Rotary Doctors 30 års jubileum

För 30 år sedan grundades Rotarys Läkarbank av Lars Braw, journalisten som inte bara ville skriva och vänta på att andra skulle göra något utan gjorde något viktigt själv. Han startade och byggde upp Rotarys Läkarbank, nu Rotary Doctors Sweden, som sedan dess:
skickat ut tusentals oavlönade läkare och tandläkare till afrikanska länder
– behandlat cirka en miljon patienter och räddat liv
– genomfört hundratals vattenprojekt så tusentals familjer har fått rent vatten
– nått tiotusentals människor med ny och viktig kunskap om hälsovård
– samt delat ut tiotusentals myggnät mot malaria

 

Under de 30 år som gått har Rotary Doctors Sweden (Rotarys Läkarbank) bidragit till att förverkliga den basala rätten till en bättre hälsa förutsatta människor i främst Kenyas otillgängliga områden. Det har skett på olika sätt, i samarbete med sjukhus eller vid våra jeeplinjer och med stöd av frivilliga läkare och tandläkare från Sverige.

Jubileumsåret kommer vi att uppmärksamma genom att varje kvartal göra ett upprop till Rotaryklubbarna i Sverige om stöd till Rotary Doctors verksamhet. Varje klubb kommer att få information om ett eller två verksamhetsområden. I början av nästa kvartal så kommer konkret feedback om hur de insamlade medel används att sättas upp på hemsidan. Det kommer att vara bilder och ev. filmmaterial för att visa hur stödet används i verkligheten och vilken nytta som det gjort.

Under andra kvartalet 2018 samlar vi in pengar till kostnaderna för jiggers och skabbekämpning. samt till våra ordinarie jeepläkare. Se mer information här nedan. Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722 eller genom SWISH: 123 288 83 52. Gå gärna till: Gåvosidan.

Feedback

Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under det första kvartalet: Klicka här

2:a kvartalets upprop

Jiggers och skabbekämpning

Foto: Jacinta Karimi

Jiggers är en sandflugeparasit som kryper in under huden på fötter och händer och lägger ägg som kläcks som larver. De orsakar klåda, svullnad och stor värk, så mycket att det är svårt att gå och använda händerna. Larverna måste skäras ut med rakblad efter en behandling i vätska som först dödar larverna. Skabb kan också bli väldigt besvärligt med klåda och stora sårinfektioner och den sprider sig fort bland barn i skolor och hemma.

Det är alltid barnen som drabbas värst av dessa parasiter. Hudsjukdomar är tillsammans med malaria de vanligaste sjukdomarna på Rotary Doctors jeeplinjer. Men för jiggers och skabb räcker det inte med en behandling vid en klinik, för efter det går patienten hem igen och får ny ohyra från sina syskon eller från sängkläder eller utemiljön. Så för att bekämpa dessa två hudsjukdomar ordnar Rotary Doctors hälsokampanjer. Då får alla som drabbats i en skola eller en by behandling och får lära sig att förebygga jiggers eller skabb. När det gäller jiggers så får man också lära sig hur man blandar ihop ett starkt tvättmedel med koskit som får torka som lergolv både i och utanför husen. Jiggersdrabbade patienter får också skor. En sådan kampanj kostar: 5 000 kr per 100 behandlade patienter.

Om en klubb vill ge en större summa kan klubben stödja en eller flera jeepläkare. Under april, maj och juni månad kommer jeepläkarna att möta cirka 1 000 patienter/per månad. Stöd kostnaden för en jeepläkares arbete under dessa månader. Det kostar: 20 000 kr/månad (30 000 kr för en sex veckors period).

I augusti får ni feedback om vad som hänt. 

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:

PDF: Upprop 30 år 2 kvartalet
Powerpoint: PP RDS 30 år 2 kvartalet

1:a kvartalets upprop

Malariatester och malariamedicin

Rotary Doctors är verksamt norr om Victoriasjön i västra Kenya. Det är ett av de värst drabbade områden i världen när det gäller malaria. Varje kvartal kommer ca. 8 000 patienter till Rotary Doctors jeeplinjekliniker. Nästan hälften har malaria.

Foto: Jacob Opondo Odwor

De har hög feber, frossa, ont i kroppen och ibland med kräkningar. Först ska de som misstänks ha malaria ta en blodtest för att bekräfta diagnosen. Om testen är positiv får patienterna malariamedicin.
Barn kan vara mycket sjuka och behöver då injektion med medicin. En allvarligare form är celebral malaria som behöver akut behandling.
Att testa och ge medicin till 4 000 patienter kostar 61 000 kr. 

Myggnät för att förebygga malaria

Det viktigaste är dock att förhindra att malariamyggan kan stickas och överföra malariaparasiten. Myggan är aktiv på natten så en god hjälp är att sova under myggnät. Under kvartalet kommer Rotary Doctors att distribuera ca 1 000 myggnät. Alla måsta också lära sig och förstå varför och hur man använder myggnät.
Tusen myggnät kostar ca. 30 000 kr.

Om Rotary Doctors får in mer pengar totalt än vad som beskrivits här nedan så kommer det att användas för malariabekämpning resten av året vid Rotary Doctors verksamhet.

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:

PDF: Upprop RDS 30 år 1 kvartalet
Powerpoint:PP RDS 30 år 1 kvartalet

Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under det första kvartalet: Klicka här