Rotary Doctors Fellow

Rotary Doctors har instiftat en utmärkelse, Rotary Doctors Fellow, för att kunna tacka Rotary medlemmar eller andra personer som gjort speciella insatser, visat stort engagemang och stöd till verksamhet. Styrelsen för Rotarys Doctors beslutar vem som skall få utmärkelsen, som kan ges till Rotarymedlemmar eller personer som inte är medlemmar i Rotary.

Rotaryklubbar kan gärna föreslå personer som varit engagerade och gjort speciell insatser. Det kan vara personer som varit drivande i klubben vid planering och genomförande av arrangemang och/eller insamlingar till förmån för Rotary Doctors. Det kan vara individer som själv skänkt en gåva på över 10 000 kr. En jubilar som uppmanar gratulanter att skänka till Rotary Doctors istället för att ge gåvor – och summan blir över 10 000 kr  – kan också får en utmärkelse.

Klubbar som når upp till mer än 25 000 kr i bidrag till Rotary Doctors per kalenderår får ett tackbrev från Rotary Doctors ordförande och en förfrågan om de vill utse någon till Rotary Doctors Fellow.

En person kan dock bara få utmärkelsen en gång.

Presentation1

 

Vill du nominera någon person – skicka in ditt förslag med motivering till Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se