Rotary Doctors eldsjälar

Det finns många personer runt om i Sverige som gör eller har gjort stora insatser för att stödja Rotary Doctors’ arbete. Det kan vara allt från att använda sin egen födelsedag för att samla in pengar till att motivera och mobilisera sin egen klubb till att anordna evenemang till förmån för verksamheten år ut och år in. Alla insatser är viktiga.

Här presenteras några exempel på personer som brinner för Rotary Doctors. Det finns dock många fler! Om din klubb vill profilera en av era eldsjälar skicka in information till kansliet.

 

INNER WHEEL SVERIGE, här representerat av rådspresidenten 2020-2021 Ewa Jägevall:
Inner Wheel i Sverige stödjer stiftelsen Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden genom vårt nationella projekt “Inner Wheel-doktorn” ofta kallat “IW -doktorn”. Projektet startades 1994 på initiativ av Inner Wheels Rådspresident Solveig Svensson i samarbete med Lars Braw, grundare av Rotarys Läkarbank. Motiveringen till att starta IW-doktorn var att förbättra levnadsvillkoren för behövande kvinnor och barn i västra Kenya där hjälpbehoven varit som störst. Inner Wheels medlemmar har sedan projektstarten bidragit med totalt 3 miljoner kronor för insatser av kvinnliga läkare och tandläkare som arbetat som volontärer, främst inom primärvård och utbildning i hälsovård.

 

 

Sven Åke Hedström, infektionsläkare: Falkenberg Rotaryklubb: “Rotary Doctors uppfyller verkligen mottot:  ”We work where there is no doctor!” Arbetet sker bland byar som är mindre bemedlade och där det finns stora behov. Det är mycket förebyggande åtgärder och utbildning av personal och bybor i hälsovård! Det är ett intressant, tacksamt och givande arbete.”
Sven Åke vet verkligen det eftersom han har varit ute som jeepläkare ett otal gånger på många av de jeeplinjerna som Rotary Doctors haft på olika ställen i Kenya. Han har också varit ordförande för Rotary Doctors och sitter fortfarande som suppleant i styrelsen, med speciell kunskap i medicinska frågor och vattenfrågor.”

”Jag hörde en rapport av en kollega som varit jeepläkare. Det lät intressant och ett utmärkt sätt att få använda sin egen erfarenhet av sjukvårdsarbete. Nu åker jag ut till Rotaryklubbar och bland allmänheten och föreläser om Rotary Doctors. För att få engagemang i klubbarna är det nog det bästa sättet att jeepläkare eller tandläkare som varit i Kenya kommer till klubbarna för att sätta fokus på vilket utomordentligt och osjälviskt arbete volontärerna gör.”

Jan Lindblad, entreprenör, medlem i Majorna Göteborg Rotaryklubb: ”Nu inför min 75 årsdag har jag beslutat att tacka nej till presenter och finansiera en jeepläkare istället. Jag ber om bidrag till ”min egen läkare” som snart kommer att åka till Kenya. Under mitt är som President i vår Rotaryklubb 2007 sökte vi efter ett internationellt projekt som kunde engagera klubbens medlemmar, vilket resulterade i att vi beslöt att stödja en jeepläkare genom Rotary Doctors.

Det känns betydelsefullt att kunna dela med sig till människor som är i behov av akut hjälp så att de får en dräglig vardag för att kunna ta hand om sig själva och sin familj. Information från läkare som varit ute är viktig. När medlemmar inser vilken skillnad en jeepläkare kan göra under sex veckor så växer engagemanget.”

Jans ”egna läkare” är Vidar Moldegård, som varit på uppdrag för Rotary Doctors 8 gånger tidigare. Nu åker han snart ut igen som volontärläkare och som Jans ”egna läkare”.

Åke Lagerqvist, Lerum Rotaryklubb tandläkare och med många uppdrag till Kenya i bagaget: Det som är viktigt med Rotary Doctors är att det är raka rör mellan bidrag och bidragsgivare. Vi når ut till avlägsna orter tack vare jeepläkarna. Utbildningen till de lokala kommittéerna och hälsovolontärerna är också en bra insats.

Jag har tidigare arbetat med med att bekämpa polio inom kampanjen Polio Plus som bedrivs av Rotary. Sen hörde jag om Rotarys Läkarbank från Bengt Lindahl, en pionjär inom Läkarbanken och jag läste också om det i tidningen Rotary Norden. Det som verkligen engagerar Rotarymedlemmar i en klubb är att få  höra om verksamheten direkt från läkar- och tandläkarvolontärer som varit i Kenya.

Under många år koordinerade jag tandläkarverksamheten som Rotary Doctors drev vid Mutomosjukhuset och då åkte jag ju dit som volontärtandläkare med bagaget fullt av lagningsmaterial, röntgenvätska och massa annat (läs mer på sidan: Åkes sista uppdrag ). Nu är jag med i den internationella kommittén i Rotaryklubben och vi har drivit och finansierat flera vattenprojekt genom Rotary Doctors.

Jonas Larsson, Lantmästare och bankman, Halmstad-Gamletull Rotaryklubb: Rotary Doctors verksamheten är, enligt min bedömning, väldigt väl genomtänkt. Man arbetar långsiktigt så det blir en bestående skillnad för de människor som får hjälp. Det är också absolut högsta möjliga ” verkningsgrad” på tillförda medel.

Mitt engagemang började ganska snart efter jag kom in i Rotaryklubben 2005-2006. Vi har ju en annan eldsjäl i vår klubb, Hans Carlsson, som är ”Mr. Rotarys Doctors” och har under lång tid samlat pengar till Rotary Doctors genom att singla slant på våra klubbmöten. Jag är skattmästare i klubben samt för det stora arrangemang som vi haft i Halmstad, ”Halmstad Går För Vatten” som alla klubbar här i stan har varit involverade i. Så jag sköter att insamlade medel meddelas och överförs till Rotary Doctors. Jag jobbar även med att berätta om Rotary Doctors verksamhet till människor jag möter och som är med på Rotary arrangemang.

Det som verkligen har skapat ett engagemang i vår klubb har varit att vi varje månad har haft det återkommande lotteriet, alltså slantsinglandet, som gett ett bidrag till Rotary Doctors. Då blir alla i klubben mer medvetna om verksamheten.

Lars Wallin, tandläkare och volontär i Kenya, Nylöping Öster Rotaryklubb: Varje dags arbete möts av så stor tacksamhet när jag har kunnat befria människor från tandvärk. Men min största glädje är att när jag lagat ett litet hål kan ha förhoppningar att den tanden ska kunna klara sig i många år, förhoppningsvis bli kvar livet ut. Med hjälp av den profylaxinformation vi ger till lärare och skolbarn.  All information som ges från läkare, tandläkare, BVC, sköterskor m.fl. är så viktig och också brunnsprojekt för rent vatten. Eftersom  rent vatten och en bra hälsa är intimt förenade. Jiggersprojektet är också mycket viktigt.

Jag är prästson. Jag blev helt fascinerad av miljöerna och de ”inföddas” liv när pappa i skiftet 1940-1950 visade filmer om kyrkans mission i ”kyrkliga syföreningen”. När jag blev medlem i Rotary fick jag kunskap om Rotary Doctors och detta blev den utlösande faktorn till att jag så småningom anmälde mig till att  arbeta i Kenya. Göra nytta med mina arbetslivs kunskaper samt få återuppleva miljöerna. En del av miljöerna är sig nog rätt lika.

Snart faller för åldersgränsen som finns för de som kan åka ut på uppdrag som läkare och tandläkare. Men jag har sedan 2007 arbetat för Rotary Doctors Sweden under 7 arbetsperioder. Är sedan några år tillbaka distriktsrepresentant för 2370 och reser rätt mycket ut och besöker klubbarna. Min information bygger rätt mycket på de bilder jag tagit under mina arbetsperioder. Håller just nu på med att iordningställa ett PP program med info och bilder från min senaste arbetsperiod september-oktober 2017, om arbetet vid Mumias-Matungu jeeplinjerna. Flera klubbar har bokat in mig för Rotaryanförande.

Min klubb har under många år engagerat sig stark för RDS. Kunskaper om  och intresse för RDS varierar stort mellan olika klubbar i mitt distrikt. Många medlemmar har inte hört talas om verksamheten. Jag har många gånger blivit förvånad  över den okunskap som finns. Men känner att kunskap väcker intresse.

För att engagera fler måste vi visa vad Rotary Doctors gör gör. Berätta att vi växt från en doktor 1988 till kanske 70 läkare och tandläkare idag. Att vi ska vara stolta över det arbete som gjort detta möjligt och över det arbete som utförs idag i våra Rotaryklubbar i Sverige. Även om vi är en liten aktör på marknaden, med en budget på 5.5 miljoner, så utför vi ett viktigt internationellt arbete till hjälp för utsatta människor och vi kan hjälpa dem till ett bättre liv. Inte ens världens mäktigaste presidenter kan utföra underverk. Men det lilla vi gör varje dag, kommer till stor nytta för de människor som vi träffar.

Birgit Hassler, gynekolog och medlem i Luleå City Rotaryklubb: Jag vill att de pengar vi i familjen inte behöver ska användas till att hjälpa andra människor. Då gäller det att hitta vettiga former för det, där pengarna inte hamnar i fel händer utan kommer till nytta. Rotary Doctors har en transparent verksamhet där man inte ger pengar till mottagarlandet utan konkreta tjänster. Verksamheten utvärderas också. Internationella studier har visat att primärvård, som ju Läkarbanken bedriver i Kenya, är det effektivaste sättet att ge hjälp till fattiga länder.

Tidigare ordförande för Rotary Doctors och mångåriga jeepläkaren Sven-Åke Hedström kom till Luleå för fem år sedan. Han var på en föreläsningsturné i samband med Rotary Doctors 25 års jubileum, med bil och husvagn tillsammans med sin fru. Han talade så engagerat om Rotary Doctors och det gjorde ett starkt intryck på mig. Han uppmuntrade mig att engagera mig för Rotary Doctors. Han menade också att jag kunde göra en insats i styrelsen. Så nu är jag medlem i styrelsen men också distriktsrepresentant och klubbrepresentant. Det är svårt att hitta former för arbetet med distriktet, lättare med klubbar som ligger nära. För svenskar är villiga att ge, men vill veta att deras gåva verkligen kommer till nytta.

Vi måste poängtera att det alltid är en hjälp som når fram och som i utvärderingar visat sig effektiv – primärvård kombinerad med utbildning i hälsofrågor, hygien, mödravård, familjeplanering. Svenskar förstår dessa argument och är angelägna att hjälpa effektivt.

Bengt Frisk, Ljungskile Rotaryklubb: ”Vi har till dags dato finansierat 51 skyddade källor, vilket betyder rent vatten för mer än 100 000 personer! För närvarande är vi fyra Rotaryklubbar (Ljungskile, Trollhättan, Uddevalla Byfjorden och Uddevalla Skansen) som samarbetar i projektet ”Protected Springs in Kenya” tillsammans med Rotary Doctors. Idag är jag projektledare för projekt som vi startade 2005. Jag var då assisterande guvernör i distrikt 2360. Inom regionrådet sökte vi efter ett projekt vi kunde driva gemensamt. Efter kontakt med Läkarbanken (idag Rotary Doctors), enades vi om projektet ”protected springs”.  Det har hela tiden backats upp av Rotarys Doctors. (om du vill se hur man bygger en ”protected spring” klicka här. )

Jag också ute en period som volontär-kirurg på sjukhuset i Garissa genom Läkarbanken 2008. Det som är bra med verksamheten är att människor som lever under svår fattigdom får tillgång till hälso- och sjukvård. De får också hjälp mot undernäring och tillgång till rent vatten. Allt detta genom volontärarbete i en mycket fin organisation som har mycket låga omkostnader.

Det är lätt att få klubbmedlemmarna engagerade i RLB. Vår Rotaryklubb skänker varje mötesdag 200 SEK till RLB för varje föredragshållare och skänker minst 10 000 SEK varje år till vattenprojektet. Medlemmarna engagerar sig också i aktiviteter för att samla in pengar. Vi samverkar med tre andra Rotaryklubbar i olika aktiviteter. Före jul var vi tomtar på ett köpcentrum och nu är vi i färd med att ordna en vårkonsert. Överskottet av dessa aktiviteter går till det vattenprojekt vi driver tillsammans i de fyra klubbarna. Många klubbmedlemmar är engagerade i dessa aktiviteter.

I Ljungskile Rotaryklubb har flera medlemmar varit ute som läkare och tandläkare i RLB. Det har varit ett lyft för vår klubb. Exempel är Britt-Marie Widestadh, Jan Lindgren (tidigare medlem) och Per Berndtsson. Deras berättelser har haft stor positiv effekt på medlemmarnas vilja till stöd för RLB.

CG Olofsson, Lomma-Bjärred Rotaryklubb: ”Min resa till Kenya hösten 2016, då jag såg vad Rotary Doctors gör i verkligheten, innebar att mitt intresse och engagemang stärktes. Jag har efter det haft förmånen att berätta om den resan i över 20 klubbar och föreningar. Det har varit mycket givande att medverka till konkreta insatser för medmänniskor som har det svårt:
– Att bidra med sjukvård/tandvård/rent vatten/hälsoutbildning och annan verksamhet i fattiga och oländiga områden.
– Att få till stånd varaktiga resultat genom att mobila vårdcentraler utvecklas till permanenta sådana med engagerade myndigheter och invånare.

Vi måste förmedla hur Rotary Doctors faktiskt arbetar, förvisso viktigt med läkare/tandläkare som ställer upp utan lön i 6 veckor, men där goda resultat uppnås genom den lokala organisationen med koordinatörer, sjuksköterskor, chaufförer m flera som Rotary Doctors bekostar.

Redan under min tid som ordförande i distrikt 2390s Rotary Foundationkommitté under många år hade jag ofta kontakt med Läkarbanken med bland annat några gemensamma seminarier. När jag sedan fick frågan från Sven Åke Hedström 2014 om jag kunde tänka mig att gå in som skattmästare i Läkarbankens styrelse tyckte jag att det var spännande att närmare få lära känna den verksamheten i Rotaryvärlden. Det har jag verkligen aldrig ångrat! Jag är nu inne på mitt fjärde år som skattmästare och har accepterat att ta ett år till d v s för 2018/19.

Om man vill ha igång verksamhet i sin egen klubb skulle jag rekommendera att ordna ett besök eller föredrag från till exempel en läkare/tandläkare, styrelsemedlemmar och distriktsrepresentanter från Rotary Doctors som ger personlig och aktuell information. Att kunna ge regelbunden feedback om uppnådda resultat och pågående aktiviteter är viktigt. Nu kan man också ”sälja” in möjligheten att bli Månadsgivare direkt till RLB eller genom det nyligen startade samarbetet med U-fonden och Shelter Box (se sidan: http://www.rotaryhjalper.se/hur-kan-jag-bidra/)”

Göran Nilsson, Ängelholm Rönne Rotaryklubb: ”När jag fyllde 65 år och pensionerade mig kände jag att jag kunde göra någon ytterligare insats som tandläkare, det var då jag blev intresserad av Rotary Doctors. Jag hade träffat Håkan Thulin som varit jeepläkare och intresse uppstod. Detta verkade spännande och tiden för uppdraget på sex veckor passade utmärkt. Det kändes bra att få ”ge tillbaka” lite grann av den utbildning man fått. Jag har varit på två ställen i Kenya. Mitt första uppdrag var i Kisima, här jobbade jag på en färdig vårdcentral med tandläkarmottagning. Mitt andra uppdrag var i Mumias/ Matungo. Här åkte jag ut med jeeplinje och mobil utrustning till fem olika ställen. På samma linje fanns även en jeepläkare. Här kändes det verkligen att insatsen var betydelsefull då det här fanns varken rent vatten eller elektricitet. Alltså mycket fattiga områden med stora vårdbehov. Då det är en otrolig brist på sjuk- och tandvård i dessa delar av Afrika  och fattigdomen är stor kan man med enkla medel rädda och förbättra livet för avsevärt många människor.

Nu har vi också engagerat oss i vår Rotaryklubb, Ängelholm-Rönne. Vi genomfört ett lotteri där nästan all medlemmar i vår klubb varit engagerade. Fina vinster har samlats in och alla medlemmar har sålt lotter. Dragning på lotteriet skedde den 22/1. Resultatet blev 60 000 kr och dessa pengar har överlämnats till Rotary Doctors för att färdigställa två vårdcentraler i Matungo- området. De byarna har tidigare varje vecka fått besök av sjukvårdtemat på jeeplinjen, men de får nu permanenta vårdcentraler. Det känns bra!”

Gunilla Högberg, Askersund Rotaryklubb: ”Jag blev Rotarian 2006 och började engagera mig för Rotary Doctors redan 2007 då Rotaryklubben i Askersund åtog sig huvudansvaret för Askersunds nyårsfirande, tillsammans med näringslivet och kommunen. Inför varje nyår säljer klubben ca 1000 marschaller som under nyårskvällen sätts ut i hamnen. Alla medlemmar står enligt ett schema utanför ICA-butiken och säljer marschaller, eller får folk att sponsra marschaller, och flera småföretag får också besök för att göra det samma. Sen sätter vi alltså ut marschallerna i hamnen inför nyårsfirandet och det blir väldigt fint. Varje år kan vi också skänka 25 000 kr till Rotary Doctors från försäljningen. Vi poängterar vi också att pengar skänks till Rotary Doctors och hälsovård i Kenya, både vid försäljningen och på nyårsnatten. Då känner folk att de också gör nytta – ett sort nyårslöfte. Det känns otroligt angeläget, att sprida kunskapen då vi vet till vilken stor nytta slantarna går. Ett stort fyrverkeri avslutar den fantastiska familjeträffen vid midnatt på nyårsnatten.

Nu önskar jag att få se och uppleva hälsoverksamheten på ort och ställe, därför ska jag följa med på en av de resor Rotary Doctors arrangerar för Rotarymedlemmar under hösten 2018. Rotary Doctors ställer upp och medverkar till människors möjlighet få uppleva ett bättre, friskare och tryggare liv! Engagemanget i vår klubb har också smittat av sig till andra klubbar här i närheten och det är kul!

Hans Carlsson, Halmstad Gamletull Rotaryklubb: ”Vår klubb gästades under 90-talet av såväl läkare från Rotary Doctors som besök bl.a. från Australien. De glada australiensarna lärde oss spelet ”Two- up” som är slantsingling med två mynt från Australien med Elisabeth på ena sidan och en känguru på andra. Jag vann och fick behålla mynten som pris. När jag valdes till president 98-99 var var världspresidentens motto ”Gör verklighet av din Rotarydröm. ” Jag tog tillfället i akt och startade  en insamling till en brunn i Kenya.  Med hjälp av  bokpriser och mina två mynt lyckades vi, med Rotary Foundations hjälp, få ihop  pengarna som behövdes. Då kommande presidenter gärna ville fortsatta insamlingar blev det ofta ett glatt månatligt inslag i våra program och flera projekt stöttades av klubben.

2007 förlorade jag ett av mynten och fattade beslutet att inte pressa min klubb med fler lotterier.  I mitt bostadsområde ville grannen röja sin tomt och vi kom överens om att vi skulle ta bort 2 vinbärsbuskar, på vår tomt, när grävskopan ändå var där. I hålet som uppstod i marken fann jag ett ärgigt runt föremål och blev nyfiken. Vid skrapningen visade det sig att det var ett australiensiskt penny mynt, med en känguru på ena sidan men med Georg VI, 1942, på motsatta sidan. Himmelska makter kan säkert åberopas för detta praktiskt taget omöjliga fynd eller kan det vara de australiensiska  urinvånarna som med sina andekrafter  försökte påverka oss med att fortsätta vårt hjälparbete? I samråd med min klubb, styrelser och presidenter har vi sedan fortsatt att singla mina mynt och gläds åt varje uppnått mål.

William Nisser, Åhus Rotaryklubb: ”Åhus Rotaryklubb är en relativt ung klubb, så 2014 bad presidenten medlemmarna att inkomma med förslag på lämpliga projekt. Jag spelade golf på Falkenberg GK på hösten och såg en blänkare om Falkenberg Rotaryklubbs projekt Vi Går för Vatten, så jag tog kontakt med Olle Åström som var projektledare i Falkenberg. Den 27 november 2014 kom Olle till vår klubb och berättade om projektet. Vi tände på alla cylindrar och har nu genomfört 3 insamlingsdagar. Mitt huvudansvar som projektledare var att få in sponsorer. Vår huvudsponsor första året var min gamla klubb Rotary Club Jumeirah i Dubai och de 2 senaste åren Water4All, som är Atlas Copcos biståndsprojekt.

Eftersom Falkenberg Rotaryklubb stöttade Rotary Doctors tog vi kontakt med dem och fick ett gott intryck samt förtroende för ledningen och styrelsen. Vi hade även förmånen att via Skype träffa Daniel Muruka och i somras var Daniel på ett populärt besök i Åhus.

Brunnsprojekten går hem hos sponsorer, handlare, allmänheten och media. Det är enkelt att förklara och motivera. Svårt att slå att 35,000:- räcker till att försörja 1,500 medmänniskor med friskt vatten.”

Åhusklubben har genom sina ”Vi går för vatten” insamlingsdagar fram till slutet på 2017 samlat in mer är 600 000 kr till brunnsprojekt i Kenya.

Eldsjälar presenterade 2013:

 Gösta Spångby, Nässjö Rotaryklubb: ”I mitten av 90-talet lyssnade jag till ett anförande av Lars Braw som startade Läkarbanken. Det grep tag i mig på ett särskilt starkt sätt som jag ej kunde släppa. Senare kom jag med i klubbens Läkarbanksgrupp tillsammans med Stig Svensson som vid en resa till Kenya sett Läkarbankens verksamhet. Ett starkt engagemang växte fram i Läkarbanks-gruppen. Särskilt viktigt tycker jag jeeplinjerna är. Då kommer insatserna genom våra läkare och sköterskor ut till människorna i byarna.  Där är hjälpen till stor glädje för invånarna, då det ofta är otänkbart för dem att kunna gå till ett sjukhus på grund av sjukdom, avstånd och dåliga vägar.

Ingmar Larsson, ICA handlare i Perstorp: ”Jag har varit Rotarymedlem i 13 år och trivs väldigt bra i gänget i Perstorps Rotaryklubb. Samtidigt har min familj ett fadderbarn i Brasilien så vi är engagerade i internationella frågor. När Christina Vigre-Lundius som är kund här skulle åka till Afrika för Rotary som jeepläkare tyckte vi i familjen att vi skulle stödja det. Vi känner ju henne och det kändes väldigt bra att göra en sådan god gärning. I ICA-butiken har vi tolv olika kampanjer under året, en varje månad. Jag informerar om kampanjerna i ICA-bladet så att kunderna skall känna till det. De känner ju också Christina och hon har varit här och berättat om sitt uppdrag som jeepläkare.”

Tomelilla Rotaryklubb samlat ihop pengar till en ny jeep för jeeplinjeverksamheten. Kjell Persson, Tomelilla Rotaryklubb: ”Eftersom jag jobbat för FN så vet jag hur otroligt viktigt det är med fungerande bra transporter. Vad gör det för nytta med aldrig så kompetent personal om de inte kommer till den platsen där hjälpen behövs. Vår klubb tyckte att det var ett konkret och rakt projekt med tydligt mål att samla in pengar till en jeep för jeepläkarverksamheten i Kenya. Vi har träffats ofta och under hela tiden försökt göra trevliga saker, julfest, Luciafirande, julbord, vårfest, lotteriförsäljning på marknader. Genom detta engagemang har jag också lärt känna många trevliga människor med ett hjärta av guld.”

Curt Tilly, Marks Rotaryklubb: Under 80-talet skulle vår klubb göra en insats för PolioPlus-projektet. Jag ombads att hålla i planeringen och det resulterade i några mycket lyckade kyrkokonserter. För 18 år sedan, när jag blev pensionär blev jag ombedd att försöka åstadkomma ett nytt humanitärt projekt. Vi hade då hört talas om Rotarys Läkarbank och tog upp frågan med klubben. Vi frågade i klubben om alla var beredda att hjälpa till och vi fick fullt stöd. Vi tyckte just läkarhjälp var en synnerligen angelägen sak. Jag föreslog att vi skulle arrangera en jazzkonsert, eftersom det var ”vår ungdoms” musik och borde kunna dra folk. Och här sitter vi idag, 18 konserter och 3 millioner kronor senare!

Rune Andersson, Hudiksvall-Glada Hudik Rotaryklubb: Rune Andersson har varit medlem i Rotary i många år och samtidigt haft många uppdrag på internationell nivå om bland annat olika humanitär projekt inom Rotary. När han och hans fru nyligen fyllde år så kom det en stor gåva till Rotarys Läkarbank.  ”Jag och min fru fyllde 80 år ungefär samtidigt så vi anordnade en middag tillsammans med 85 andra gäster här i Hudiksvall. Istället för blommor och presenter bad vi gästerna att ge ett bidrag till Läkarbanken. Vi tycker Läkarbanken gör ett jättebra jobb. Jag har jobbat många år i Rotary och därför känner jag till vilken bra verksamhet som Läkarbanken har.”

Bertil Malmström, Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb: ”Vår klubb har i år firat 20-års jubileum. Under första året hade vi besök av Läkarbankens grundare Lars Braw som höll föredrag om verksamheten. Detta gjorde ett stort intryck på oss nya charter medlemmar och allt sedan dess har klubben varje år försökt avsätta en slant till Läkarbanken. När jag sedan var ordförande för Assartorps Golfklubb märkte jag att många rotarianer spelade golf. Då föddes iden med att förena nytta med nöje. De är nu sex år sedan som ”Slå ett slag för Läkarbanken” startade och intresset har varit stort från början. Nu planerar vi för det sjunde året. Som rotarian känns det tryggt att stödja Läkarbanken, vi vet att vår insats kommer till rätt plats och till rätt människor.” På bilden tillsammans med Ingalill Hellberg, klubbens president 12/13.

Värnamo Rotaryklubb är en av de klubbar som stött Rotarys Läkarbank under många år. Anders Davidzon, Värnamo Rotaryklubb: ”Den framlidne läkaren Bertil Söderberg inspirerade mig till att engagera mig för Läkarbanken. Det började för drygt 20 år sedan med en Nytt Års konsert till förmån för Läkarbanken. Det var inte svårt att få klubbens medlemmar att engagera sig för ett så konkret projekt. Läkarbanken gör ju en viktig insats för många barn och vuxna som behöver vård på landsbygden i Kenya. De skulle annars inte kunna träffa någon läkare eller tandläkare. Jag har också haft möjlighet att få se och uppleva arbetet som görs på plats nere i Kenya. Det är extra inspirerande och motiverar till ett fortsatt engagemang för Läkarbanken.”

Raymond Lützhöft, Trelleborg Rotaryklubb: ”Vi i Trelleborg Rotaryklubb vill ha ”nära” och konkreta bidragsprojekt, vilket nödvändigtvis inte betyder ”lokala” projekt. Vårt bidrag till Läkarbanken är ”nära” genom vår egen läkare Bertil Almkvist och konkret genom den typ av insatser som Läkarbanken levererar. Läkarbanken har sedan tidigare varit ett projekt som medlemmarna är intresserade av. Projektet säljer sig själv eftersom det är så konkret. Att ha besök av Bertil har ökat intresset. Att skaffa sig en egen läkare tror jag är ett framgångskoncept. Dessutom har jag själv blivit mer nyfiken på den faktiska situationen och hjälpbehovet i Kenya och Afrika i stort, vilket inneburit att jag sökt ytterligare information.”

Ido Leden, Kristianstad-Vä Rotaryklubb fyllde nyligen år och bad släkt och vänner att stödja Läkarbanken: ”Högtidsdagar generera som regel ett stort antal traditionella presenter från släktingar och vänner, exempelvis blommar, vars prakt är snabbt övergående. Dessa pengar kan  användas till något mycket meningsfullare och med bestående effekter. Med små penningmedel utifrån västerländska mått, kan stora förbättringar göras för befolkningen i länder i Afrika. Det var både roligt och tryggt att ta det här initiativet. Vännerna slapp problemet med att fundera ut en passande present och det tillförde firandet en ny meningsfull dimension. Via kollegor vet jag att pengarna används på ett omdömesgillt sätt med goda resultat.” (Foto: Lotta Leden)

Leo Due,  Bjuvs Rotaryklubb är en idespruta utan motstycke. När Leo tillträdde som president i klubben var den hotad av nedläggning pga för få medlemmar. Leo ordnade 40 nya medlemmar under sitt presidentår och klubben lever nu i bästa välmåga. Hur kunde det gå till? Helt enkelt genom att han frågade lämpliga kandidater. När Leo frågade varför de inte var med i Rotary blev svaret, ingen har frågat. Leo har genomfört många aktioner för att samla in pengar. En lista på allt han hittat på och genomfört skulle bli mycket lång och innehållsrik, allt ifrån auktioner av 3,5-meterskorvar till festmåltidsarrangemang och utflyktsturer. Allt för att glädja klubbmedlemmarna och ge ett överskott till TRF, PolioPlus och Rotarys Läkarbank. Det låter enkelt och naturligt när han berättar, men det krävs energi för att genomföra det hela.