Upprop – Rotary Doctors 30 års jubileum

Jubileumsåret kommer vi att uppmärksamma genom att varje kvartal göra ett upprop till Rotaryklubbarna i Sverige om stöd till Rotary Doctors verksamhet. I början av nästa kvartal så kommer konkret feedback om hur de insamlade medel används att sättas upp på hemsidan.

Feedback  – Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under de tre första kvartalen av året : Klicka här

4:e kvartalets upprop

Vaccinering och barntandvård

Under ett år ges 15 000 vaccinationer vid jeeplinjeklinikerna, vaccinationer mot de vanligaste barnsjukdomarna precis som i Sverige. I Kenya är de dock viktigare för där kombineras ofta sjukdomar med dålig motståndskraft och med andra sjukdomar. Så vaccinationer räddar liv! Vaccinet betalar regeringen och UNICEF, men Rotary Doctors står för transporten ut till de byar där vaccinet behövs och betalar sjuksköterskor som åker ut och vaccinerar.

Hjälp oss att vaccinera 3 750 barn under fjärde kvartalet för en summa av 10 000 kr.

 

 

 

 

Tandvärk är en av den värsta smärtan som man kan ha. Då behöver man hjälp! Rotary Doctors tandvårdsteamen, men en tandläkare från Sverige, lär barn att borsta tänderna. Sen får de barn som behöver också tänder lagade eller utdragna vid en mobil Upprop 30 år 4 kvartalettandläkarutrustning direkt i skolan.

Nu behövs en till sån
mobil tandläkarutrustning för att hjälpa fler barn, den kostar 25 000 kr.

I början på nästa år får ni feedback om vad som hänt. 

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:
Upprop 30 år 4 kvartalet

PP RDS 30 år 4 kvartalet

PDF presentation RDS 30 år 4 kvartalet

Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722 eller genom SWISH: 123 288 83 52. Gå gärna till: Gåvosidan.

3:e kvartalets upprop

Näringsrik gröt och rent vatten

Foto: Anders Dybjer

Varje vecka kommer ca 30 undernärda barn till jeeplinjeklinikerna. De barnen behöver extra näringsrik gröt
i 2-3 månader för att komma upp i vikt. Mammorna behöver också kunskap i nutrition. Barnen är ofta undernärda för att de varit sjuka, för att de fått ett nytt syskon eller för att det är precis före skördetiden och dåligt med mat.

Mammor och barn kommer till klinikerna varannan vecka för att väga barnet och få mer gröt. Ett kilo näringsrik gröt kostar 12 kr, ett barn behöver
1 kg per vecka i upp till 3 månader. Kostnaden för ett barn blir ca 120 kr. Under tredje kvartalet ska ca 360 barn få extra gröt. Det blir 43 200 kr. 

 

 

 

Foto: Birgitta Fredriksson

Rent vatten är grundläggande för att kunna ha en bra hälsa. Rotaryklubbar och Rotary Doctors har stött många byar med en brunn eller täckt källa, men många saknar fortfarande rent vatten. Stöd oss att bygga en brunn för en by med 200 hushåll. Det kostar cirka 45 000 kr.

I oktober får ni feedback om vad som hänt. 

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:
Upprop 30 år 3 kvartalet

PP RDS 30 år 3 kvartalet

Presentation RDS 30 år 3 kvartalet

Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722 eller genom SWISH: 123 288 83 52. Gå gärna till: Gåvosidan.

Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under det första och andra kvartalet: Klicka här

2:a kvartalets upprop

Jiggers och skabbekämpning

Foto: Jacinta Karimi

Jiggers är en sandflugeparasit som kryper in under huden på fötter och händer och lägger ägg som kläcks som larver. De orsakar klåda, svullnad och stor värk, så mycket att det är svårt att gå och använda händerna. Larverna måste skäras ut med rakblad efter en behandling i vätska som först dödar larverna. Skabb kan också bli väldigt besvärligt med klåda och stora sårinfektioner och den sprider sig fort bland barn i skolor och hemma.

Det är alltid barnen som drabbas värst av dessa parasiter. Hudsjukdomar är tillsammans med malaria de vanligaste sjukdomarna på Rotary Doctors jeeplinjer. Men för jiggers och skabb räcker det inte med en behandling vid en klinik, för efter det går patienten hem igen och får ny ohyra från sina syskon eller från sängkläder eller utemiljön. Så för att bekämpa dessa två hudsjukdomar ordnar Rotary Doctors hälsokampanjer. Då får alla som drabbats i en skola eller en by behandling och får lära sig att förebygga jiggers eller skabb. När det gäller jiggers så får man också lära sig hur man blandar ihop ett starkt tvättmedel med koskit som får torka som lergolv både i och utanför husen. Jiggersdrabbade patienter får också skor. En sådan kampanj kostar: 5 000 kr per 100 behandlade patienter.

Om en klubb vill ge en större summa kan klubben stödja en eller flera jeepläkare. Under april, maj och juni månad kommer jeepläkarna att möta cirka 1 000 patienter/per månad. Stöd kostnaden för en jeepläkares arbete under dessa månader. Det kostar: 20 000 kr/månad (30 000 kr för en sex veckors period).

I augusti får ni feedback om vad som hänt. 

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:

PDF: Upprop 30 år 2 kvartalet
Powerpoint: PP RDS 30 år 2 kvartalet

Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under det första och andra kvartalet: Klicka här

1:a kvartalets upprop

Malariatester och malariamedicin

Rotary Doctors är verksamt norr om Victoriasjön i västra Kenya. Det är ett av de värst drabbade områden i världen när det gäller malaria. Varje kvartal kommer ca. 8 000 patienter till Rotary Doctors jeeplinjekliniker. Nästan hälften har malaria.

Foto: Jacob Opondo Odwor

De har hög feber, frossa, ont i kroppen och ibland med kräkningar. Först ska de som misstänks ha malaria ta en blodtest för att bekräfta diagnosen. Om testen är positiv får patienterna malariamedicin.
Barn kan vara mycket sjuka och behöver då injektion med medicin. En allvarligare form är celebral malaria som behöver akut behandling.
Att testa och ge medicin till 4 000 patienter kostar 61 000 kr. 

Myggnät för att förebygga malaria

Det viktigaste är dock att förhindra att malariamyggan kan stickas och överföra malariaparasiten. Myggan är aktiv på natten så en god hjälp är att sova under myggnät. Under kvartalet kommer Rotary Doctors att distribuera ca 1 000 myggnät. Alla måsta också lära sig och förstå varför och hur man använder myggnät.
Tusen myggnät kostar ca. 30 000 kr.

Om Rotary Doctors får in mer pengar totalt än vad som beskrivits här nedan så kommer det att användas för malariabekämpning resten av året vid Rotary Doctors verksamhet.

Här kan du ladda ner uppropet i form av en PDF och en powerpoint:

PDF: Upprop RDS 30 år 1 kvartalet
Powerpoint:PP RDS 30 år 1 kvartalet

Och här kan du se hur det gick vid insamlingen under det första kvartalet: Klicka här