Utmaningen!

För mer än 30 år sedan antog Lars Braw utmaningen att förbättra hälsovården i Afrika. Rotary Doctors utmanar alla Rotaryklubbar att ge minst 25 000 kr per klubb per år – för att förverkliga målet.

Journalisten och Rotarianen Lars Braw gjorde många reportageresor till Afrika. Han blev hänförd av landskapet och förtvivlad över att många gick under i bagatellartade sjukdomar. Han utmanade sig själv att göra skillnad och startade Rotary Doctors – en verksamhet som skulle präglas av kostnadseffektiva insatser och har Rotarys värdegrund som kompassriktning.

Vad är utmaningen till klubbarna?

Rotarys Doctors samlar in cirka 3 miljoner kronor om året som omvandlas till kostnadseffektiva hälsoinsatser i egen regi. Klubbar som skänkt mer än 25 000 kr under ett år får ett speciellt tackbrev och deras klubbnamn finns med på första sidan av vår hemsida.

 Vi utmanar alla klubbar att:
1. Sprida information om Läkarbankens arbete till allmänheten och i klubben.
2. Anordna ett arrangemang om Läkarbanken och bjud in lokalpressen, lokalradion och andra medier.
3. Bidra med 25 000 kr per klubb under ett år.