1,4

läkare går det på 10 000 invånare i Kenya.
I Sverige är siffran 35 läkare på samma befolkningsmängd.

Rotary Doctors har skickat läkare och tandläkare till fattiga och utsatta områden där läkarvård är en bristvara i över 30 år! På följande sidor vill vi stödja Rotaryklubbarna som engagerar sig i Rotary Doctors verksamhet, “Bra att veta” sidorna ger information om Rotary Doctors som kan vara användbart för din klubb.

Under “Klubbaktiviteter” ser du vad andra klubbar har gjort för att på olika sätt uppmärksamma och stödja verksamheten.

Många Rotarymedlemmar är eldsjälar som engagerar sig för Rotarys Doctors. På sidan med “eldsjälar” kan du läsa vad några av dem gjort, men det finns många fler.

Distriktskonf i 2390. Foto: Christer Dalhqvist