Gösta – en eldsjäl

Gösta Spångby och Lena Maria Klingvall vid en av konserterna

Gösta Spångby och Lena Maria Klingvall vid konserten 2012

Sedan 1999 har Gösta Spångby från Nässjö engagerat sig för Läkarbanken. Då blev han gruppansvarig för Läkarbanken i sin Rotaryklubb tillsammans med Stig Svensson som varit i Kenya och sett verksamheten. ”Genom att ge saklig information om Läkarbankens verksamhet och den fantastiska frivilliginsats som läkare och tandläkare gör känner många att de vill vara med att stödja verksamheten”, säger Gösta. Vid de tolv konserter som genomförts i Nässjö mellan 2000-2012 har det inte varit svårt att få rotarianer att ställa upp i olika tjänster för att få det hela att fungera. Sponsorer har också bidragit till det fina ekonomiska insamlingsresultatet genom att annonsera i reklam- och programblad.  Under dess år har konserterna tillsammans med en enskild gåva av en medlem givet nära en miljon kronor.

När Gösta firade sin födelsedag kom det också många gåvor till Läkarbanken och det fanns en utställning om Läkarbankens verksamhet i festlokalerna. Men det blev trots det en stor överraskning för Gösta när hans dotter vid årsskiftet 2011/2012 firade sin 50-årsdag och beslutade att i stället för presenter önska sig penninggåvor till Rotarys Läkarbank. ”Hon har följt mitt engagemang under åren och känner stort förtroende för dess äkthet. Eva är ännu inte medlem i Rotary.” berättar Gösta.

Gösta Spångby – en eldsjäl

Samtidigt har engagemanget gett någonting tillbaka. ”Det är en stor inre tillfredsställelse att kunna få hjälpa medmänniskor i behov av socialt stöd i Kenya. Den verksamhet vi har genom Läkarbanken i Kenya förtjänar en bred och stark uppbackning av Rotarymedlemmar. Jag känner stolthet och förtroende att få möjligheten att stödja och arbeta för Rotarys Läkarbank” avslutar Gösta.