Projekt för klubbar

Många Rotaryklubbar vill ha sina egna projekt att samla in pengar till och stödja. Projekt som betyder att de kan få bra information om resultatet. Det kan Rotary Doctors erbjuda. Vi har direktkontakt med vår organisation i Kenya och kan få bra och snabb feed-back, med bilder, etc. om projekten. Vi kan också anpassa projekt till hur mycket pengar som ni har och till vilken sorts verksamhet som ni vill stödja. Alla projekt handlar om att på olika sätt förbättra hälsan.

Projekten kan vara ett enskilt klubbprojekt, man kan dela med en annan klubb eller klubben kan söka samarbete med TRF (distriktsprojekt) eller U-fonden.

Standardprojekt som kan genomföras: .

Sponsra en läkare
Det går också att sponsra en läkare som tjänstgör ideellt i Kenya under en sexveckorsperiod. För 30 000 kronor bekostar ni resa, traktamente, licenskostnader, försäkringar samt en del kostnader i landet.

Intresserad? Välkommen att höra av dig till kansliet. Kanske känner du redan en läkare som du skulle vilja sponsra. Annars förmedlar vi kontakt till en läkare. Då kommer han eller hon att under sitt uppdrag skicka små rapporter till dig om sitt uppdrag och sina upplevelser. Kontakta: info@rotarydoctors.se

Mer information om vattenprojekt:
Klubbar kan sponsra hela projekt eller kan tillsammans med andra partners; klubbar, företag, individer eller andra organisationer sponsra ett projekt. En skylt sätts alltid upp vid brunnen eller källan med namnen på de som har sponsrat projektet.
Som klubb eller individ kan man också skänka gåvor till vattenprojekt som inte i förväg är knutna till ett speciellt brunns- eller källprojekt. Alla pengar som kommer in till vattenprojekt bokförs på ett speciellt konto och används till kostnader för dessa projekt. När så mycket pengar har kommit in att projekt kan genomföras byggs då en källa eller en brunn i Rotary Doctors namn. Om man har skänkt mer än 5 000 kr så kommer man att få information om det projektet som man då har varit med att finansiera och får sitt namn på skylten.

Uppdaterad: 22-09-01