INSAMLING:
Empowering girls / stärka flickor

Från mars 2020 till januari 2021 var skolorna stängda i Kenya på grund av covid-19  pandemin. Samtidigt gällde andra restriktioner som begränsade människors möjligheter att försörja sig. Att skolorna stängde betydde att flickor som tidigare gått i skolan var hemma. En del blev utnyttjade sexuellt då de kunde röra sig mer i omgivningarna, en del blev bortgifta. Då inkomsterna minskade var det ett bra alternativ för familjer. I många delar av Kenya får familjen ett brudpris när en flicka gifts bort, oftast är det i form av boskap. I båda fallen har detta resulterat i att tonårsgraviditeter och nu tonårsmammor har ökat markant i områden som North Pokot och Endebess i västra Kenya. I samarbeta med hälsomyndigheterna åker Rotary Doctors er redan runt i dessa områden med mobila barn- och mödravårdskliniker, olika dagar till olika byar och en del av dessa flickor kommer till de mobila klinikerna, men vi vet att det finns fler flickor som behöver kunskaper och stöd.

Stöd till flickor och unga kvinnor

En av många tonårsmödrar

Nu vill Rotary Doctors speciellt stödja unga flickor i dessa områden. Unga mammor, gravida flickor, men också flickor och unga kvinnor som behöver veta mer om hälsofrågor, om sexualkunskap och familjeplanering. Rotary Doctors personal har goda kontakter i dessa områden och är en organisation som befolkningen och by-ledarna har förtroende för. Så genom by-ledare och byhälsovolontärer kommer vi att bjuda in flickor och unga kvinnor till diskussionsgrupper om hälsa vid de mobila klinikerna. Enligt Kenyansk lag har flickor rätt till denna information, men många får det inte. För att motivera flickor att komma och delta i dessa samlingar och grupper får flickorna en kit med en textilbind till en kostnad av cirka 50 kr. Bindan har ett ytskikt av bomull, en insida med flanell och en fuktspärr av polyester och om de tvättas och sköts på rätt sätt ska de kunna användas i minst 3 år.  De är tillverkade av en socialt företag i Kenya som anställer ungdomar.

Insamlade pengar kommer att gå till att köpa in kits med bindor och till kostnader i samband med dessa möten. Rotary Doctors kommer att informera om hur mycket pengar som vi får in, hur de används, om aktiviteterna som insamlingen genererar.

Tack för att du stödjer denna insamling:
Bankgiro: 900 47 22
Swish: 900 47 22

Uppropet: Upprop Unga kvinnors rätt till hälsa