Styrelsebeslut

På denna sidan presenterar styrelsen några av de viktiga beslut som tagits vid styrelsesammanträden från och med verksamhetsåret 20/21.

Styrelsesammanträde den 3 september:

Vid mötet gicks ett preliminärt bokslut igenom som kommer att redovisas i Årsredovisningen i slutet av november. Rapporten från Community Nursing Services om verksamheten under första halvåret granskades: MID-YEAR ACTIVITY REPORT JAN-JUNE 2020
Styrelsen tog också beslut om budget och en övergripande målsättning för det kommande verksamhetsåret: Målsättning 20-21
Styrelsen tillsatte arbetsgrupper som ska fördjupa sig inom tre viktiga områden för att rapportera tillbaka till styrelsen. Dessa områden är; översyn av styrdokument, läkar/tandläkarrollerna samt genomförande av marknadsföringsplanen.