Styrelsen och kansliet

Stiftelsen Rotarys Läkarbank (kallad Rotary Doctors) är av Rotary International godkänd som flerdistriktsprojekt med den formella benämningen ”The Rotary Doctor Bank in Sweden, District 2320 – 2410 of Rotary International”. Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ordinarie ledamöter till Rotary Doctors styrelse väljs, i enlighet med stadgarna, av Svensk Rotary Service vårmöte. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i Rotary samt gemensamt ha erfarenheter inom olika yrkesområden så som: medicin, tandvård, ekonomi, juridik och kommunikation. Under verksamhetsåret 2017-2018 av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Margareta Wargelius, ordförande

Margareta jobbar som konsultläkare hos Cityläkarna, men har tidigare startat och drivit en egen distriktsläkarmottagning, Slottsfjärdens Läkarmottagning i Kalmar. Margareta utbildade sig först till sjukgymnast men fortsatte studera till läkare efter några yrkesverksamma år. Hon arbetade 8 år som röntgenläkare innan hon specialiserade sig som allmänläkare. Margareta är medlem i Kalmar Rotaryklubb, hon har också varit aktiv inom distriktsläkar- och privatläkarföreningarna inom Läkarförbundet. Margareta har varit jeepläkare för Rotarys Doctors i Kenya vid ett flertal tillfällen.

Kalmar Rotaryklubb, distrikt 2410, läkare, specialist inom allmänmedicin, många uppdrag som jeepläkare

Mandatperioder: 2011/2012 – 2012/2013, 2013/2014 – 2014/2015, 2015/2016 – 2016/2017, 2017/2018 -2018/2019.

 

Anders Davidzon, vice ordförandeAndres Davidzon

Anders är fastighetsmäklare och har ett eget företag, Henmak AB, baserat i Värnamo. Han har jobbat som mäklare i 38 år och  förmedlar nu mest kommersiella fastigheter. Han är medlem i Värnamo Rotaryklubb och har bland annat varit president i klubben, men också innehaft andra förtroendeuppdrag. Anders har engagerat sig i Rotarys Doctors i en längre tid och har besökt verksamheten i Kenya.

Värnamo Rotaryklubb, distrikt 2380, fastighetsmäklare

Mandatperioder: 2011/2012 – 2012/2013, 2013/2014 – 2014/2015, 2015/2016 – 2016/2017, 2017/2018 -2018/2019.

 

Gudrun Håkansson, sekreterareScan-foto jus

Gudrun som är utbildad distriktssköterska och vårdutvecklare har under många år arbetat i Region Halland bland annat med utvärdering och utveckling. Hon är medlem i Varberg Getakärr Rotaryklubb och var dess president 2004-2005. Gudrun har besökt Kenya ett par gånger och deltog 2015 i Rotary Doctors utvärdering av tandvården, samt i den grupp som genomförde de förändringar inom tandvården som utvärderingen rekommenderade. Som pensionär är hon engagerad bland annat i flyktingfrågor på lokal nivå.

Varberg Getakärr Rotaryklubb, distrikt 2360, sjuksköterska och vårdutvecklare

Mandatperiod som suppleant: 2016/2017, som ordinarie ledamot: 2017/2018 -2018/2019.

 

C-G Olofsson, skattmästare

CG Olofsson web

CG är civilekonom och har nu en enskild firma, CG Olofsson konsult. Han har tidigare jobbat som konsult, projektledare eller VD i olika konsultföretag, så som Bohlin & Strömberg AB, Förenade Företagskonsulter AB, Cension Konsult, Tieto, Enator AB. Han har då varit specialiserad inom organisation och finans/ ekonomisystem. Kunderna har varit många större företag och organisationer, så som Volvo, IKEA, Kraft General Foods, Sveriges Radio, Riksrevisionsverket, Malmö Stad, med flera. CG är sedan 1991 med i Lomma-Bjärred Rotaryklubb där han haft många uppdrag bland annat som president. I Rotarydistriktet har han bland annat varit distriktssekreterare samt ordförande och revisor i distriktets kommitté för Rotary Foundation.

Lomma-Bjärred Rotaryklubb, distrikt 2390, civilekonom

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018.

 

Lisbeth FrödingLisbeth Fröding web

Lisbeth är i dag pensionär efter 46 år med produktion av radio- och TV-program inom SVT. Hon har varit ansvarig för produktion av -underhållning -musik -hälsa –religion -barn och nyhetsprogram samt också varit sändningsledare och produktionsplanerare. Lisbeth är medlem i Karlstad Rotaryklubb sedan 1997 där hon varit klubbens president. Året 2013/13 var hon Rotarys Distriktsguvernör i distrikt 2340, vilket även innebär att vara styrelseledamot i Svensk Rotary Service (SRS) under samma år. För närvarande är Lisbeth Assisterande Guvernnör i sitt distrikt och hon ingår i distriktets Rotary Friendship Exchange (RFE), vilket är programmet för utbyte mellan Rotarys distrikt över hela världen.

Karlstad Rotaryklubb, distrikt 2340, bildproducent

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018.

 

Anne-Marie Pernulf 

Anne-Marie Pernulf web

Anne-Marie är utbildad till läkare och började sin karriär som infektionsspecialist med utbildade sig senare till allmänläkare för att jobba som distriktsläkare i Västerbotten i många år. Senare arbetade hon som chefsläkare och divisionschef vid Umeå universitetssjukhus samt verksamhetsområdeschef vid Södersjukhuset i Stockholm och divisionschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som pensionär har hon en enskild firma för enstaka utredningsuppdrag och dessutom arbetar hon som läkare 2-3 dagar i veckan för flyktingar i Västmanland och Dalarna. Anne-Marie är medlem i Uppsala-Glunten Rotaryklubb och ingår i distriktets ledarteamet som kontaktperson för Rotarys Läkarbank. Hon har också varit ordförande på lokal och distriktsnivå inom Röda korset, samt ledamot av styrelsen vid Uppsala Universitet. Anne-Marie har vid ett flertal tillfällen varit ute som jeepläkare för Rotarys Doctors i Kenya.

Uppsala-Glunten Rotaryklubb, distrikt 2350, läkare, specialist inom allmänmedicin, många uppdrag som jeepläkare

2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018.

 

Birgit Hassler

Birgit Hassler web

Birgit är utbildad läkare och specialist i obstetrik och gynekologi. Hon har varit överläkare på kvinnokliniken vid Centrallasarettet i Boden och i öppen vården i Luleå samt mödrahälsovårdsöverläkare och privat praktiserande gynekolog och då fått stor erfarenhet kring abortfrågor och preventivmedelsrådgivning. Birgit är medlem i Luleå Rotaryklubb och har bland annat varit president i klubben. Hon har också engagerat sig i Rotarys ungdoms- och GSE-utbyte samt organiserat utbildningar inom Rotarys ledarskapsprogram för ungdomar, Rotary Youth Leadership Academy.

Luleå Rotaryklubb, distrikt 2320, läkare, gynekolog

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018.

 

Suppleanter:

Sven-Åke Hedström

Sven-Åke Hedström

Sven-Åke har varit ordförande i Rotarys Doctors från 2010 – 2014 och stannar i styrelsen som suppleant för att ha en bra överlämning och vara ett stöd till den nya ordföranden. Sven-Åke var specialist och docent i infektionsmedicin i Lund och Halmstad till och med 1999 med sammanlagt 22 års erfarenhet vid infektionskliniker, med undervisning, forskning och som verksamhetschef. Dessutom har han 2 års erfarenhet av barnmedicin, ett år av internmedicin och 8 månader bakteriologi, samt kortare tjänstgöring inom andra medicinska områden. Han har deltagit i en studieresa och kurs om tropiksjukdomar till Tanzania. Sven-Åke är medlem i Falkenbergs Rotaryklubb där han varit President och innehaft andra förtroendeuppdrag, på distriktsnivå har han bland annat varit distriktsrepresentant för Rotarys Doctors. Sven-Åke har varit jeepläkare ett flertal gånger i Kenya och medverkat vid planeringen av stödet till byhälsovolontärer, samt varit redaktör för Rotary Doctors tidning PULS.

Falkenberg Rotaryklubb, distrikt 2400, infektionsläkare som haft många uppdrag som jeepläkare

Mandatperioder: 2010/2011 – 2013/2014 som ordförande, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 som suppleant.

Göran WahlgrenGöran Wahlgren

Göran var fram till slutet av februari 2015 universitetslektor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Jönköping. Han har tidigare jobbat som jurist och rådgivare i bank- och försäkringsvärlden. Dessutom har han varit ledamot i styrelserna för Internationella Handelshögskolan samt Högskoleservice AB i Jönköping. Göran är medlem i Huskvarna-Rumlaborg Rotaryklubb. I Rotary Doctors styrelse har han varit sekreterare framtill våren 2017 och är ansvarig för juridiska frågor.

Huskvarna-Rumlaborg Rotaryklubb, distrikt 2380, universitetslektor i rättsvetenskap

Mandatperioder: 2011/2012 – 2012/2013, 2013/2014 – 2014/2015, 2015/2016 – 2016/2017, som suppleant 2017/2018.

 

 

Adjungerad till styrelsenLeif M web

Leif Mazetti Nissen

Leif är adjungerad till styrelsen på grund av sin långa erfarenhet av Rotary, på distrikt, nationell och internationell nivå.
Han är medlem i Malmö-Limhamn Rotaryklubb, distrikt 2390.

 

Peter Lindqvist

Peter Lindqvist är under verksamhetsåret 2017/2018 guvernör för Rotarydistriktet 2390 och är då också adjungerad till Rotary Doctors styrelse.

Ingelög Wyndhamn 

Ingelög är Rådspresident i Inner Wheel under verksamhetsåret 2017/2018 och är därmed adjungerad till Rotary Doctors styrelse.

Revisorer
Auktoriserad revisor från verksamhetsåret 14/15 Daniel Palmberg, Höglandets Revisionsbyrå.

 

Styrelsens ansvar

Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Den lägger fast verksamhetsinriktning och budgeten, samt utvärderar  fortlöpande verksamheten samt ekonomin och beslutar om förändringar. En viktig uppgift är att säkerställa bra system för kontroll och uppföljning. Styrelsen drar också upp riktlinjer för information och kommunikation, som skall präglas av öppenhet och saklighet.

 

Kansliet

Rotary Doctors kansli är beläget i Erikshjälpens lokaler, Holsbybrunn i Vetlanda kommun och leds av koordinatorn Karin Håkansson, som arbetar 50% av en heltidstjänst som högsta tjänsteman för organisationen. Hon arbetar tillsammans med en assisterande koordinator på deltid, Birgitta Korthenius, samt en gåvoregistrera och ekonomiassistent på deltid, Lise-Lott Ekberg.
Karin har tidigare arbetat cirka 20 år inom Internationella Röda Kors Federationen, som bland annat organisationsutvecklingsdelegat, programhandläggare och landsansvarig och varit baserad i bland annat Nepal, Azerbajdzjan och vid huvudkontoret i Genève, Schweiz.
Ersättningen till högste tjänstemannen från Rotarys Läkarbank för 50% av en heltidstjänst är för närvarande 20 000 kr per månad.

karin.hakansson@rotarydoctors.se

0383-46 74 82