Utmaningen!

För 25 år sedan antog Lars Braw utmaningen att förbättra hälsovården i Afrika.
Rotary Doctors utmanar alla Rotaryklubbar att ge minst 25 000 kr per klubb per år – för att förverkliga målet.

Foto; Jacob Opondo

Journalisten och Rotarianen Lars Braw gjorde många reportageresor till Afrika. Han blev hänförd av landskapet och förtvivlad över att många gick under i bagatellartade sjukdomar. Han utmanade sig själv att göra skillnad och startade Rotary Doctors – en verksamhet som skulle präglas av kostnadseffektiva insatser och ha Rotarys värdegrund som kompassriktning.

Vad är utmaningen till klubbarna?

Rotarys Doctors samlar in cirka 4 miljoner kronor om året som omvandlas till kostnadseffektiva vårdinsatser i egen regi. Vi hade tidigare ett mål på att alla klubbar skulle samla in 1:- per medlem och dag under ett år. Tyvärr kunde vi inte följa upp det för att premiera de klubbar som uppnådde målet. Så nu får de klubbar som skänkt mer än 25 000 kr under ett år ett speciellt tackbrev och deras klubbnamn finns med på första sidan av vår hemsida.

 Vi utmanar alla klubbar att:
1. Sprida information om Läkarbankens arbete till allmänheten och i klubben.
2. Anordna ett arrangemang om Läkarbanken och bjud in lokalpressen, lokalradion och andra medier.
3. Bidra med 25 000 kr per klubb under ett år.