Påskgåva – bidra till en bättre framtid

Alla kan bidra till en bättre framtid för barnfamiljer på Kenyas landsbygd genom att skänka en penninggåva till näringsriktig gröt (120 kr/barn) eller utomhustoalett (75 kr/familj)

EXTRA NÄRINGSRIK GRÖT


– Varje vecka kommer ca 30 undernärda barn till Rotary Doctors jeeplinjekliniker. De barnen behöver extra näringsrik gröt i 2-3 månader för att komma upp i vikt. Mammorna behöver också kunskap i nutrition.

Barnen är ofta undernärda för att de varit sjuka i diarrésjukdomar, för att de fått ett nytt syskon eller för att det är precis före skördetiden och dåligt med mat.

Mammor och barn kommer till klinikerna varannan vecka för att väga barnet och få mer gröt. Ett kilo näringsrik gröt kostar 12 kr, ett barn behöver 1 kg per vecka i upp till 3 månader. Kostnaden för ett barn blir ca 120 kr.

UTOMHUSTOALETTER — LATRINER

Ofta är det diarrésjukdomar som orsakar undernäring. En orsak till diarrésjukdomar är att man inte har för vana att använda utomhustoaletter.

I många byar har man traditionellt bara gått ut i buskarna eller på fält i närheten av byarna. När byarna växer blir det fullt av avföring och väldigt ohygieniskt. Rotary Doctors stödjer byar att bygga utomhustoaletter. Det är en långsiktigt lösning på hälsoproblem.

Genom utbildning och motivation får alla hushåll i en by stöd att bygga sin egen utomhustoalett med handtvättsmöjligheter. Det viktigaste är att alla förstår fördelarna med en utomhustoalett; att förstå problemet, få kunskap hur man bygger, använder och sköter en utomhustoalett. Det kostar ca 75 kr/familj att stödja byar att bygga utomhustoaletter.

Feedback om hur pengarna använts kommer i maj månads nyhetsbrev ”Nytt från Rotary Doctors, samt på Facebook och www.rotarydoctors.se

Klubbar eller individer är välkomna att bidra.

Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722 eller genom SWISH: 900 4722. Märk inbetalningen med påskgåvan och vilket ändamål som ni valt.