Projekt för klubbar

Många Rotaryklubbar vill ha sina egna projekt att samla in pengar till och stödja. Projekt som betyder att de kan få bra information om resultatet.

Samtidigt så ser våra jeepläkarteam när de kommer ut till de fattiga byarna på landsbygden att det finns behov som inte kan lösas genom besök av jeeplinjekliniken en gång i veckan. Det kan vara behov av rent vatten, latriner, mer utbildning och upplysning eller vara problem med någon speciell sjukdom.

Just nu söker vi finansiärer till tre olika projekt där byar har frågat om stöd.

Aktuella projekt i tre byar:
Jiggersprojekt:
Jiggersprojekt – Bwayibyn, Sarura   –   
– sponsrat av Askersund Rotaryklubb
Jiggersprojekt – Kimarmibyn, Amoka  –  behöver fortfarande en sponsor

Projekt mot undernäring:
Projekt mot undernäring – Tulop Kesis    –  
sponsrat av Askersund Rotaryklubb

Jiggereparasiten går under huden. Foto: Jacinta Karimi

 

Det finns också några andra möjliga projekt att stödja, se här nedan.

Det går också att specialdesigna projekt om en klubb skull vara intresserad.

Projekten kan vara ett enskild klubbprojekt, man kan dela med en annan klubb eller klubben kan söka samarbete med TRF (distriktsprojekt) eller U-fonden.

Andra möjliga projekt att stödja:

– Latrinprojekt, cirka 14 500 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Latriner
– Utbildning av hälsovolontärer, cirka 23 200 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Byhälsovolontärer
– Vattenprojekt, en skyddad källa: cirka 16 500 kr: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt källa
– Vattenprojekt, cirka 42 000 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt brunn

Uppdaterad: 20-02-04