Personuppgiftshantering inom Rotary Doctors

Rotary Doctors Sweden är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med vår organisation. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Detta betyder att vi respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

För att du lättare ska hitta vad som gäller just dig har vi utvecklat särskilda integritetspolicys för olika målgrupper som beskriver vilka uppgifter som samlas in, för vilket syfte, hur dina personuppgifter behandlas samt dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Det finns också en generell policy och plan för GDPR inom Rotary Doctors Sweden.

Integritetspolicy för gåvogivare/beställare av kort, rotogram och annat material:
Integritetspolicy – Gåvogivare

Integritetspolicy för Rotarymedlemmar och andra som anmält att de vill ha information om Rotary Doctors verksamhet:
Integritetspolicy – Personer som anmält intresse för RDS information

Integritetspolicy för läkare/tandläkare och annan sjukvårdspersonal i registret över medicinsk personal. Denna policy är gemensam med Skandinaviska Läkarbanken då de två Läkarbankerna har registret tillsammans:
Integritetspolicy – Sjukvårdspersonal i registret

Integritetspolicy för läkare/tandläkare och annan sjukvårdspersonal som reserverar och åker ut på uppdrag för Rotary Doctors Sweden:
Integritetspolicy – Sjukvårdspersonal som ska på uppdrag

Policy och plan för GDPR för Rotary Doctors Sweden:
GDPR Generell policy och plan 2022 maj

Uppdaterad: 2022-05-06