Projekt för klubbar

Många Rotaryklubbar vill ha sina egna projekt att samla in pengar till och stödja. Projekt som betyder att de kan få bra information om resultatet.

Samtidigt så ser våra jeepläkarteam när de kommer ut till de fattiga byarna på landsbygden att det finns behov som inte kan lösas genom besök av jeeplinjekliniken en gång i veckan.

Jiggereparasiten går under huden. Foto: Jacinta Karimi

Det kan vara behov av rent vatten, latriner, mer utbildning och upplysningen eller det kan vara problem med någon speciell sjukdom, så som skabb eller jiggers, sandflugeparasiten som angriper fötterna på barnen och vuxna som behöver en längre behandling att bli av med.

Rotary Doctors har därför utvecklat några projektbeskrivningar som Rotaryklubbar kan stödja om de vill ha ett eget speciellt internationellt projekt. Klubben får reda på var projektet skall genomföras, hur det går och en rapport om genomförandet tillsammans med bilder att visa i klubben eller använda i lokalpressen. Det går också att få bilder på liknande projekt om man behöver i insamlingssyfte.

Det går också att specialdesigna projekt om en klubb skull vara intresserad.

Projekten kan vara ett enskild klubbprojekt, man kan dela med en annan klubb eller klubben kan söka samarbete med TRF (distriktsprojekt) eller U-fonden.

Flera klubbar kan stödja samma projekt, det betyder att vi kan genomföra samma verksamhet på flera ställen. Det finns många byar som behöver hjälp.

Dessa fem projekt finns nu att stödja:

– Latrinprojekt, 14 500 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Latriner
– Jiggers eller skabbprojekt, 7 000 – 12 000 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Jiggers – skabb
– Utbildning av hälsovolontärer, 23 200 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Byhälsovolontärer
– Vattenprojekt, en skyddad källa: 15 000 kr: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt källa
– Vattenprojekt, 40 000 kr. Läs mer: Ett projekt från Rotary Doctors – Vattenprojekt brunn

Uppdaterad: 19-03-15