Boka föreläsare

15 000

Varje år kör Rotarys läkarjeepar över 15 000 mil för att nå människor som lever långt ifrån sjukhus och kliniker och som annars inte skulle kunna få hälsovård.

Det finns goda möjligheter för din Rotaryklubb att få lyssna till någon som berättar om Rotary Doctors verksamhet, någon av de styrelseledamöter/tjänstemän som besökt verksamheten i Kenya eller någon läkare/tandläkare som varit på plats.

Du kan kontakta kansliet på telefon 0383 – 46 74 80 eller info@rotarydoctors.se så kan vi förmedla kontakten.

Uppdaterat: 2021.03.04