Beställ gåvobevis

  Gåvobevis

  Gåvobevis finns för dig som själv vill överlämna din omtanke.
  Du kan välja mellan de fasta beloppen 100 kr, 200 kr eller 500 kr

  Du betalar in på bankgiro 900-4722 eller plusgiro 900472-2


  Fyll i antalet gåvobevis per belopp nedan (obligatorisk uppgift)

  Antal gåvobevis á 100 kr :

  Antal gåvobevis á 200 kr :

  Antal gåvobevis á 500 kr :

  Inbetalningsdatum (obligatorisk uppgift)

  Information om beställare

  Namn: (obligatorisk uppgift)

  Gatuadress: (obligatorisk uppgift)

  Postnr: (obligatorisk uppgift)

  Postort: (obligatorisk uppgift)

  E-post:

  Personnummer: (Personnummer är frivilligt, men krävs för att du ska få skattereduktion)
  Om beställaren ej ska betala - ange Rotaryklubbens namn nedan:

  Betalande Rotaryklubb