Månadsgivare till Rotarys Läkarbank – Autogiro

Bli månadsgivare och ge ett kontinuerligt stöd till Rotary Läkarbanks viktiga arbete. Med hjälp av Autogiro underlättas givandet och du är med att skapa stabilitet i verksamheten.

Du kan registrera dig som månadsgivare med hjälp av mobilt BankID: Klicka här.

Om du vill kan du istället skriva ut en pappersblankett, skriva på och skicka tillbaka till Rotary Doctors. Här finns blanketten: Klicka här.

Om du vill ha en pappersblankett i din vanliga brevlåda skriv till info@rotarydoctors.se så skickar vi ut en blankett per post.

Allmänna villkor om Autogiro:

Med autogiro medger du att uttag av en förutbestämd summa får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare (i detta fall Rotarys Läkarbank) för överföring till denne via autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela dig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får du på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på din förfrågan flyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Du skall senast bankdagen före förfallodagen ha pengar på ditt konto för betalning. Du medger att uttaget får belasta ditt konto enligt bankens regler. Uttag från ditt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. – om du i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag eller – om du godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Du godkänner att banken ska godkänna att ditt konto får anslutas till Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att avbryta din anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autorutinen för bankens räkning. Du medger att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samarbetas med BGC:s uppgifter till ett register.
Ditt medgivande gäller tillsvidare, Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att du skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Du kan också stoppa en eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.