1,4

läkare går det på 10 000 invånare i Kenya.
I Sverige är siffran 35 läkare på samma befolkningsmängd.

För mer än 30 års sedan startade rotarianen Lars Braw Rotary Doctors Sweden. Han hade då varit i en by på den afrikanska landsbygden och fått frågan om de kunde komma tillbaka med stöd. Han sa då ”vi ska komma tillbaka med läkare, sjuksköterskor, brunnsborrare och myggnät och vi ska stanna så länge det behövs.” En av hans deviser var också att ”Sjuka människor skapar ingenting – friska kan”

Rotary Doctors bygger fortfarande på dessa grundprinciper, vi ska i samverkan med lokalsamhället och lokala myndigheter, förbättra tillgången till och kvalitén på hälso-och sjukvården så att ohälsa kan förebyggas och behandlas.
Denna långsiktiga målsättningen förverkligas genom att stiftelsen:
 Sänder ut hälso- och sjukvårdpersonal, läkare, tandläkare och annan medicinskt
kunnig personal, för att förebygga och behandla ohälsa med det långsiktiga målet att
stödja sjukvårdssystemet i Kenya.
 Bistår med barn och mödravård som en preventiv åtgärd mot ohälsa.
 Genomför förebyggande hälsoinsatser, så som att bidra med etablering av rent
vatten och latriner samt hälsoutbildning.

På följande sidor finns information om hur Rotaryklubbarna kan engagerar sig i och stödja Rotary Doctors verksamhet, ”Bra att veta” sidorna ger information om Rotary Doctors som kan vara användbart för din klubb.

Under ”Klubbaktiviteter” ser du vad andra klubbar har gjort för att på olika sätt uppmärksamma och stödja verksamheten.

Många Rotarymedlemmar är eldsjälar som engagerar sig för Rotarys Doctors. På sidan med ”eldsjälar” kan du läsa vad några av dem gjort, men det finns många fler.

Distriktskonf i 2390. Foto: Christer Dalhqvist