa. Byborna får gå en ”walk of shame” – eller “skampromenad” –  för att se var avföringen hamnar, sedan gör de en karta för att diskutera situationen. Detta ledde fram till att byborna åtog sig att göra förändringar. Sen byggs en latrin för att demonstrera hur man enkelt kan konstruera en sådan med material som varje hushåll har eller kan få tag på. Latrinen ska hålla en viss standard, ett stort hål som är övertäckt med plankor eller liknande, ett litet hål med lock, väggar och tak av något material och en vattenkanna för att kunna tvätta händerna. Detta var första delen av projektet.

Den andra delen var att den projektansvariga personen från Rotary Doctors teamet, Selina, samt hälsovolontärer i byarna besökte alla hushåll för att motivera, instruera och hjälpa till att bygga latriner. Man förde noggranna anteckningar på vilka som byggt en latrin som får vara förebilder för andra. Antalet byggda latriner ökade för varje vecka och månad som gick. Till slut har alla hushåll i de fem byarna latriner. Då ska egentligen byarna få ett certifikat och få fira vad de uppnått. I år i coronatider kunde inte detta genomföras ännu. Men latriner har nu alla hushåll. 

Läs gärna rapporten som sammanställts: CLTS PROGRAMME FOLLOW UP REPORT-FEB-MAY2020-f

Tidigare projekt som genomfört har stött 12 byar att bli utnämnda till ”open defecation free villages” alltså byar där befolkningen inte “sprider avföring i det fria”!

Foto: Selina Wachiyye