Sida för distriktsrepresentanterna

På den här sidan kommer kansliet att sätta upp information som är speciellt riktade till distriktsrepresentanterna.
Andra är dock också välkomna att titta och hitta information här.

Listor med namn, till exempel vilka läkare som varit ut, vilka klubbrepresentanter som är registrerade kan vi inte lägga ut, men kontakta kansliet så kan vi skicka dem till dig som distriktsrepresentant.

Powerpoint presentationen från mötet den 5 april:
D möte – 19
Endast kartan: Karta -19

Brev som skickats till inkommande guvernörer, respektive nuvarande och inkommande presidenter:
Inkommande guv
Brev till nuvarande och inkommande Presidenter 19

Statistik i de byar där nya jeeplinjekliniker startas i Kitaleområdet:
PRIMARY JEEPLINE CLINIC INVENTORY-TULOP KESIS
PRIMARY JEEPLINE CLINIC INVENTORY-AMUKA-1
PRIMARY JEEPLINE INVENTORY-SARURA

Final Activityreport Rotary Doctors JUL-DEC 2018

Vad vi uppnått 17-18

Speciell information som några av distrikten gjort. Om du vill anpassa till ditt eget distrikt hjälper vi gärna till:
Flygblad 1 2370