Styrelsen och kansliet

Stiftelsen Rotarys Läkarbank (kallad Rotary Doctors Sweden) med organisationsnummer 846003-5150 är registrerad vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ledamöter till Rotary Doctors styrelse väljs av Rotary Sveriges guvernörer i distrikt 2320-2410. Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter väljs på ett år. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i Rotary, i närstående organisationer eller ha erfarenhet som läkar-, tandläkarvolontär. Tillsammans ska styrelsen ha en bred erfarenheten inom olika yrkesområden så som medicin, tandvård, ekonomi, juridik och kommunikation. Det går att föreslå personer till styrelsen genom att kontakta guvernören i ett av Rotarydistrikten.

Under verksamhetsåret 2023/2024 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Stefan Knutsson, ordförande

Stefan är civilingenjör i elektroteknik. Han har arbetat 25 år på Gambro med medicinsk teknik, utveckling, marknadsföring och tillverkning. Efter 10 år som fabrikschef i Lund startade Stefan eget och har då fokuserat på ledarutveckling och projektledning. Stefan är medlem i Lomma-Bjärred Rotaryklubb sedan 2010 och har sedan dess haft många uppdrag för klubben och distriktet. Verksamhetsåret 2020/2021 var Stefan guvernör för Rotarydistrikt 2390 och var då adjungerad till Rotary Doctors styrelse och så även 2021/2022. Verksamhetsåret 2022/2023 var han ordinarie ledamot i styrelsen.

Lomma-Bjärreds Rotaryklubb, distrikt 2390, guvernör i distrikt 2390 år 20/21

Björn-Erik Erlandson, viceordförande

Björn-Erik är teknologie doktor, professor i medicinsk teknik. Han har arbetat i internationella företag såsom Siemens och Nobel industrier ansvarig för myndighetskontakter och forskning och utveckling, samt som verksamhetschef och professor, vid Medicinsk teknik och informatik vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala. Vid KTH har han varit vice skolchef vid Skolan för Teknik och Hälsa och ansvarig för KTH’s byggnad vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Som forskare har han varit engagerad utbildare och handledare för doktorander samt delaktig i internationella projekt i bl.a. Bangladesh, men också besökt Kenya, Rotary Doctors projekt vid flera tillfällen. Han arbetar i internationella standardiseringsprojekt inom ISO och CEN med hälsoinformatik. Björn-Erik är engagerad i integrationsfrågor som ordförande i NybyVision, Uppsala.

Upsala Aros Rotaryklubb, distrikt 2350, klubbpresident 2010-2011, tidigare Umeå Södra Rotaryklubb

Birgitta Persson, skattmästare

Birgitta är civilekonom. Hon har under stor del av sin yrkeskarriär haft olika befattningar inom Swedbank, som ansvarig för verksamheten i Halmstad samt varit Head of compliance för Svensk bankverksamhet inom Swedbank. Hon har tidigare arbetat som auktoriserad revisor. Birgitta har också varit engagerad i ett antal styrelser bl.a. som vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Halmstad. Birgitta är sedan länge medlem I Halmstad Gamletull Rotaryklubb där hon haft ett antal förtroendeuppdrag. Som pensionär har hon ett bolag där hon bl.a. förvaltar stiftelsemedel.

Halmstad Gamletull Rotaryklubb, distrikt 2400

Allan Nyström, sekreterare

Allan har under 25 år varit verksam inom Rotary i tre olika klubbar där han har varit president och är nu sekreterare i Bodens Rotaryklubb. Hans yrkesbana har varit inom bankvärlden där han arbetat som bankjurist och inom Swedbanks kontorsrörelse och bland annat varit chef för kontorsrörelsen i Norrbotten. På senare år har han varit anställd i Swedbanks centrala stab för operativa risker och regelefterlevnad. Som pensionär är han nu verksam inom två organisationer som hjälper småföretag i Norrland med finansiering.

Boden Rotaryklubb, distrikt 2320

Tommy Olsson

Tommy är senior professor i endokrinologi vid Umeå universitet och arbetar som pensionär som överläkare på deltid vid Norrlands universitetssjukhus. Han har under senare år huvudsakligen arbetat med hur övervikt och typ 2 diabetes kan förebyggas och behandlas. Som led i detta samarbetar han med forskare i bland annat Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika. Han har haft/har ett antal förtroendeuppdrag för olika nationella och internationella organisationer inom den medicinska sfären. Han är sedan 20 år tillbaka medlem i Rotary i Umeå.

Umeå City Första Frukost Rotaryklubb, distrikt 2320

Eva Bengtsson

Eva är utbildad tandläkare och har jobbat inom Folktandvården i 41 år, men är numera pensionär. Hon är medlem i Värnamo Rotaryklubb där hon just nu har uppdraget som skattmästare. Eva har varit ”mamma” till ett antal utbytesstudenter från när och fjärran. Två av hennes egna tre barn har varit utbytesstudenter med Rotary i USA.
Eva har haft uppdrag för Rotary Doctors som tandläkare i Kenya under tre perioder 2001, 2003 vid kliniken i Mutomo och 2012 vid kliniken i Migori.

Värnamo Rotaryklubb, distrikt 2380

Ulrika Elmroth

Ulrika är läkare, med specialistutbildning som allmänläkare. Hon har tidigare arbetat vid olika vårdcentraler, men har nu en tjänst på Sveriges Kommuner och Regioner där hon jobbar med kvalitetsförbättring inom primärhälsovården. Ulrika är verksam inom Svensk föreningen för allmänmedicin. Hon har erfarenhet från uppdrag som volontärläkare med Rotary Doctors i Siayaområdet och North Pokot.

Suppleanter

Anders Dybjer

Anders är läkare och specialist i internmedicin och hematologi sedan mitten av 1990-talet och för närvarande kliniskt verksam främst inom akut internmedicin vid medicin-kliniken vid sjukhuset i Halmstad. Anders har haft ett antal ledningsuppdrag inom sjukvården i Region Halland, bland annat under många år som sjukhuschef för Hallands sjukhus och inom Region Skåne, bland annat som divisionschef vid Skånes Universitetssjukvård. Förutom sjukvårdsuppdrag har Anders en bakgrund som styrelseordförande och arbetande delägare av Hotel Riviera i Båstad. För Rotary Doctors har han haft uppdrag i Kenya, både som jeepläkare i  Kitale, Endebess och som läkare i Kacheliba, North Pokot.

Annica Hansson Borg

Annica är utbildad kostekonom och numera egenföretagare/konsult inom området livsmedelssäkerhet och krisberedskap. Hon har arbetat 15 år som Kvalitet, miljö och hållbarhetschef inom dagligvaruhandeln och innan dess som projektledare med folkhälsoarbete samt som livsmedelsinspektör i kommunal regi. 2018 var hon i Kenya och upplevde Rotary Doctors förebyggande verksamhet på plats. Den resan tände ett stort engagemang för Rotary Doctors som ledde till att hon bl a etablerade ett samarbete mellan den lokala vandrarföreningen och Rotaryklubben om en årlig, gemensam vandrardag till förmån för vattenprojekt i Kenya – Vandra för vatten. Inför 2021/2022 nominerades hon och tackade ja till att bli distriktsreprentant för distrikt 2400. Annica är gärna ute och berättar om Rotary Doctors verksamhet i distriktet och försöker där förmedla en känsla av medmänsklighet och att Rotary Doctors bidrar till hjälp till självhjälp snarare än traditionell hjälpverksamhet. Det är en viktig skillnad i vårt arbete.

Hässleholm Rotaryklubb, distrikt 2400

Adjungerad till styrelsen

Ewa Jägevall

Ewa representerar Inner Wheel i styrelsen. Inner Wheel är en av Rotary Doctors viktigaste samarbetsorganisationer sedan 1994. Ewa är engagerad i Inner Wheel sedan 2006 och har haft olika uppdrag inom både på klubb- och distriktsnivå. Hon blev invald i Svenska Inner Wheel Rådet 2019 och var under 20/21 rådspresident. Ewa är utbildad ergonom/ leg sjukgymnast inom företagshälsovård. Hon har studerat, arbetat utomlands samt ägt en företagshälsovårdscentral i Östra Skaraborg. Yrkeslivet avslutade hon som konsult i ergonomi som bl.a var kopplat till arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktionsnedsättningar.

Skövde St:a Elins Inner Wheel klubb, Distrikt 238  ( Rotarydistrikt 2380 )

Annika Skoglund

Annika är pensionerad käkkirurg. 1980 disputerade hon på en avhandling om tandreplantation och tandtransplantation. Annika har arbetat som lärare och forskare på tandläkarhögskolorna i Malmö och Umeå och som klinikchef på Södersjukhuset i Stockholm.1997startade hon en privat specialistklinik i Helsingborg och blev samma år medlem i Rotary. 2007 var Annika på uppdrag för Rotary Doctors vid Mutomosjukhuset som tandläkare och har därefter varit engagerad i projekt i Etiopien, Tanzania och Rumänien. Hon är engagerad i Empowering Girls kommittén i distrikt 2390 och är 2023-2024 distriktsguvernör för distrikt 2390 och därmed adjungerad till styrelsen för Rotary Doctors.

Helsingborg- Kärnan Rotaryklubb, distrikt 2390

Revisorer
Auktoriserad revisor är Leif Göransson från Höglandets Revisionsbyrå.

Styrelsens ansvar

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Den lägger fast verksamhetsinriktning och budgeten, samt utvärderar och kontrollerar fortlöpande verksamheten och ekonomin samt beslutar om förändringar. En viktig uppgift är att säkerställa bra system för kontroll och uppföljning. Styrelsen drar också upp riktlinjer för information och kommunikation, som skall präglas av öppenhet och saklighet. Styrelseledamöter och suppleanter skriver under en Code of Conduct för styrelsemedlemmar i Rotary Doctors: Code of conduct för styrelsen

Kansliet

Rotary Doctors kansli är beläget i Human Bridges lokaler, i Holsbybrunn, Vetlanda kommun och leds av Karin Håkansson, som arbetar 70 % av en heltidstjänst som generalsekreterare för organisationen. Hon arbetar tillsammans med en assisterande koordinator på deltid, Birgitta Korthenius, samt en gåvoregistrerare och ekonomiassistent på deltid, Lotta Carlson.
Karin har arbetat för Rotary Doctors Sweden sen 2011, och har tidigare erfarenhet från arbete inom Internationella Röda Kors Federationen, i bland annat Nepal, Azerbajdzjan och vid huvudkontoret i Genève, Schweiz.
Ersättningen till högste tjänstemannen från Rotarys Läkarbank för 70 % av en heltidstjänst är för närvarande 35 000 kr per månad.

karin.hakansson@rotarydoctors.se

0383-46 74 82, mobil 0727 16 74 82