Presentera Rotarys Doctors i klubben

Om du vill presentera Rotary Doctors i din Rotaryklubb eller vid något annat arrangemang finns det en del hjälpmedel:

En powerpoint med en presentation av verksamheten i stort men med speciellt fokus på vad Rotary Doctors har för olika verksamheter: Presentation RDS sept 22
(Uppdaterad september, 2022)

Här är också två filmer från hösten 2021, dels en kort summering av de aktiviteter som Rotary Doctors genomför, och dels en intervju med Ander Dybjer, läkare som var i Kenya i oktober -21 för ett utvärdering och planeringsuppdrag.

 

På sidan Rotary Doctors filmer finns några fler filmer, bland annat om vattenprojekt: Rotary Doctors – filmer – Rotary Doctors Sweden

Samma filmer finns också på Rotary Doctors konto på Youtube:

Digitalt besök i din klubben:

Är du intresserad av att få ett digitals besök till din klubb för ett föredrag om Rotary Doctors verksamhet, kontakt kansliet, info@rotarydoctors.se

Annat material:

Broschyr: En trevikt liten broschyr som beskriver verksamheten producerad under början av 2022. Denna broschyren kan beställas från kansliet och delas ut till intresserade.

Här finns broschyren som en PDF:  Broschyr
Det går bra att ladda ner den och kopiera, men den kan också beställas från kansliet.

Roll-ups: Rotarys Läkarbank har några roll-ups som du kan låna om du vill använda till en utställning eller liknande.

Om du vill använda materialet ovan kontakta kansliet: info@rotarydoctors.se eller ring 0383 – 46 74 80.

 Bra att veta:

Senaste Nyhetsbrevet: Nytt från Rotary Doctors – Rotary Doctors Sweden

Powerpoint från Distriktsrep möte: D-möte okt 22