Projekt för klubbar

Många Rotaryklubbar vill ha sina egna projekt att samla in pengar till och stödja. Projekt som betyder att de kan få bra information om resultatet. Det kan Rotary Doctors erbjuda. Vi har direktkontakt med vår organisation i Kenya och kan få bra och snabb feed-back, med bilder, etc. om projekten. Vi kan också anpassa projekt till hur mycket pengar som ni har och till vilken sorts verksamhet som ni vill stödja. Alla projekt handlar om att på olika sätt förbättra hälsan.

Se en film om klubbprojekt/byprojekt genom att gå till sidan för filmer, där hittar du en film som heter Byprojekt för Rotaryklubbar: Rotary Doctors – filmer – Rotary Doctors Sweden

Projekten kan vara ett enskilt klubbprojekt, man kan dela med en annan klubb eller klubben kan söka stöd från TRF-distriktsprojekt (lite beroende på hur distriktet arbetar).

Standardprojekt som kan genomföras:
Var vänlig att kontakta oss innan ni slutgiltigt bestämmer er för ett projekt så vi kan diskutera tidsramar och andra detaljer: karin.hakansson@rotarydoctors.se eller mobil 072 716 74 82.

Sponsra en läkare
Det går också att sponsra en läkare som tjänstgör ideellt i Kenya under en sexveckorsperiod. För 30 000 kronor bekostar ni resa, traktamente, licenskostnader, försäkringar samt en del kostnader i landet. Intresserad? Välkommen att höra av dig till kansliet. Läkaren kommer att under och/eller efter sitt uppdrag ha kontakt med klubben och berätta om sitt uppdrag och sina upplevelser. Kontakta: info@rotarydoctors.se

Mer information om vattenprojekt:
Klubbar kan sponsra hela projekt eller kan tillsammans med andra partners; klubbar, företag, individer eller andra organisationer sponsra ett projekt. En skylt sätts alltid upp vid brunnen eller källan med namnen på de som har sponsrat projektet.
Som klubb eller individ kan man också skänka gåvor till vattenprojekt som inte i förväg är knutna till ett speciellt brunns- eller källprojekt. Alla pengar som kommer in till ett öronmärkprojekt bokförs på ett speciellt konto och används till ändamålet. När det gäller vattenprojekt så genomföras projekt när nog mycket pengar inkommit, då byggs en källa eller en brunn i Rotary Doctors namn. Om man har skänkt mer än 5 000 kr så kommer man att få information om det projektet som man då har varit med att finansiera och får sitt namn på skylten.

Uppdaterad: 23-12-19