Bekämpning av jiggers

Jiggereparasiten går under huden

Jiggereparasiten går under huden. Foto: Jacinta Karimi

Jiggers är en sandloppeparasit som kryper in under huden, oftast på fötterna och ibland på andra kroppsdelar till exampel händerna. När den får fäste inomhus eller bland höns och kycklingar smittar den lätt barn och vuxna. Fötterna blir infekterade av parasiten, det gör ont, kliar och blir svårt att gå. Därför går barnen som drabbas ofta inte till skolan. Det drabbar oftast fattiga familjer och har blivit ett stigma, något som man skäms över.
Det går att behandla, men ett besök vid en klinik räcker inte. Det bästa är istället att hjälpa en hel by på en gång och se till att parasiten inte finns kvar i och runt bostäderna samtidigt som man behandlar de som drabbats.
Därför genomför Rotary Doctors med jämna mellanrum hälsokampanjer mot jiggers En sådan kampanj genomförs tre dagar i sträck, alla i en byn med infekterade fötter eller andra utsatta kroppsdelar får behandling. Fötter och händer sänks ner i en vätska av väteperoxid som dödar parasiten, sedan skrubbas resterna bort med en borste och skärs ut med en liten skalpell! Den behandlingen måste upprepas så att larverna försvinner. Samtidigt måste också golven i husen lagas genom att man blandar tvättmedel med vatten, kodynga och aska och sen lagar lergolven. Dessutom får alla bybor skor för att skydda fötterna.

Rotary Doctors genomför regelbundet jiggersprojekt. Är du eller din klubb intresserad finns det möjlighet att stödja just detta projektet. Kontakta kansliet eller titta på sidan: Projekt.