Jeeplinjevolontärerna – en viktig resurs

Läkarna är beroende av bra översättare. Foto: Karin Håkansson

En viktig grupp för att jeeplinjeklinikerna skall fungera är de lokala kommittéerna och volontärerna. Det är personer från de byar dit jeeplinjen kommer en gång i veckan för att sätta upp en sjukvårdsklinik i en kyrka, en tom klinik eller annat hus. Det är volontärerna i klinikkommittén som ställer lokalen i ordning innan jeepteamet kommer med läkaren, sjuksköterskan, HIV rådgivaren och chauffören. De lokala volontärerna är också med och registretar varje patient, en eller två översätter för läkaren när han eller hon träffar patienterna. Att översätta är naturligtvis ett viktigt och inte alltid så lätt uppdrag. Kommittén ser också till att jeepteamet får lite lunch när de är vid kliniken över dagen. Dessutom har kommitténs volontärer andra uppdrag. Ibland skall de följa upp patienter, se till att de tar medicinen rätt eller att de gör någon annan behandling. De skall också ständigt informera i byarna om att jeepteamet kommer så att byborna är medvetna om vilken service de kan få.  Allt detta göras på frivillig basis för att volontärerna tycker det är viktigt att byborna får hälso- och sjukvård.

En gång om året anordnar Rotarys Läkarbank en utbildning för volontärerna  och i år har vi också utsett bästa kommittéordförande, bästa volontär, bästa översättare och bästa kommitté på varje ort. Det är en uppmuntran och en liten gåva som kan fungera som motivation för alla volontärer. Här nedan ser du några som fick ta emot utmärkelsen i december 2013 för ett bra arbete under året.

Bästa volontären, Nancy från Namasandakliniken på Matungu jeeplinjenbest chairperson Pius Wanga from Ebubambula clinic matungu jeepline. - webbest performed clinic in the year 2013 Suo clinic, Matunga webbest volunteer Vincent from pap oriang' clinic - webbest translator Patrick from Suo clinic Matungu jeepline- web

Foto: Daniel Muruka