Foto: Remus Production

Välkommen!

Du som läkare eller tandläkare utgör en viktig del av Rotary Doctors verksamhet.
Under corona pandemin har Rotary Doctors inte haft möjlighet att skicka ut läkare och tandläkare. Förhoppningen är nu att komma igång i januari 2022 igen och eventuellt med några få uppdrag före det.

Vilka uppdrag finns det?

Läkare till Tranz-Nzoia eller North Pokotområdena:
Rotary Doctors har verksamhet i två områden. Dels i Trans-Nzoia, i Endebess och Kwanza sub-counties och dels i North Pokot. Läkarna arbetar med öppenvården vid små “sub-county” sjukhus och på så kallade hälsodispensärer – Kenyanska vårdcentraler –  tillsammans med kenyansk personal anställd av hälsomyndigheterna. Arbetet handlar om tillsammans med personalen möta och behandla patienter, att stödja och utbilda kenyanska kollegor, sjuksköterskor och “Clinical officers” informellt och formellt. Det finns vanligtvis inga läkare vid dessa sjukhus eller vårdcentraler.

Trans-Nzoia området ligger lite högre, lite under 2 000 m.ö.h, med många självförsörjande bönder, men också med byar av “squatters” som jobbar som daglönare vid större farmer. Många av de som har “ockuperat” land som “squatters” är egentligen inhemska flyktingar efter oroligheterna som var i Kenya efter valet 2007.

North Pokot ligger lite längre norr ut och är dels ett låglänt savannlandskap och dels berglandskap där befolkningen lever på boskapsskötsel och delvis är nomader. Unga män migrerar till Uganda med familjens boskap. Det är ett mycket fattigt område där det fortfarande är vanligt med månggifte, flickor som gifts bort mycket ungt och kvinnlig könsstympning. Levnadssättet påverkar också hälsobilden.

För att åka på ett uppdrag för Rotary Doctors ska du har fullgjort din AT-tjänstgöring, fått din legitimering och du bör ha ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav. Du måste ha ett intresse av att stödja annan vårdpersonal i deras yrkesutövande och du ska vara beredd att ta ansvar för utbildningsmöten.

Tandläkare till Trans-Nzoiaområdet:
Tandvårdsverksamheten fokuserar på att sprida kunskap om förebyggande tandvård till skolelever. Kenyansk personal besöker skolorna för undervisning.
Tandläkare besöker Kenya några gånger per år och det är då fokus på screening och behandling av skolelever. Eftersom det är få tandläkare som skickas ut får de som redan känner till verksamheten förtur.
Just nu söker vi inga fler tandläkare till registret, då vi har få uppdrag.

Andra sorts uppdrag: Rotary Doctors har ett gemensamt läkar- och tandläkarregister tillsammans med Skandinaviska Läkarbanken. Du kan också få erbjudanden från dem om att åka ut på deras uppdrag. De efterfrågar oftast olika specialister, kirurger, gynekologer, pediatriker, etc. För denna typ av tjänstgöring ska du vara färdig specialist eller befinna dig alldeles i slutet av din ST-period. De skickar också ut en del sjuksköterskor på specifika uppdrag. Länk till Skandinaviska Läkarbankens hemsida

Rotary: Du behöver inte vara medlem av Rotary för att få uppdrag för Rotary Doctors. Rotaryklubbarna finansierar dock verksamheten genom olika insamlingar eller andra arrangemang, så vi förväntar oss att du kan hjälpa till att informera om verksamheten när du är eller efter du varit på uppdrag. Till exempel kan vi komma att be dig att skriva några mail om vad du upplever på ditt uppdrag och skicka hem foton under ditt uppdrag så vi kan skicka vidare till en Rotaryklubb som stödjer just ditt läkaruppdrag eller för att göra inlägg på Rotarys Doctors Facebook sida eller hemsida. Vi hoppas också att du kan hålla ett föredrag om ditt uppdrag på en Rotaryklubb som finns i närheten av dig när du kommit hem.

Du är också välkommen att kontakta oss med din fråga eller din synpunkt. För att ansöka till Rotarys Läkarbank gå till sidan: Så går det till – nya läkare.

Uppdaterat 2021.03.08