Projekt för klubbar

Många Rotaryklubbar vill ha sina egna projekt att samla in pengar till och stödja. Projekt som betyder att de kan få bra information om resultatet. Det kan Rotary Doctors erbjuda. Vi har direktkontakt med vår organisation i Kenya och kan få bra och snabb feed-back, med bilder, etc. om projekten. Vi kan också anpassa projekt till hur mycket pengar som ni har och till vilken sorts verksamhet som ni vill stödja. Alla projekt handlar om att på olika sätt förbättra hälsan.

Dessa är projekt som vi kan genomföra även under coronapandemin. 

Jiggereparasiten går under huden. Foto: Jacinta Karimi

Projekten kan vara ett enskild klubbprojekt, man kan dela med en annan klubb eller klubben kan söka samarbete med TRF (distriktsprojekt) eller U-fonden.

Specifika projekt att stödja:
– Projekt stöd till undernärda barn, ca 13 000 kr: Projekt mot undernäring – Tulop Kesis

Standard projekt som kan genomföras. Då identifieras ett specifikt område där behov av detta projektet behövs.

– Motverka undernäring hos barn, för 30 familjer, ca 19 000 kr/kan göras för färre familjer: Ett projekt från Rotary Doctors – Undernäring
– Jiggers eller skabbprojekt, från 9 000 – 14 000 kr: Ett projekt från Rotarys Läkarbank – Jiggers eller skabb
– Latrinprojekt, cirka 15 500 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotarys Läkarbank – Latriner
– Utbildning av hälsovolontärer, cirka 23 200 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Byhälsovolontärer
– Vattenprojekt, en skyddad källa: cirka 16 500 kr: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt källa
– Vattenprojekt, cirka 42 000 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt brunn

Uppdaterad: 20-05-28