Jazz i Mark – konserter i 18 år!

 

Från vänster Johnny Korner, Curt Tilly (Rotary), Magnus Bylund, Liliane Helger (klubbens president), Börje Moberg, Hans Skoog och Lennart ”Mysto” Werdell. Foto: Marks Rotaryklubb

Marks Rotaryklubb har varje höst under de senast arton åren arrangerat en jazzkonsert till förmån för Rotarys Läkarbank. I år gick konserten av stapeln söndagen den 28 oktober i en välbesatt Assbergsal i Kunskapens Hus i Kinna/Skene, distrikt 2360. Årets musiker var Swing Brothers, fem spelglada herrar från Göteborg och Borås med swingmusik som kännemärke. Curt Tilly, en av de drivande i klubben berättar: ”I år har klubben samlat in drygt 140.000 kr i samband med konserten. Det har varit mycket arbete med planeringen, speciellt att värva sponsorer, ibland får man kontakta dem flera gånger.” Under de 18 senaste åren konserten har anordnats har 3 miljoner samlats in, allt till förmån för Rotarys Läkarbank.

Redan den första konserten för 18 år sedan samlade fullt hus, dvs drygt 500 åhörare. Gensvaret var överväldigande, redan då publiken lämnade salen blev vi ombedda att göra om arrangemanget. Klubben kunds glädjas och alla medlemmar fick känna delaktighet. Det sista är en mycket viktig faktor till succén genom åren.  Till konsertinkomsterna skall också inkluderas ett fint resultat av försäljning av speciella handdukar med Rotaryemblem och texten Rotarys Läkarbank invävda!  Curt Tilly framhåller hela klubbens insatser i det stora jobb det är att annordna konserter och andra insamlingsprojekt. ”Klubben upplever det som vi gör en verklig Rotaryinsats”, förklarar Curt. Det tycker Läkarbanken också! Årets resultat betyder att cirka 3.000 patienter kommer att få vård av någon av de läkare som frivilligt arbetar vid de mobila jeeplinjeklinikerna som Rotarys Läkarbanken bedriver i Kenya.