Rotary Doctors i korthet

“Glöm oss inte, Sir.” Så sa den lille pojken till journalisten Lars Braw när han tillsammans med fotografen Bertil Rubin i slutet av 80-talet var på reportageresa i Afrika och insåg vilket stort behov av läkarhjälp som fanns. Dessa ord blev upptakten till bildandet av Rotarys Läkarbank 1988 med huvudsaklig verksamhet att skicka ut läkare till låginkomstländer. I början samarbetade stiftelsen med missionssjukhus men senare inriktades verksamheten på primärvård genom de jeeplinjer som startades. Tandvård har varit en del av verksamheten sedan 1995.

Rotarys Läkarbank, idag kallad Rotary Doctors Sweden, omsätter cirka  4.5 – 5.5 miljoner kronor per år. De administrativa kostnaderna uppgår till cirka fem procent.

Jeeplinjerna

Antal patienter

Foto: Jacob Opondo Odwor

Genom jeeplinjernas verksamhet får cirka 30 000 till 40 000 patienter läkarvård under ett verksamhetsår. Cirka 40  läkare är volontärer under en var sin sex-veckors period. Läkarna möter mellan 10 och upp till 80 patienter per dag.

Det är många patienter att hinna med under en dag, men det går eftersom man jobbar i team med Kenyansk personal, en sjuksköterska, en lab-assistens kombinerad HIV/AIDS rådgivare och en medicinutdelare. Volontärer från byn där kliniken är hjälper till med registrering, vägning och översättning. De förbereder också byggnaden där kliniken ska sättas upp så den är färdig som klinik när jeepen kommer, bland annat möblerar de om, sopar om det behövs, sätter upp registreringen, etc.

Diagnoser

Den vanligaste diagnosen i västra Kenya är malaria. Jeeplinjerna finns ju i ett av de områden som är värst drabbat av malaria i hela världen. Den näst vanligaste diagnosen är olika hudsjukdomar. Ofta har dessa sjukdomar med brist på hygien och tillgång på rent vatten att göra. Många av de personer som har HIV/AIDS får också hudsjukdomar som en sekundär infektion. Den tredje vanligaste diagnosen är lunginflammation, som ofta drabbar små barn och kan ofta vara dödlig om den inte behandlas i tid.

Förebyggande aktiviteter

NH03MalariaProjekt_0866 web

Foto: Daniel Muruka

Varje år distribuerar Rotarys Läkarbank myggnät mot malaria.  Det är speciellt impregnerade myggnät att sova under och som skyddar mot malariamyggan som är speciellt aktiv nattetid. De förebygger därför malaria.

Läkarbanken bistår byar med att få rent vatten, endera genom en täckt källa eller genom en brunn. Rent vatten betyder mycket för hälsan; mindre vattenburna sjukdomar så som diarréer samt lättare att ha bra hygien.  Arbetet med täckta källor och brunnar har finansierats av många olika Rotaryklubbar, i distrikt 2400 är Åhus, Åhus-Kristianstad, Halmstad och Falkenberg klubbarna väldigt aktiva. I distrikt 2360 har Ljungskile, Uddevalla och Trollhättan Rotaryklubbar samt U-fonden finansierat källor i flera år. Även andra klubbar har bidragit till enstaka brunnar eller källor.

Vid varje jeeplinje klinik finns det så kallade byhälsovolontärer. I sina lokalsamhällen informera de om hälsovård och ger råd vid sjukdomar och ingriper när första hjälpen behövs. Varje volontär är ansvariga för cirka 40-50 hushåll och skall se till att alla barn där är vaccinerade, att gravida kvinnor vet var de skall vända sig och att sjuka kommer till läkaren i tid. De behöver både grundutbildning och uppdatering av sina kunskaper, och motivation för att fortsätta verksamheten. Vid jeeplinjeklinikerna har jeepläkarna utbildningspass med dessa volontärer. Men mer stöd skulle behövas för att ytterligare förbättra denna verksamhet som skulle betyda mycket för hälsoutvecklingen i de områden där Läkarbanken jobbar.

Tandläkarverksamheten

tl_04

Foto: Lars Wallin

För närvarande arbetar Rotary Doctors vid två tandvårdskliniker, en mobil klinik vid en jeeplinjer och klinik vid ett sjukhus, och cirka 300-400 barn per månad behandlades vid de klinikerna. Många fler barn har kontrollerats på skolorna där tandläkare också undervisat om tandhälsovård. I tillägg har många vuxna patienter också behandlats. Utdragningar av tänder är den vanligaste behandlingen, i genomsnitt drar en tandläkare ut 340 tänder, gör 44 lagningar och 181 andra behandlingar under den sex veckors period som de är i Kenya.