Rotary i Sandviken stöder läkarinsatser i Kenya

Lena Blom, Sandviken Västra RC, sålde lotter till förmån för Rotary Doctors under Sandvikendagarna.

De båda Rotary-klubbarna i Sandviken har under våren genom olika aktiviteter samlat in 40 000 kronor till Rotary Doctors Sweden. De insamlade medlen ska finansiera en läkares uppdrag på den kenyanska landsbygden under sex veckor. Flera av klubbarnas medlemmar har under det gångna året deltagit i studieresor som Rotary Doctors arrangerat i Kenya och på ort och ställe kunnat konstatera vilken oerhörd nytta de utsända läkarna/tandläkarna uträttar. De provisoriska mottagningarna är ofta i avlägsna byar som knappt går att nå och där hjälpbehovet är som störst. Trots bristande resurser, ofta saknas både el och rent vatten, visar de utsända volontärerna på en oförtröttlig optimism, osjälviskhet och stort engagemang.

I Sandviken arrangerade de två Rotary-klubbarna tillsammans ett mycket välbesökt och lyckat välgörenhetsmingel under våren. Kvällen hade två syften: Att få in nya medlemmar till våra klubbar och att samla in pengar till Rotary Doctors. Huvudsponsor var Bilmetro som stod för lokal och information om sina bilar m.m. Under kommunens s.k. Sandvikendagar i början av juni hade Rotary och Inner Wheel en gemensam informationsmonter mitt i centrum och lottförsäljning. Cykelbyggar´n hade skänkt en jättefin cykel som pris där behållningen gick till Rotary Doctors-projektet. Inte svårt att sälja de lotterna när man förklarade syftet.

Avgående president i Sandviken Västra Rotary Club, Margareta Lindblad, kunde i sin sammanfattning för året konstatera att hon uppfyllt målet hon satt upp för sitt år som president. Nämligen att arbeta i samma anda som Agenda 2030. Projektet för Rotary Doctors går helt i linje med detta.

Text och foto: Björn Jonson, Sandviken Västra RK

Se tidningsartiklarna i lokalpressen om Sandviken RK: klicka här