Boka föreläsare

15 000

Varje år kör Rotarys jeepar med barn och mödravårdkliniker över 15 000 mil för att även barn som bor långt bort från hälsocentraler också ska bli vaccinerade och för att deras mammor ska få mödravårdskontroller eller tillgång till preventivmedel.

Det finns goda möjligheter för din Rotaryklubb att få lyssna till någon som berättar om Rotary Doctors verksamhet, någon av de styrelseledamöter/tjänstemän som besökt verksamheten i Kenya eller någon läkare/tandläkare som varit på plats.

Du kan kontakta kansliet på telefon 0383 – 46 74 80 eller info@rotarydoctors.se så kan vi förmedla kontakten.

 

Uppdaterat: 2024.05.15