Personuppgiftshantering inom Rotary Doctors

Rotary Doctors Sweden är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med vår organisation. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Detta betyder att vi respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

För att du lättare ska hitta vad som gäller just dig har vi utvecklat särskilda integritetspolicys för olika målgrupper som beskriver vilka uppgifter som samlas in, för vilket syfte, hur dina personuppgifter behandlas samt dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Det finns också en generell policy och plan för GDPR inom Rotary Doctors Sweden.

Integritetspolicy för gåvogivare/beställare av kort, rotogram och annat material:
Integritetspolicy för gåvogivare till Rotary Doctors Sweden

Integritetspolicy för läkare/tandläkare i registret över medicinsk personal:
Integritetspolicy för volontärer i RDS och SLBs register 20180515

Privacy Policy for health staff registered in RDS and SLB register

Integritetspolicy för läkare/tandläkare som reserverar och åker ut på uppdrag för Rotary Doctors Sweden:
Integritetspolicy för RDS uppdrag

Privacy policy for RDS missions

Integritetspolicy för Rotarymedlemmar:
Integritetspolicy vid användning av Svensk Rotary Service register av Rotarymedlemmar

Policy och plan för GDPR för Rotary Doctors Sweden:
Generell policy och plan i enlighet med GDPR för Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Uppdaterad: 2018-06-15