Klubbambassadör för Rotary Doctors Sweden

Har er Rotaryklubb en klubbambassadör för Rotarys Doctors?  För att få information om verksamheten till klubben är det bra om en klubbmedlem blir ambassadör för Rotary Doctors.

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling

Bertil Malmström, klubbambassadör i Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb ordnar golftävling. Foto: Bertil Malmström

Ambassadören kommer att regelbundet få en unik inblick i Rotary Doctors spännande verksamheten i Kenya och vad som händer i Sverige som han/hon kan sprida i klubben.

Även om Din klubb inte aktivt stöder Rotary Doctors, är det viktigt att bevaka vad som händer! Uppgiften som klubbambassadör är utmärkt för en ny medlem i klubben som på ett illustrativt sätt kan få inblick i hur ett Rotary-projekt fungerar.

Klubbambassadören kan:
– förmedla aktuell information om Rotary Doctors till klubben.
– vara en central länk mellan klubben och Rotary Doctors.
– boka in intressanta föredrag av Rotary Doctors läkare.
– ta initiativ till arrangemang och insamlingar till förmån för Rotary Doctors.

Ambassadören kan få stöd från distriktsrepresentanten i sitt uppdrag och kan också kontakta kansliet direkt om alla sorts frågor.

För att bli ambassadör behöver klubbens IT ansvarige registrera personen i fråga på klubbens lista över funktionärer i Rotarys datasystem som kontaktperson för Rotarys Läkarbank.

Uppdaterad: 18.03.29