Avdrag på skatten för gåvor till Rotary Doctors Sweden för privatpersoner

 Den 1 juli 2019 återinfördes den reform som gör det möjligt att få avdrag på skatten för gåvor som ges till gåvomottagare godkända av Skatteverket. Rotary Doctors Sweden blev den 13 januari 2020 godkänd gåvomottagare för skattereduktion.

 Det innebär att du som givare kan få avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss. Så här fungerar det: 

  • Gåvan per tillfälle måste vara minst 200 kr
  • Totala gåvobeloppet under ett år måste uppgå till minst 2 000 kr. Avdrag ges för ett totalt gåvobelopp upp till 6 000 kr. Totalbeloppet gäller för gåvor som du ger till alla godkända gåvomottagare 
  • Avdraget är 25 %, du får minst tillbaka 500 kr (för totalgåva på 2 000 kr) som mest kan du göra avdrag för 1 500 kr (totalbelopp 6 000 kr)
  • För att du ska få skattereduktion måste vi ha ditt personnummer,
  • Mejla info@rotarydoctors.se eller ring 0383-46 74 80 om du har frågor
  • Våra projekt omfattas men gåvan behöver vara märkt med ett ändamål, t ex myggnät eller där det bäst behövs
  • Rotary Doctors Sweden lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor som vi tagit emot och som omfattas av skattereduktionen. Du får samma information från oss i en kontrolluppgift. Skattereduktionen fylls i per automatik i din deklaration