Rotary Doctors i korthet

“Glöm oss inte, Sir.” Så sa den lille pojken till journalisten Lars Braw när han tillsammans med fotografen Bertil Rubin var på reportageresa i Afrika och insåg vilket stort behov av läkarhjälp som fanns. Dessa ord blev upptakten till bildandet av Rotarys Läkarbank 1988 med huvudsaklig verksamhet att skicka ut läkare till låginkomstländer. I början samarbetade stiftelsen med missionssjukhus men senare inriktades verksamheten på primärvård genom de jeeplinjer som startades. Tandvård har varit en del av verksamheten sedan 1995.

Rotarys Läkarbank, idag kallad Rotary Doctors Sweden, omsätter cirka  4.5 – 5.5 miljoner kronor per år. De administrativa kostnaderna uppgår till cirka fem procent.

Jeeplinjerna

Foto: Jacob Opondo Odwor

Genom jeeplinjernas verksamhet får cirka 30 000 till 40 000 patienter läkarvård under ett verksamhetsår. Cirka 40  läkare är volontärer under en var sin sex-veckors period. Läkarna möter mellan 10 och upp till 80 patienter per dag. Det är många patienter att hinna med under en dag, men det går eftersom man jobbar i team med Kenyansk personal, en sjuksköterska, en lab-assistens kombinerad HIV/AIDS rådgivare och en medicinutdelare.

I byarna dit Rotary Doctors kommer utbildas också hälsovolontärer  som hjälper till på kliniken men också engagerar sig på olika sätt för att utveckla sin by. De undervisar om hälsovård, påminner föräldrar om vaccination av sina barn, fungerar som första hjälpare och kan mobilisera byn att få stöd för vattenprojekt. Volontärerna tillsätter också en styrelse med förtroendevalda som har kontakt med hälsomyndigheterna för att “lobba” för att få en permanent vårdcentral till byn.

Den vanligaste diagnosen i västra Kenya är malaria. Jeeplinjerna finns ju i ett av de områden som är värst drabbat av malaria i hela världen. Den näst vanligaste diagnosen är olika hudsjukdomar. Ofta har dessa sjukdomar med brist på hygien och tillgång på rent vatten att göra. Många av de personer som har HIV/AIDS får också hudsjukdomar som en sekundär infektion. Den tredje vanligaste diagnosen är lunginflammation, som ofta drabbar små barn och kan ofta vara dödlig om den inte behandlas i tid.

Förebyggande aktiviteter

NH03MalariaProjekt_0866 web

Foto: Daniel Muruka

Varje år distribuerar Rotarys Läkarbank myggnät mot malaria.  Det är speciellt impregnerade myggnät att sova under och som skyddar mot malariamyggan som är speciellt aktiv nattetid. De förebygger därför malaria.

Läkarbanken bistår byar med att få rent vatten, endera genom en täckt källa eller genom en brunn. Rent vatten betyder mycket för hälsan; mindre vattenburna sjukdomar så som diarréer samt lättare att ha bra hygien.  Arbetet med täckta källor och brunnar har finansierats av många olika Rotaryklubbar, i distrikt 2400 är Åhus, Åhus-Kristianstad, Halmstad och Falkenberg klubbarna väldigt aktiva. I distrikt 2360 har Ljungskile, Uddevalla och Trollhättan Rotaryklubbar samt U-fonden finansierat källor i flera år. Även andra klubbar har bidragit till enstaka brunnar eller källor.

I området North Pokot stödjer Rotary Doctors vaccineringen av barn. I det området är endast 36 % av barnen vaccinerade, i andra områden i Kenya är denna siffra ca 80 %. Rotary Doctors stödjer så kallade out-reach till väldigt avlägsna byar för att nå ut till dem som inte kommer till de vårdinrättningar som finns. Vaccinationer är en av de viktigast förebyggande åtgärderna. Samtidigt som vaccination sker informerar också Rotary Doctors personal om vikten av familjeplanering och om användning av preventivmedel.

I samma område stödjer svenska läkare kenyansk personal vid ett litet sjukhus samt vid fyra vårdcentraler där det jobbar sjuksköterskor.

Tandläkarverksamheten

tl_04

Foto: Lars Wallin

Rotary Doctors arbetar också med att förebygga och behandla tandvårdsproblem genom samarbete med skolor. Det är
mobil verksamhet där ett tandvårdsteam besöker skolor och undervisar om oral hälsa, samt kontroller och behandlar barns tänder.
I tillägg har vuxna patienter också behandlats. Utdragningar av tänder är den vanligaste behandlingen, i genomsnitt drar en tandläkare ut 340 tänder och gör 44 lagningar under den sex veckors period som de är i Kenya.