Vänd inte världen ryggen

Rotary Doctors är medlem i Forum Civ, en paraplyorganisation för mindre biståndsorganisationer. I nedanstående upprop uppmanar medlemmarna i Forum CIV den nya regeringen att inte minska biståndet, ett upprop som Rotary Doctors står bakom.

Vänd inte världen ryggen

Regeringsskiftet riskerar att ta oss bakåt när vi behöver gå ännu snabbare framåt. Vi står inför en brant uppförsbacke i många av de globala utmaningar som vi måste hantera. Det kräver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det kräver långsiktighet och en förståelse för att världen och politikområden hänger samman. Nu har vi ett regeringsalternativ där de två största partierna drastiskt vill minska Sveriges internationella bistånd för att finansiera satsningar på hemmaplan.

Det är kristider
Partiledarna har pratat om kristider i valrörelsen. Ökade energi- och matpriser drabbar oss i Sverige. Det är kristider. Men om vi lyfter blicken ser vi att kriserna är som störst utanför Sveriges gränser. 71 miljoner människor i världens utvecklingsländer har hamnat i fattigdom som en direkt följd av höjda mat- och energipriser på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är en av flera konflikter som tvingar människor på flykt och in i fattigdom. Vi är mitt i en klimatkris som påverkar redan utsatta människors vardag i detta nu. Detta i länder där utvecklingen redan backat till följd av pandemin och som inte alls har samma förutsättningar att bemöta kriser som vi. I det läget kan vi inte skära ner biståndet och ta pengar från de som har allra minst. Det skulle till exempel leda till att flickor inte får gå i skolan, att hungern fortsätter att öka och att demokratikämpar som redan idag riskerar sina liv skulle stå utan skydd och stöd.

Att agera kortsiktigt och vända sig inåt är inte vägen framåt i kristider. Biståndet är inte den enda lösningen men det är den enda resursen vi har som syftar till att ge de mest utsatta människorna möjlighet att förändra sin situation.

Det är nu det gäller – stå upp för det svenska biståndet!
Engagemanget för internationellt bistånd handlar om vilken värld vi vill leva i, om värderingar och visioner. Det handlar om en värld utan fattigdom där människor kan åtnjuta sina rättigheter, om demokrati och frihet från förtryck, oavsett vem du är eller var du bor.

Vi är många organisationer som tillsammans med partnerorganisationer runt om i världen arbetar för att stärka människors möjlighet att förbättra sina liv. Vi uppmanar den kommande regeringen att inte vända världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin. Det är nu de politiker som lovat sina väljare en bättre värld måste hålla i och hålla ut i förhandlingarna för att inte svika de mest utsatta. Det är nu det gäller – stå upp för det svenska biståndet.