Gåva till Rotarys Läkarbank

  Stöd verksamheten och vi skickar dig ett tack.

  Vill du ge en gåva och betala med kort eller swish? Klicka här: https://insamling.rotarydoctors.se/pfs/donation

  Om du betalar per bank- eller plusgiro fyll i nedanstående uppgifter och betala in som vanligt över din eller din klubbs internetbank.

  Belopp i kr (obligatorisk uppgift)

  Inbetalningsdatum (obligatorisk uppgift)

  Information om gåvoändamål

  • Moskitnät - Ett myggnät som ger skydd mot malariamyggan kostar 30 kr. Malaria dödar årligen 1,2 miljoner människor.
  • Tandvård - För 100 kr kan 10 barn får gå till tandläkaren
  • Barn och mödravård under en månad: 2 500 kr för att finansiera den sjuksköterskan som sköter om all vaccinering, familjeplanering, preventivmedelsrådgivning och mödravård.
  • Fond till behövande - Varje jeepläkare har under sin tjänstgöringsperiod tillgång till en ekonomisk buffert på 3 000 kronor. Detta för att bekosta läkarvård för de absolut fattigaste. Denna fond räddar liv, möjliggör vård och används också för att ge små barn näringsrik mat.
  • Rent vatten - En ny brunn kostar ca 45 000 kronor en täckt källa cirka 18 000 kr. Du bidrar med din gåva till att människor får rent vatten vilket är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom.
  • Sponsra en läkare - De läkare och tandläkare som arbetar för Rotarys Läkarbank gör det helt utan lön. Kostnad för resa och uppehälle är ca 30 000:- för en arbetsperiod på sex veckor. Välkommen att sponsra en läkare eller att ge ett mindre bidrag som möjliggör Rotarys Läkarbanks viktiga verksamhet.
  • Läkarbanken får avgöra - Genom att kryssa i denna ruta ger du Rotary Doctors/Rotarys Läkarbank möjlighet att använda din gåva där den för tillfället behövs allra mest av de ovanstående alternativen. Tack för visat förtroende!

  Gåvans ändamål

  MoskitnätTandvårdBarn och mödravård under en månadFond till behövandeRent vattenSponsra en läkareLäkarbanken får avgöra

  Information av avsändare

  Namn: (obligatorisk uppgift)

  Gatuadress: (obligatorisk uppgift)

  Postnr: (obligatorisk uppgift)

  Postort: (obligatorisk uppgift)

  E-post:

  Personnummer: (Personnummer är frivilligt, men krävs för att du ska få skattereduktion)
  Om beställaren ej ska betala - ange Rotaryklubbens namn nedan:

  Betalande Rotaryklubb