Rotary Doctors Fellow

Rotary Doctors har instiftat en utmärkelse, Rotary Doctors Fellow, för att kunna tacka Rotary medlemmar eller andra personer som gjort speciella insatser, visat stort engagemang och stöd till verksamhet. Styrelsen för Rotarys Doctors beslutar vem som skall få utmärkelsen, som kan ges till Rotarymedlemmar eller personer som inte är med i Rotary.

Rotaryklubbar kan gärna föreslå personer som varit engagerade och gjort speciell insatser. Det kan vara personer som varit drivande i klubben vid planering och organisation av arrangemang och/eller insamlingar till förmån för Rotary Doctors. Det kan vara individer som själv skänkt en gåva på över 10 000 kr. En jubilar som uppmanar gratulanter att skänka till Läkarbanken istället för att ge gåvor – och summan blir över 10 000 kr  – kan också får en utmärkelse.

De klubbar som under ett verksamhetsår skänker mer än 1 krona per medlem och dag skall uppmärksammas genom att klubbens Rotary Doctors ambassadör/kontaktperson får en utmärkelse. En person kan dock bara få utmärkelsen en gång.

Presentation1

 

Vill du nominera någon person – skicka in ditt förslag med motivering till Läkarbankens kansli: info@rotarydoctors.se