Testamentera till Rotary Doctors Sweden

Genom att testamentera till Rotary Doctors Sweden kommer du att göra stor skillnad också efter din bortgång. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Rotary Doctors, du kan också välja att din gåva ska gå till en speciell del av verksamheten.

Det är ett stort ansvar att föra någons sista vilja vidare. Genom god hälsovård förbättrar Rotary Doctors människors levnadsvillkor i de områden där verksamheten genomförs. Rotary Doctors stöder lokalsamhällen genom att öka kunskapen samt tillgången och kvalitén på hälsovården, bland annat genom att sända ut svenska läkare, bygga brunna och undervisa byhälsovolontärer.

Rotary Doctors har mycket låg administrationskostnad och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är ingen skatt på det du testamenterar. Hela din gåva går därför till Rotary Doctors verksamhet.

Namnet på stiftelsen som ska vara mottagare av ett testamente är: Stiftelsen Rotarys Läkarbank, organisationsnummer 846003-5150 .

Vid en begravning kan nära och kära hedra en bortgången person genom minneskort. Information om möjligheten att skänka en gåva med ett minneskort från Rotary Doctors finns på flera begravningsbyråer.
Bland annat på Lavendla Begravningsbyrå & Juridik | Vi gör det svåra lättare

Om att testamentera

Genom ett testamente kan du stödja en organisation som inte automatiskt ärver dig. Även om du har barn kan du testamentera till en organisation. Dina barn har alltid rätt till sin laglott som motsvarar hälften av arvslotten. Den andra hälften kan du förfoga över genom testamente. Har du inte skrivit något testamente avgör lagen strikt hur ditt arv ska fördelas. Om du inte har skrivit något testamente och saknar arvsberättigade släktingar går all din kvarlåtenskap till en statlig fond (Allmänna Arvsfonden).

Det är viktigt att ett testamente skrivs på rätt sätt, bland annat måste två personer vara närvarande som vittnen när du skriver under ditt testamente. De ska ha fyllt 15 år och får inte vara dina nära släktingar eller personer som finns upptagna i ditt testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar.

Du är alltid fri att ändra ditt testamente. Ett skrivet testamente är inte detsamma som att man bestämt sig slutgiltigt.  Man får inte stryka över och ändra  i det befintliga testamentet, då kan det ogiltigförklaras. Då är det bättre att skriva ett nytt. Det senast skrivna  testamentet gäller, men riv för säkerhets skull det gamla. Du kan välja att ge en viss summa pengar, värdepapper eller exempelvis fordon, fastighet, mark eller värdeföremål genom ditt testamente.  Det går också att testamentera hela kvarlåtenskapen. Du kan vända dig till en auktoriserad begravningsbyrå som registrerar testamentet i Livsarkivet/Vita arkivet, men det går också att göra själv direkt på nätet. Det är kopplat till folkbokföringen och vid dödsfall meddelas begravningsbyrån eller dina släktingar.

Här finns ett exempel på lydelse av ett testamente till förmån för vår verksamhet: Exempel TESTAMENTE