Klubbambassadör för Rotary Doctors Sweden

Har er Rotaryklubb en klubbambassadör för Rotarys Doctors/Rotary Doctors representant?  För att få information om verksamheten till klubben är det bra om en klubbmedlem blir ambassadör för Rotary Doctors.

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling. Foto: Bertil Malmström

Ambassadören/representanten kommer att regelbundet få en unik inblick i Rotary Doctors spännande verksamheten i Kenya och vad som händer i Sverige som han/hon kan sprida i klubben.

Även om Din klubb inte aktivt stöder Rotary Doctors, är det viktigt att bevaka vad som händer! Uppgiften som klubbambassadör är utmärkt för en ny medlem i klubben som på ett illustrativt sätt kan få inblick i hur ett Rotary-projekt fungerar.

Klubbambassadören kan:
– förmedla aktuell information om Rotary Doctors till klubben.
– vara en central länk mellan klubben och Rotary Doctors.
– boka in intressanta föredrag av Rotary Doctors läkare.
– ta initiativ till arrangemang och insamlingar till förmån för Rotary Doctors.

Ambassadören kan få stöd från distriktsrepresentanten i sitt uppdrag och kan också kontakta kansliet direkt om alla sorts frågor.

För att bli ambassadör behöver Rotary Doctors kansli få mailadressen till ambassadören. Skicka information till Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se

Uppdaterad: 2022.11.018