IW-DOKTORN

IW-doktorn initierades 1993 av v Rådspresident Solveig Svensson i samarbete med Lars Braw – Rotarian och initiativtagare till Rotarys Läkarbank. 1994 blev IW-doktorn ett nationellt projekt och Rådspresident Solveig Svensson överlämnade den första checken.

Motiveringen till att starta IW-doktorn var att hjälpa afrikanska kvinnor genom att bidra med kvinnliga läkare som gynekolog, barn- eller infektionsläkare. Syftet var att underlätta och göra det möjligt för kvinnor att träffa en kvinnlig läkare. I vissa kulturer tillåter man inte kvinnor att gå till manliga läkare. Därför fyller vår IW-läkare en stor roll. Många år har passerat men syftet är detsamma idag. De utsända läkarna gör ett fantastiskt arbete ofta i svåråtkomliga områden, där ingen annan sjukvård finns att tillgå.

Under mitt år som Rådspresident och vid besök i distrikten, ser jag det som en viktig uppgift att informera om våra hjälpprojekt och lyfta fram IW-läkarna. Det är viktigt att sprida kunskap om deras arbete. Det bidrar till en nyfikenhet och ett intresse från medlemmarna. Som Rådspresident är jag adjungerad i Läkarbankens styrelse. Här får jag en djupare inblick i läkarnas arbete och ser vilken otrolig nytta de gör. Det finns en glädje i att skänka pengar till välgörande ändamål där vi vet att det vi skänker, når fram till mottagarna.

Inner Wheel klubbar i Sverige har varje år skänkt pengar till IW-doktorn. Från 1994 tom 2012 har vi skänkt över 2 miljoner kronor.

Christine Berggren, Rådspresident, 2012-2013, Svenska Inner Wheel