Inner Wheel och Rotary Doctors

Samarbetet med Inner Wheel startade redan 1993 då Rådspresidenten i Inner Wheel Solveig Svensson och Lars Braw, initiativtagare till Rotarys Läkarbank initierade IW-doktorn. 1994 blev IW-doktorn ett nationellt projekt och Rådspresident Solveig Svensson överlämnade den första checken.

Motiveringen till att starta IW-doktorn var att hjälpa afrikanska kvinnor genom att bidra med kvinnliga läkare som gynekolog, barn- eller infektionsläkare. Syftet var att underlätta och göra det möjligt för kvinnor att träffa en kvinnlig läkare. Fyra kvinnliga läkare om året har finansierats av Inner Wheel sedan dess, alltså drygt 100 läkare fram till Covid-19 pandemin. I samband med pandemin beslutade Inner Wheel att mer direkt stödja kvinnors hälsa genom projektet Kasei for Change som har som målsättning att stärka kvinnors rätt och tillgång till bra hälsovård.

Under 2022 stödde också Inner Wheel vaccination av Covid-19 genom Rotary Doctors Sweden.

Insamlade medel inom IW klubbar skickas först centralt till Inner Wheel som senare en gång om året överför gåvan till Rotary Doctors Sweden.

Om Inner Wheel klubbar är intresserade av att få mer information om verksamheten som har finansierats under åren så går det att vända sig till Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se .

Presentation av projektet:
Kvinnors rätt till hälsa IW Karlstad aug -23

Kvinnors rätt till hälsa IW nov 2020