Styrelsen och kansliet

Stiftelsen Rotarys Läkarbank (kallad Rotary Doctors Sweden) är av Rotary International godkänd som flerdistriktsprojekt med den formella benämningen “The Rotary Doctor Bank in Sweden, District 2320 – 2410 of Rotary International”. Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ordinarie ledamöter till Rotary Doctors styrelse väljs, i enlighet med stadgarna, av Svensk Rotary Service vårmöte. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i Rotary eller närstående organisationer samt gemensamt ha erfarenheter inom olika yrkesområden så som: medicin, tandvård, ekonomi, juridik och kommunikation. Under verksamhetsåret 2019-2020 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter:

Gudrun Håkansson, ordförande

Gudrun som är utbildad distriktssköterska och vårdutvecklare har under många år arbetat i Region Halland bland annat med utvärdering och utveckling av vården. Hon är medlem i Varberg Getakärr Rotaryklubb och var dess president 2004-2005 och 2018-2019. Gudrun har besökt verksamheten i Kenya ett par gånger och deltog 2015 och 2017 i utvärderingar av tandläkar- respektive jeepläkarverksamheten. Som pensionär är hon engagerad i bland annat i flyktingfrågor på lokal nivå.

Varberg Getakärr Rotaryklubb, distrikt 2360, sjuksköterska och vårdutvecklare

Mandatperiod som suppleant: 2016/2017, som ordinarie ledamot och sekreterare: 2017/2018 -2018/2019, som ordförande från 2019/2020 – 2020/2021.

Anne-Marie Pernulf, vice ordförande

Anne-Marie Pernulf web

Anne-Marie är utbildad till läkare och började sin karriär som infektionsspecialist med utbildade sig senare till allmänläkare för att jobba som distriktsläkare i Västerbotten i många år. Senare arbetade hon som chefsläkare och divisionschef vid Umeå universitetssjukhus samt verksamhetsområdeschef vid Södersjukhuset i Stockholm och divisionschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som pensionär har hon en enskild firma för enstaka utredningsuppdrag och dessutom arbetar hon som läkare 2-3 dagar i veckan för flyktingar i Västmanland och Dalarna. Anne-Marie är medlem i Uppsala-Glunten Rotaryklubb och ingår i distriktets ledarteamet som kontaktperson för Rotarys Läkarbank. Hon har också varit ordförande på lokal och distriktsnivå inom Röda korset, samt ledamot av styrelsen vid Uppsala Universitet. Anne-Marie har vid ett flertal tillfällen varit ute som jeepläkare för Rotarys Doctors i Kenya.

Uppsala-Glunten Rotaryklubb, distrikt 2350, läkare, specialist inom allmänmedicin, många uppdrag som jeepläkare

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018, 2018/2019 – 2019/2020.

C-G Olofsson, skattmästare

CG Olofsson web

CG är civilekonom och har nu en enskild firma, CG Olofsson konsult. Han har tidigare jobbat som konsult, projektledare eller VD i olika konsultföretag, så som Bohlin & Strömberg AB, Förenade Företagskonsulter AB, Cension Konsult, Tieto, Enator AB. Han har då varit specialiserad inom organisation och finans/ ekonomisystem. Kunderna har varit många större företag och organisationer, så som Volvo, IKEA, Kraft General Foods, Sveriges Radio, Riksrevisionsverket, Malmö Stad, med flera. CG är sedan 1991 med i Lomma-Bjärred Rotaryklubb där han haft många uppdrag bland annat som president. I Rotarydistriktet har han bland annat varit distriktssekreterare samt ordförande och revisor i distriktets kommitté för Rotary Foundation.

Lomma-Bjärred Rotaryklubb, distrikt 2390, civilekonom

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018, 2018/2019 – 2019/2020.

Larry Servin, sekreterare

Larry är utbildad civilingenjör och har främst arbetat inom byggindustrin. Nu har han ett eget företag. Han blev medlem i Rotary 1982, och var president i sin klubb 98/99. Under åren 2012-2013 var han distriktsguvernör i D2390 och då adjungerad ledamot i Rotary Doctors styrelse. Hans många resor i låginkomstländer har gett stor erfarenhet, han har bland annat besökt Rotary Doctors verksamhet i Kenya och samlat in pengar för vattenprojekt där.

Malmö-City Rotaryklubb, distrikt 2390, civilingenjör

Mandatperiod: 2018/2019 – 2019/2020.

Birgit Hassler

Birgit Hassler web

Birgit är utbildad läkare och specialist i obstetrik och gynekologi. Hon har varit överläkare på kvinnokliniken vid Centrallasarettet i Boden och i öppen vården i Luleå samt mödrahälsovårdsöverläkare och privat praktiserande gynekolog och då fått stor erfarenhet kring abortfrågor och preventivmedelsrådgivning. Birgit är medlem i Luleå Rotaryklubb och har bland annat varit president i klubben. Hon har också engagerat sig i Rotarys ungdoms- och GSE-utbyte samt organiserat utbildningar inom Rotarys ledarskapsprogram för ungdomar, Rotary Youth Leadership Academy.

Luleå Rotaryklubb, distrikt 2320, läkare, gynekolog

Mandatperiod: 2014/2015 – 2015/2016, 2016/2017 – 2017/2018, 2018/2019 – 2019/2020.

Eva Bengtsson

Eva är utbildad tandläkare och har jobbat inom Folktandvården i 41 år, men är numera pensionär. Hon är medlem i Värnamo Rotaryklubb där hon just nu har uppdraget som skattmästare. Eva har varit ”mamma” till ett antal utbytesstudenter från när och fjärran. Två av hennes egna tre barn har varit utbytesstudenter i USA.
Eva har haft uppdrag  för Rotary Doctors som tandläkare i Kenya under tre perioder 2001, 2003 vid kliniken i Mutomi och 2012 vid kliniken i Migori.

Värnamo Rotaryklubb, distrikt 2380, tandläkare

Mandatperiod: 2019/2020 – 2020/2021

Kerstin Jonson

Kerstin har en varierad yrkesbakgrund. Hon har varit rektorssekreterare och informationssekreterare vid Högskolan i Gävle, arbetat med vävning, sömnad och innehaft en hemslöjdsaffär. Medlem i Inner Wheel (Sandviken IWC) sedan 1990. Hon har haft olika befattningar på klubb-, distrikts- och rådsnivå och har varit rådspresident, nationalrepresentant och redaktör/ medieansvarig för Inner Wheel i Sverige. Från den 1 juli 2019 är hon Editor/Media Manager för International Inner Wheel. Hon deltog i en studieresa till Kenya med Rotary Doctors i september 2018 och var adjungerad ledamot i Läkarbankens styrelse när hon var rådspresident för IW.

Sandviken Inner Wheel Club, D 233, redaktör.

Mandatperiod: 2019/2020 – 2020/2021

Suppleanter:

Birgitta Persson

Birgitta är civilekonom. Hon har under stor del av sin yrkeskarriär haft olika befattningar inom Swedbank, som ansvarig för verksamheten i Halmstad samt varit Head of compliance för Svensk bankverksamhet inom Swedbank. Hon har tidigare arbetat som auktoriserad revisor. Birgitta har också varit engagerad i ett antal styrelser bl.a. som vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Halmstad. Birgitta är sedan länge medlem I Halmstad Gamletull Rotaryklubb där hon haft ett antal förtroendeuppdrag. Som pensionär har hon ett bolag där hon bl.a. förvaltar stiftelsemedel.

Halmstad Gamletull Rotaryklubb, distrikt 2400, civilekonom

Mandatperioder: 2019/2020

Margareta Wargelius

Margareta jobbar som konsultläkare hos Cityläkarna, men har tidigare startat och drivit en egen distriktsläkarmottagning, Slottsfjärdens Läkarmottagning i Kalmar. Margareta utbildade sig först till sjukgymnast men fortsatte studera till läkare efter några yrkesverksamma år. Hon arbetade 8 år som röntgenläkare innan hon specialiserade sig som allmänläkare. Margareta är medlem i Kalmar Rotaryklubb, hon har också varit aktiv inom distriktsläkar- och privatläkarföreningarna inom Läkarförbundet. Margareta har varit jeepläkare för Rotarys Doctors i Kenya vid ett flertal tillfällen.

Kalmar Rotaryklubb, distrikt 2410, läkare, specialist inom allmänmedicin, många uppdrag som jeepläkare

Mandatperioder: 2011/2012 – 2012/2013, 2013/2014 – 2014/2015, 2015/2016 – 2016/2017, 2017/2018 -2018/2019.

Göran WahlgrenGöran Wahlgren

Göran var fram till slutet av februari 2015 universitetslektor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Jönköping. Han har tidigare jobbat som jurist och rådgivare i bank- och försäkringsvärlden. Dessutom har han varit ledamot i styrelserna för Internationella Handelshögskolan samt Högskoleservice AB i Jönköping. Göran är medlem i Huskvarna-Rumlaborg Rotaryklubb. I Rotary Doctors styrelse har han varit sekreterare framtill våren 2017 och är ansvarig för juridiska frågor.

Huskvarna-Rumlaborg Rotaryklubb, distrikt 2380, universitetslektor i rättsvetenskap

Mandatperioder: 2011/2012 – 2012/2013, 2013/2014 – 2014/2015, 2015/2016 – 2016/2017, som suppleant 2017/2018, 2018/2019 2019/2020.

Adjungerad till styrelsenLeif M web

Leif Mazetti Nissen

Leif är adjungerad till styrelsen på grund av sin långa erfarenhet av Rotary, på distrikt, nationell och internationell nivå.
Han är medlem i Malmö-Limhamn Rotaryklubb, distrikt 2390.

Torkil Rönne

Torkil är under verksamhetsåret 2019/2020 guvernör för Rotarydistriktet 2390 och är då också adjungerad till Rotary Doctors styrelse.

Agneta Svensson

Agneta är Rådspresident i Inner Wheel under verksamhetsåret 2019/2020 och är därmed adjungerad till Rotary Doctors styrelse.

Revisorer
Auktoriserad revisor från verksamhetsåret 14/15 Daniel Palmberg, Höglandets Revisionsbyrå.

Styrelsens ansvar

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Den lägger fast verksamhetsinriktning och budgeten, samt utvärderar fortlöpande verksamheten samt ekonomin och beslutar om förändringar. En viktig uppgift är att säkerställa bra system för kontroll och uppföljning. Styrelsen drar också upp riktlinjer för information och kommunikation, som skall präglas av öppenhet och saklighet. Styrelseledamöter och suppleanter skriver under en Code of Conduct för styrelsemedlemmar i Rotary Doctors: Code of conduct för styrelsen

Kansliet

Rotary Doctors kansli är beläget i Erikshjälpens lokaler, i Holsbybrunn, Vetlanda kommun och leds av Karin Håkansson, som arbetar 60% av en heltidstjänst som generalsekreterare för organisationen. Hon arbetar tillsammans med en assisterande koordinator på deltid, Birgitta Korthenius, samt en gåvoregistrerare och ekonomiassistent på deltid, Lise-Lott Ekberg.
Karin har tidigare arbetat cirka 20 år inom Internationella Röda Kors Federationen, som bland annat organisationsutvecklingsdelegat, programhandläggare och landsansvarig och varit baserad i bland annat Nepal, Azerbajdzjan och vid huvudkontoret i Genève, Schweiz.
Ersättningen till högste tjänstemannen från Rotarys Läkarbank för 60% av en heltidstjänst är för närvarande 25 000 kr per månad.

karin.hakansson@rotarydoctors.se

0383-46 74 82, mobil 0727 16 74 82