Inner Wheel och Rotary Doctors

Samarbetet med Inner Wheel startade redan 1993 då Rådspresidenten i Inner Wheel Solveig Svensson och Lars Braw, initiativtagare till Rotarys Läkarbank initierade IW-doktorn. 1994 blev IW-doktorn ett nationellt projekt och Rådspresident Solveig Svensson överlämnade den första checken.

Motiveringen till att starta IW-doktorn var att hjälpa afrikanska kvinnor genom att bidra med kvinnliga läkare som gynekolog, barn- eller infektionsläkare. Syftet var att underlätta och göra det möjligt för kvinnor att träffa en kvinnlig läkare. Fyra kvinnliga läkare om året har finansierats av Inner Wheel sedan dess, alltså drygt 100 läkare fram till Covid-19 pandemin. I samband med pandemin har Inner Wheel beslutat att mer direkt stödja kvinnors hälsa genom projektet Kasei for Change som har som målsättning att stärka kvinnors rätt och tillgång till bra hälsovård.

I november 2021 beslutade också Inner Wheel att stödja vaccination av Covid-19 genom Rotary Doctors Sweden. En jeep används nu för att på olika ställen i TransNzoia området sätta upp mobila vaccinationskliniker där personer vaccineras mot Covid-19. Fram till mars hade ca 140 personer per

Insamlade medel inom IW klubbar skickas först centralt till Inner Wheel som senare en gång om året överför gåvan till Rotary Doctors Sweden.

Om Inner Wheel klubbar är intresserade av att få mer information om verksamheten och de IW läkare som har finansierats under åren så går det att vända sig till Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se .

Presentationer:
Presentation av verksamheten mellan juli 2021 – okt 2021

Presentation av projektet:
Kvinnors rätt till hälsa IW nov 2020