IW-DOKTORN – så började det.

IW-doktorn initierades 1993 av Rådspresidenten Solveig Svensson i samarbete med Lars Braw – Rotarian och initiativtagare till Rotarys Läkarbank. 1994 blev IW-doktorn ett nationellt projekt och Rådspresident Solveig Svensson överlämnade den första checken.

Motiveringen till att starta IW-doktorn var att hjälpa afrikanska kvinnor genom att bidra med kvinnliga läkare som gynekolog, barn- eller infektionsläkare. Syftet var att underlätta och göra det möjligt för kvinnor att träffa en kvinnlig läkare. I vissa kulturer tillåter man inte kvinnor att gå till manliga läkare. Därför fyller vår IW-läkare en stor roll. Många år har passerat men syftet är detsamma idag. De utsända läkarna gör ett fantastiskt arbete ofta i svåråtkomliga områden nu som jeepläkare, där ingen annan sjukvård finns att tillgå.

Insamlade medel inom IW klubbar skickas först centralt till Inner Wheel som senare en gång om året överför gåvan till Rotary Doctors Sweden.

Om Inner Wheel klubbar är intresserade av att få mer information om verksamheten och de IW läkare som har finansierats under åren så går det att vända sig till Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se .