Distriktsrepresentanten

16 000 kr

Så mycket kostar det att täcka över och sätta en tapp vid en befintlig vattenkälla. Dessa källor riskerar annars att bli lortiga dypölar. Tack vare övertäckning kan de hållas rena och förse hundratals familjer med friskt vatten.

I varje Rotarydistrikt finns en eller flera distriktsrepresentanter som på olika sätt kan stödja distriktet och klubbarna som vill engagera sig till förmån för Rotary Doctors.

Det viktigast uppgiften för distriktsrepresentanten är att uppmana alla klubbar att ha en ambassadör i klubben för Rotary Doctors. Om distriktet har ClubAdmin som sitt medlemsregister så bör klubbens IT person registrera personen som kontaktperson för Rotarys Läkarbank på klubbsidan i ClubAdmin systemet. Då kommer klubbambassadören att få information direkt från Rotary Doctors kansli. Det går också bra att skicka informationen till kansliet så har vi en separat lista här tills personen kommer med i ClubAdmin systemet. För distrikt som använder Clubrunner så måste namnet skickas till kansliet. Läs gärna om hur vi hanterar personuppgifter genom att: Klicka här.

Distriktsrepresentanten är också en tillgång vid planeringen och genomförande av distriktskonferenser eller PETS för att där kunna informera om Rotarys Doctors och det verksamheten. Kanske finns det plats på programmet för information om verksamheten och/eller en utställning om verksamheten, material kan fås från kansliet.

Titta gärna på sidorna ”Presentera Rotary Doctors i klubben” och ”Klubbaktiviteter” för att få idéer om hur man kan stödja klubbarna. Vi vill också gärna skriva på Facebook om vad klubbarna gör, så skicka in information till oss: info@rotarydoctors.se.

Vi välkomnar också förslag till utmärkelsen ”Rotary Doctor Fellow” som du kan läsa om på en av sidorna under ”Bra att veta”.

En förteckning över namn, mejladresser och telefonnummer till samtliga klubbambassadörer i ditt distrikt blir snabbt en värdefull tillgång i arbetet med att sprida information och kanske göra upprop av olika slag. Det går att ladda ner en sådan lista från datasystemen, IT ansvarige i distriktet kan säkert hjälpa till.
Det kan också finnas fler personer som är uppskrivna som klubbambassadörer eller kontaktpersoner på listan här på kansliet.

För senaste Nytt från Rotary Doctors  gå till sidan: Nyhetsbrev 

Aktuell lista med distriktens representanter

Powerpoint presentation från mötet i augusti -21: D-rep aug möte 21

Uppdaterad: 2021.03.22