90-konto

Rotarys Läkarbank har sedan länge så kallat 90-konto och står därmed under uppsikt av föreningen Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll gör årliga kontroller av alla organisationer som bedriver offentlig insamling och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet.

Läs med på www.insamlingskontroll.se