INSAMLING:
Empowering girls / stärka flickor

Från mars 2020 till januari 2021 var skolorna stängda i Kenya på grund av covid-19  pandemin. Samtidigt gällde andra restriktioner som begränsade människors möjligheter att försörja sig. Att skolorna stängde betydde att flickor som tidigare gått i skolan var hemma. En del blev utnyttjade sexuellt då de kunde röra sig i omgivningarna, en del blev bortgifta. I båda fallen har detta resulterat i att tonårsgraviditeter och nu tonårsmammor har ökat markant i områden som Endebess, Kwanza och North Pokot i västra Kenya. Då inkomsterna minskade var det ett bra alternativ för familjer att deras dotter giftes bort. I många delar av Kenya får familjen ett brudpris när en flicka gifts bort, oftast är det i form av boskap.
I samarbeta med hälsomyndigheterna åker Rotary Doctors redan runt i dessa områden med mobila barn- och mödravårdskliniker, olika dagar till olika byar och en del av dessa flickor kommer till de mobila klinikerna, men vi vet att det finns fler flickor som behöver kunskaper och stöd.

Stöd till flickor och unga kvinnor

I september gjordes ett upprop till Rotaryklubbar och privatpersoner och Rotary Doctors har nu startat fyra grupper för unga mammor, en i Koros, Tiptogot, Mutale och i Robinson, det kom mellan 37 och 23 flickor till de olika grupperna. Flickorna är mellan 14 – 23 år, de flesta redan mammor eller gravida. Vid första mötet fick flickorna information om projektet och kunskap om menstruationscykeln och vikten av hygien. Vid de nästkommande mötena får de veta mer om sexualkunskap, preventivmedel och mödravård. Rotary Doctors personal har goda erfarenheter att prata med kvinnor om dessa ämnen. Vid andra mötet får flickorna en kit med en textilbind till en kostnad av cirka 50 kr. Bindan har ett ytskikt av bomull, en insida med flanell och en fuktspärr av polyester och om de tvättas och sköts på rätt sätt ska de kunna användas i minst 3 år.  De är tillverkade av ett socialt företag i Kenya som anställer ungdomar. Att få tag på bra och prisvärda bindor är ju oftast svårt i dessa länder. Grupperna kommer att mötas en gång i månaden under tre månaderna framåt. Vid sista mötet kommer grupperna få en chans att fortsätta vidare som ett litet “kooperativ”, dels för att tillverka textilbindor och vara återförsäljare för kitet med bindor. De kommer då att få en liten vinst i sitt kooperativ som flickorna får bestämmande rätt över. Ett verkligt sätt att stärka tjejer. 

Insamlade pengar i Sverige kommer att gå till att köpa in de kits med bindor som skänks bort till flickorna och till andra kostnader i samband med dessa möten, pennor, anteckningsböcker, kostnader för föreläsare .

I slutet av november hade insamlingen gett 25 000 kr.
Rotary Doctors kommer att uppdatera informationen om hur mycket pengar som vi får in, hur de används, om aktiviteterna som insamlingen genererar.

Tack för att du stödjer denna insamling:
Bankgiro: 900 47 22, Swish: 900 47 22

Uppropet: Upprop Unga kvinnors rätt till hälsa